Solunum sağlığı sorunları

Soğuk algınlığı simgesi

Soğuk algınlığı

Soğuk algınlığı farklı ailelerden çok sayıda virüse bağlı olarak ortaya çıkar.1 Semptomlar hastalarda kayda değer rahatsızlık yaratır.2-4

Grip simgesi

Grip

Grip esas olarak iki virüs kategorisinden birine bağlı olarak ortaya çıkar: İnfluenza A veya B. Bunlar en yaygın olan türlerdir.1

Semptomlar kişiden kişiye değişir ve soğuk algınlığı semptomlarıyla çok benzerdir.

Öksürük simgesi

Öksürük

Öksürük, solunum sisteminin kendi savunmasının fizyolojik bir davranışıdır. Soğuk algınlığı sırasında öksürük hafif veya orta düzeyde iken, grip sırasında öksürük genellikle şiddetlidir10,11 ve günlük yaşam üzerinde anlamlı bir etkisi olabilir.2-4

Baş ve kas ağrısı simgesi

Baş ve Kas Ağrısı

Baş ve kas ağrısı vücudun bağışıklık sisteminin bir viral enfeksiyona verdiği yanıttan kaynaklanıyor olabilir.12

Bu tür ağrılar viral grip enfeksiyonunun sık bildirilen semptomlarıdır ve bazen ciddi rahatsızlığa neden olabilirler.9,11

Ateş ve Üşüme simgesi

Ateş ve Üşüme

Ateş, vücudun viral veya bakteriyel bir enfeksiyona verdiği fizyolojik yanıttır.13 Ateş bir grip atağını soğuk algınlığından ayırt etmeye yardımcı olabilir.5,6,14

Yetişkin bir insanda ateş rahatsız edici olabilir fakat 39,4° C’ye veya daha yüksek dereceye ulaşmadıkça ateş genellikle endişe yaratmaz.7

Boğaz ağrısı simgesi

Boğaz ağrısı

Farenjit olarak da bilinen boğaz ağrısı hem soğuk algınlığı hem de gribin yaygın bir semptomudur.10,12

İnsanlarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına 200’den fazla virüs sebep olabilir.8 Üst solunum yolunun viral enfeksiyonu sonucunda boğaz ağrısı dahil pek çok semptom ortaya çıkar.5

Eğitim Modülleri

Eğitim Modülleri

Ağrı tedavisinde bilgi ve becerilerinizi daha da geliştirmenize yardımcı olacak eğitim kaynaklarını burada bulabilirsiniz.

Keşfedin

İlgili konular