Vliv zubních náhrad na kvalitu života pacienta

Citace pacientů v bublinách

Noví uživatelé zubních náhrad mohou mít obtíže s přechodem na zubní náhradu1–5

Noví pacienti mohou mít od zubních náhrad často nerealistická očekávání1 a přechod od vlastních zubů může být traumatizující.2

Vliv zubní náhrady na osobní život

 • Vliv na vztahy

  Obrázek vlivů na vztahy

  Až 67 % uživatelů celkové zubní náhrady trpí v souvislosti s jejím nošením stomatitidou4

 • Ulpívání částeček jídla

  Obrázek ulpívajících částeček jídla

  Zachycené částečky jídla mohou způsobit bolest a podráždění.5

  86 % lidí považuje ulpívající částečky jídla za největší problém při používání zubní náhrady.6

Vliv zubních náhrad na pacienty: jak traumatizující může být přechod na zubní náhradu

 • Ikona 32 %

  Extrakce zubů může být pro pacienty traumatizující a vede často ke zrychlené kostní resorpci2

  32 % pacientů zaznamenalo zmenšení horizontálního rozměru kosti do 3 měsíců po extrakci.7

 • Ikona dočasné zubní náhrady

  Dočasné zubní náhrady hrají důležitou roli:

  • estetické, psychologické a funkční důvody
  • zakrytí a ochrana ran po extrakci2
  • prevence krvácení2

  Přechod však může být pro pacienty náročný:

  • změny s usazením zubní náhrady a v komfortu2
  • špatná retence1

  Hlavní výzvy, kterým čelí nový pacient se zubní náhradou:

  • diskomfort
  • psychologický dopad ztráty zubu, který se zvyšuje s počtem pozbytých zubů
  • smíření se s tím, že snímatelné zubní náhrady neposkytují stejné funkční výhody jako vlastní zuby
  • snížení kvality života: vyhýbání se určitým potravinám, problém se uvolnit, vyhýbání se sociálnímu kontaktu
 • Zubní náhrady

  V průzkumu 2009 Adult Dental Health Survey bylo zjištěno, že největší problémy se svým chrupem z hlediska kvality života pociťovali pacienti s kombinací vlastních zubů a zubních náhrad.8

 • Ikona „Až 30 %“

  Nadměrné funkční tlaky na vlastní zuby mohou způsobit další mobilitu a ztrátu zubů.11,12

  Až 30 % vlastních zubů, na něž dosedá zubní náhrada, vykazovalo zvýšenou mobilitu.*9

  • retenční spony mohou být nevhodné nebo mohou časem ztratit retenční schopnost13
  • retence může více záviset na sliznici a svalové činnosti13

  *V dlouhodobé studii

Pacienti, kteří si dvakrát denně čistí zuby fluoridovou zubní pastou, by měli nejprve částečnou zubní náhradu vyjmout.

Pomozte svým pacientům na cestě k optimální péči o zubní náhradu s produkty Corega

Ikona zubu s lupou

Diagnóza

Získejte přehled diagnostikovaných problémů o funkčnosti zubních náhrad

Více informací

Ikona zubního lékaře

Péče

Prostudujte si přehled o zachování funkčnosti zubních náhrad

Více informací

Ikona zubní náhrady

Péče o zubní náhradu

Získejte více informací o péči o zubní náhradu

Více informací

Ikona příčin obtíží u zubních náhrad

Příčiny a mechanismy

Získejte více informací o faktorech, které mohou omezit funkčnost zubní náhrady a ohrozit její hygienu

Více informací

Logo Corega

Produkty značky Corega

Zjistěte, jak produkty značky Corega mohou pomoci vašim pacientům

Více informací

Ikona informací pro pacienty

Informace pro pacienty

Stáhnout informace pro vaše pacienty

Více informací