Péče o zubní náhrady Vašich pacientů

Šťastný pár

Zachování funkčnosti zubních náhrad

Existuje celá řada osobních faktorů pacienta, které mohou vést k tomu, že pacienti potřebují pomoc při zachování funkčnosti zubních náhrad. Tyto faktory mohou být fyzické, klinické nebo behaviorální, jako je např.:

 • anatomie ústní dutiny – omezená plocha pro adhezi1,2
 • xerostomie (sucho v ústech) – může narušit normální retenci zubní náhrady1
 • imediátní zubní náhrady – usazení náhrady se může v průběhu času měnit, protože po extrakci zubu dochází ke kostní resorpci3
 • zachování vlastních zubů - nadměrné funkční síly mohou způsobit mobilitu nebo ztrátu zubů4,5
 • psychika pacienta – jak se pacienti adaptují na svou zubní náhradu3,6
 • hygiena zubní náhrady – pokud způsob nebo frekvence čištění vede ke špatné hygieně zubní náhrady a ohrožuje zdraví ústní dutiny5,7,8
 • stomatitida způsobená nošením zubní náhrady – způsobena dlouhodobým nedostatečným čištěním zubních náhrad nebo nošením zubní náhrady přes noc9

Péče o zubní náhradu: jak fixační krémy na zubní náhrady a přípravky na čištění zubních náhrad mohou pacientům pomoci zachovat funkčnost náhrady

Pohyb u dolních a horních částečných náhrad

Fixační krémy – pomáhají udržovat funkčnost zubních náhrad

Pokud pacienti vykazují určité zdravotní, fyzické nebo psychologické známky, které ovlivňují funkčnost zubní náhrady, fixační krémy mohou pomoci zlepšit retenci, stabilitu a pacientovo vnímání usazení zubní náhrady a komfort.2

U pacientů s problematickou stavbou ústní dutiny fixační krémy na zubní náhrady pomohly:

 • zlepšit retenci dobře přizpůsobené zubní náhrady*1
 • zlepšit stabilitu dobře přizpůsobené zubní náhrady*2
 • řešit postupné změny měkkých a tvrdých tkání v průběhu času2

*Pacienti s malými čelistmi nebo velmi plochými alveolárními hřebeny (malé protézní lože) nemohou očekávat, že retence bude stejně dobrá jako u pacientů s velkými čelistmi nebo výraznými alveolami.1 Pokud je pro dosažení stejné úrovně retence chrupu vyžadováno stále více fixačního krému, měl by pacient navštívit zubního lékaře, aby vyhodnotil usazení a stabilitu zubní náhrady.2

Pacienti s xerostomií udávají, že fixační krémy u nich:

 • pomohly zlepšit retenci dobře přizpůsobených zubních náhrad10
 • pomohly zlepšit schopnost žvýkání u dobře přizpůsobených zubních náhrad10

U pacientů s imediátní zubní náhradou fixační krémy na zubní náhrady pomohly zlepšit:

 • retenci11
 • stabilitu11
 • tlumící efekt12

U pacientů s částečnými zubními náhradami může fixační krém pomoct stabilizovat a zajistit zubní náhradu.13

U některých pacientů, kteří potřebují pomoc s adaptací na zubní náhradu, mohou fixační krémy pomoci zlepšit retenci zubní náhrady a utěsnit ji před částečkami jídla, což pomáhá pacientům adaptovat se na zubní náhradu a zlepšit jejich pocity.

Pokyny ACP (American College of Physicians - Americká lékařská společnost)

“…hodnocení pacientů ukázalo, že fixační krémy mohou zlepšit vnímání retence zubní náhrady, její stabilitu a celkovou kvalitu života pacienta…”2

Studie věnující se péči o zubní náhradu pacientů

Čisticí přípravek na zubní náhrady versus jiná zubní pasta po 5 minutách: Candida albicans*14

Čisticí přípravky na zubní náhrady – pomáhají udržovat hygienickou funkčnost zubních náhrad

Pokud se u pacientů vyskytnou individuální zdravotní, fyzické nebo psychologické známky, které ovlivňují hygienickou funkčnost zubní náhrady, čisticí přípravky na zubní náhrady mohou zlepšit hygienu zubní náhrady a pomoci v boji s mikroorganismy spojenými se stomatitidou způsobenou nošením zubní náhrady.2,14–16

Pacienti se špatnou hygienou zubní náhrady dosáhli efektivnějšího čištění, pokud se čištění kartáčkem kombinovalo s čistícím přípravkem na zubní náhrady:

 • výrazně vyšší redukce plaku15,16
 • výrazně vyšší redukce celkového počtu bakterií15,16

Přípravky na čištění zubních náhrad mohou zničit podstatně více bakterií spojených se stomatitidou způsobenou nošením zubní náhrady ve srovnání s jinými čisticími přípravky.14

*Integrita materiálů pro zubní náhrady, včetně polymethylmethakrylátu (PMMA) a kovů, byla hodnocena skenovací elektronovou mikroskopií a profilometrií po ošetření v laboratorních režimech, které simulovaly 2 roky typického spotřebitelského použití. Ošetření byla hodnocena také pomocí testu doby ničení mikrobů, a to na řadě mikroorganismů ústní dutiny při typických režimech ošetření.14

Pokyny ACP (American College of Physicians - Americká lékařská společnost)

„Zubní náhrady by se měly čistit denně namočením a vyčištěním pomocí účinného neabrazivního čisticího prostředku určeného na zubní náhrady.“2

Pokračování v péči o zubní náhradu

Každodenní domácí péče o zubní náhradu

Kromě každodenní domácí péče o zubní náhradu by pacienti měli pravidelně navštěvovat odborníka, který zkontroluje zdraví jejich ústní dutiny.17

Infografika „3 měsíce“

Návštěva stomatologa každé 3 měsíce během prvního roku užívání zubní náhrady.18

Infografika „6-12 měsíců“

Kontroly po 6 až 12 měsících pro zjištění začínajícího zubního kazu nebo onemocnění parodontu.19

Péče o zubní náhradu a pomoc pacientům na cestě k optimální péči o zubní náhradu s produkty Corega

Ikona zubní náhrady

Péče o zubní náhradu

Získejte více informací o péči o zubní náhradu

Více informací

Ikona příčin obtíží u zubních náhrad

Příčiny a mechanismy

Získejte více informací o faktorech, které mohou omezit funkčnost zubní náhrady a ohrozit hygienu

Více informací

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacienta

Zjistěte, jaký vliv mají zubní náhrady na každodenní život pacientů

Více informací

Ikona zubu s lupou

Diagnóza

Získejte přehled diagnostikovaných problémů funkčnosti zubních náhrad

Více informací

Logo Corega

Produkty značky Corega

Zjistěte, jak mohou produkty značky Corega pomoci Vašim pacientům

Více informací

Ikona informací pro pacienty

Informace pro pacienty

Stáhněte si informace pro své pacienty

Více informací