Baş ve Kas Ağrısı: Tedavi

Battaniyeli Kadın

Baş ve kas ağrısının tedavisi

Burada gripten kaynaklanan baş ve kas ağrısının tedavisine ilişkin önerileri ele alıyoruz.

Baş ve kas ağrısı tedavi basamakları

Büyüteç simgesi

TESPİT EDİN

Yaşanan baş ve kas ağrısının bir grip enfeksiyonunun semptomları olarak ortaya çıktığından emin olun.

Kitap simgesi

EĞİTİN

 • Başka insanlara virüs bulaştırma riskini nasıl en aza indirebileceği konusunda hastanızı bilgilendirin ve farkındalığını artırın.
 • Hastanızı grip semptomlarını hafifletme yöntemleri konusunda eğitin.
Dinleme simgesi

TAVSİYE EDİN

Uygun tavsiyenin yanısıra, hastanızın semptomlarına uygun tedavileri sağlayın veya önerin.

Hasta ve doktor

Hastalarınızın eğitilmesi

İnfluenza virüsü her yıl önemli bir hastalığa ve hatta morbiditeye neden olduğundan,1 hastalar enfekte olma risklerini nasıl azaltabilecekleri ve virüsün yayılmasını durdurmaya nasıl yardımcı olabilecekleri konularında eğitilmelidir. Bu eğitim aşağıdaki başlıkları kapsamalıdır: 2

 • Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burnu bir kağıt mendille kapatmak
 • Elleri düzenli olarak ve iyice yıkamak
 • Yüze dokunmaktan kaçınmak
 • Yıllık aşıları zamanında yaptırmak
 • Sıvı kaybını en aza indirmek adına bol sıvı tüketmek
 • Dinlenmek

Ayrıca hastalara gribi tam olarak iyileştiren hiçbir tedavi olmasa da baş ağrıları ve kas ağrıları gibi rahatsız edici semptomların, aşağıdaki tedaviler ile yönetilebileceği açıklanmalıdır:3

 • Analjezikler
 • Analjeziklerin kombinasyonu
 • Dinlenme/uyku
 • Doğal/alternatif ilaçlar

Baş ağrılarını ve kas ağrılarını hafifletmek için analjezi önerilmektedir4,5

 • Parasetamol

  Hap simgesi

  Ağrı için parasetamol

  Parasetamol beyinde prostaglandin sinyalleşmesini bloke eder ve griple ilişkili baş ağrıları ve kas ağrılarını hafiflettiği klinik olarak kanıtlanmıştır.5-8

  Parasetamol baş ve kas ağrıları olan kişilerde birinci basamak tedavi olarak kabul edilmektedir.6,9

 • NSAİİ’ler

  Hap şişesi simgesi

  Ağrı için ibuprofen ve aspirin

  NSAİİ’ler tüm vücutta prostaglandin sinyalleşmesini bloke eder ve baş ağrıları ve kas ağrılarına bağlı inflamatuvar ağrıyı azaltmaya da yardımcı olabilirler.6,9

Masada baş ağrısı

Analjezi ile yeterince giderilemeyen baş ve kas ağrıları

Menenjit ve diğer ciddi durumlar grip enfeksiyonunun semptomlarını taklit edebilir. Şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, boyun ağrısı veya ense sertliği, fotofobi veya purpura tipi döküntü10 yaşayan hastalar doğru tanı için hekime sevk edilmelidir.

Yukarıdakilere ek olarak, baş ağrısı aşağıdaki özellikleri sergiliyorsa uygun bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir:11

 • Şiddetli veya ani ise
 • Haftada iki kezden daha sık ağrı kesici kullanımı gerektiriyorsa
 • Öne eğilmekle veya Valsalva manevrasıyla kötüleşiyorsa
 • Bir kafa travmasından sonra ortaya çıkmışsa
Kadın klinisyen

Baş ve kas ağrısının tedavisi: özet

Hastanızın baş ağrısı ve/veya kas ağrısının altta yatan nedeninin grip olduğu uygun tanıyla saptandıktan sonra, semptomatik tedavi için analjezi önerilebilir ve parasetamol birinci basamak tedavi olarak kabul edilir.6,9

Theraflu- Daha İyi Hissetmenin Gücü

Baş ağrısı simgesi

Baş ve Kas Ağrısı

Baş ve kas ağrısı hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Nedenler simgesi

Nedenler

Baş ve kas ağrısının arkasındaki nedenleri keşfedin.

Keşfedin

Belirtiler ve semptomlar simgesi

Belirtiler ve Semptomlar

Griple ilişkili baş ve kas ağrısının belirtileri ve semptomları hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirici materyalleri indirin.

Keşfedin

Theraflu logosu

Theraflu ürün portföyü

Theraflu’nun hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Şimdi kayıt olun

Şimdi kayıt olun

Haleon HealthPartner topluluğuna katılın

Kayit Olun