Baş ve Kas ağrısı: Nedenler

Buhar soluyan kadın

Baş ve kas ağrısının nedenlerini keşfetmek

Baş ağrıları ve vücuttaki tüm diğer kas ağrıları gibi ağrılar vücudun viral bir enfeksiyona verdiği immün yanıttan kaynaklanır.1

Sinüse dokunan kadın

Baş ve kas ağrılarında inflamasyonun rolü

İnfluenza virüsünden kaynaklanan enfeksiyon, enfekte olan hastada immün yanıtı tetikleyerek çeşitli kemotaktik, proenflamatuvar ve bağışıklık düzenleyici sitokinlerin salımına neden olur.1 Bu inflamatuvar aracı maddelerin aktivitesi tüm vücutta görülen ağrılar gibi tipik grip semptomlarını tetiklemekten sorumludur.2

 • İmmün yanıt

  Yatakta başı ağrıyan kadın

  Vücudun enfeksiyona karşı immün yanıtı

  Bir influenza virüsüyle enfeksiyon, vücudun epitel hücrelerini ve lökositleri tetikleyerek onları bağışıklık sistemi hücrelerini aktive etmek üzere çeşitli sitokinleri açığa çıkarmaları yönünde uyarır. Her bir sitokin grubu bir rol oynar; örneğin:

  • Bağışıklık hücrelerinin ekspresyonunda artış
  • Lökositlerin enfeksiyon bölgesine göçü

  Sitokinlerin varlığı ve ayrıca, tetiklenen hücrelerden prostaglandinlerin salımının grip sırasında yaşanan baş ağrıları ve kas ağrılarının nedeni olduğu düşünülmektedir.2,3

 • Baş Ağrısının Diğer Nedenleri

  Baş ağrısı grip dışındaki nedenlerden de kaynaklanabilir

  Pek çok hastalık ve durumun en sık rastlanan semptomlarından birisi baş ağrısıdır; baş ağrısı yalnızca viral enfeksiyonlara özgü bir durum değildir. Baş ağrısı, yaşamı tehdit eden bir hastalığın veya kafein yoksunluğu gibi zararsız bir durumun bir belirtisi de olabilir.4

  Sulu kırmızı gözleri olan kadın

  Alerjiye bağlı baş ağrısı

  Alerjiye bağlı baş ağrısı, burun tıkanması ve gözlerde sulanma gibi diğer alerji semptomlarının yanısıra tipik olarak başın tamamında yaygın ağrıyla kendini gösterir.4

  Hipertansiyon baş ağrısı simgesi

  Hipertansiyona bağlı baş ağrısı

  Bu ağrı başın tamamında yaygın bir ağrı veya başın etrafında “bant” şeklinde ortaya çıkabilir. Sabahları daha şiddetli olma eğilimi gösterir ve gün içinde hafifler. Malign hipertansiyonla ilişkilidir.4

  Gerilim tipi baş ağrısı

  Gerilim tipi baş ağrısı

  Başın her iki tarafında hissedilen, saçlı deri ve boynun etrafında sıkışma hissiyle ilişkili, zonklama tarzında olmayan künt bir ağrıdır. Gerilim tipi baş ağrısı, zihinsel veya duygusal stresten kaynaklanabilir.4

Theraflu – Daha İyi Hissetmenin Gücü

Belirtiler ve semptomlar simgesi

Belirtiler ve Semptomlar

Griple ilişkili baş ve kas ağrısının belirtileri ve semptomları hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Tedavi simgesi

Tedavi

Baş ve kas ağrısının tedavisine genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Şimdi kayıt olun

Şimdi kayıt olun

Haleon HealthPartner topluluğuna katılın

Kayit Olun

Baş ağrısı simgesi

Baş ve Kas Ağrısı

Baş ve kas ağrısı hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Theraflu logosu

Theraflu ürün portföyü

Theraflu’nun hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirici materyalleri indirin.

Keşfedin