Rozpoznání obtíží pacientů se zubní náhradou

Zubní lékař s pacientem

Mohli by mít vaši pacienti problémy se svou zubní náhradou?

Rozpoznání obtíží pacientů se zubní náhradou není vždy jednoduché.

Směrnice Britské společnosti geriatrické stomatologie (British Society of Prosthodontics, BSSPD) doporučují, aby:1

  • se prováděly úpravy náhrad na základě zkušeností nebo stížností pacienta
  • bylo provedeno vyšetření ploch nesoucích náhrady z hlediska možného poranění, a to i bez stížností pacienta
  • pacientovi byla vysvětlena důležitost pravidelných návštěv pro provedení kontroly

Přečtěte si více doporučení od BSSPD

Péče o pacienty se zubní náhradou: kontrolní seznam pro předcházení problémů se zubní náhradou

Velikost čelisti pacienta2 Malá dolní čelist, ploché alveolární hřebeny a malé protézní lože mohou vést ke špatné stabilitě zubní náhrady,2,3 nedostatečné retenci,2,4 snížené schopnosti žvýkat3,4 a nespokojenosti se zubní náhradou3
Polyfarmacie/zdravotní potíže2 Stárnutí a zvýšené užívání léků2 může vést k problémům se zdravím ústní dutiny, jako je např. xerostomie (sucho v ústech)5, a omezit optimální retenci náhrady2
Kostní resorpce6 Špatná retence6 se změnami usazení zubní náhrady a komfortu7
Snímatelné částečné náhrady8,9 Nadměrné funkční tlaky na vlastní zuby mohou způsobit další mobilitu a ztrátu zubů8,9
Psychická a fyzická pohoda10 Snížení kvality života: diskomfort, vyhýbání se určitým potravinám, problém se uvolnit, vyhýbání se sociálním kontaktům10

Péčo o pacienty se zubní náhradou a pomoc na jejich cestě k optimální péči o zubní náhradu

Ikona zubního lékaře

Péče

Prostudujte si přehled o zachování funkčnosti zubních náhrad

Více informací

Ikona zubní náhrady

Péče o zubní náhradu

Získejte více informací o péči o zubní náhradu

Více informací

Ikona příčin obtíží u zubních náhrad

Příčiny a mechanismy

Získejte více informací o faktorech, které mohou omezit funkčnost zubní náhrady a ohrozit hygienu

Více informací

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacienta

Zjistěte, jaký vliv mají zubní náhrady na každodenní život pacientů

Více informací

Logo Corega

Produkty značky Corega

Zjistěte, jak produkty značky Corega mohou pomoci vašim pacientům

Více informací

Ikona informací pro pacienty

Informace pro pacienty

Stáhnout informace pro vaše pacienty

Více informací