Bóle stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów: postępowanie

Mężczyzna trzymający się za kolano

Postępowanie w bólu stawów i chorobie zwyrodnieniowej stawów

Bóle stawów mogą mieć wpływ na wszystkie dziedziny życia pacjenta, zwłaszcza w przypadku osób w podeszłym wieku.

Oprócz edukacji dostępny jest szereg interwencji farmakologicznych i niefarmakologicznych , które pomagają w zwalczaniu bólu i zaostrzeń1,2 oraz pomagają pacjentom utrzymać mobilność.

J Pharm Sci 2021 Jan 26;S0022-3549(21)00037-X. doi: 10.1016/j.xphs.2021.01.022.

Transdermal Permeation and Skin Retention of Diclofenac and Etofenamate/Flufenamic Acid From Over-the-Counter Pain Relief Products

(Przenikanie przezskórne i retencja w skórze diklofenaku i etofenamatu / kwasu flufenamowego pochodzących z produktów przeciwbólowych dostępnych bez recepty)

Monika Kopečná , Andrej Kováčik , Petr Novák , Mila Boncheva Bettex , Kateřina Vávrová

Streszczenie

Leki przeciwbólowe do stosowania miejscowego różnią się rodzajem substancji czynnej, stężeniem i formułą. Wszystkie te czynniki wpływają na przechodzenie leku przez barierę skórną i jego retencję w skórze, która służy jako rezerwuar do późniejszego uwalniania. Ponadto siła działania leku może być różna, co jest istotne dla skuteczności produktu. Przenikanie i retencja w skórze ludzkiej zostały zbadane ex vivo dla pięciu dostępnych bez recepty żeli NLPZ zawierających 2,32% diklofenaku (DIC) i 5-10% etofenamatu (ETF). Siłę leku, który przeniknął / zatrzymał się w skórze, porównano stosując złożony parametr – wskaźnik względnej miejscowej aktywności przeciwzapalnej (IRTAA), który jest obliczany jako iloczyn przenikania / retencji w skórze i względnej siły przeciwzapalnej leku. IRTAA żelu DIC był 94-667-krotnie i 72-208-krotnie wyższy odpowiednio dla przenikania przezskórnego i retencji w skórze niż IRTAA żeli ETF. Te wysokie IRTAA wskazują, że DIC dostarczany przez tą miejscową formulację mógłby osiągnąć wyższą bioaktywność i stanowić znaczny rezerwuar leku, mający znaczenie dla jego późniejszego długotrwałego uwalniania.

Wnioski

Złożony parametr IRTAA zapewnia wygodną metodologię do porównania miejscowych leków przeciwbólowych, ponieważ bierze pod uwagę zarówno ilość leku (dostarczonego przez skórę lub zatrzymanego w skórze) jak i jego siłę działania. Oba te czynniki są krytycznie ważne dla dostarczanego przez barierę skórną NLPZ oraz wielkości / skuteczności rezerwuaru skóry, a tym samym, dla ogólnej skuteczności produktów miejscowych.

Wysokie IRTAA w przypadku przenikania przezskórnego żelu DIC 2,32% w porównaniu z czterema żelami 5-10% ETF przedstawionymi w tym badaniu, może wskazywać, że DIC dostarczany przezskórnie przez 2,32% żel, osiągnie wyższą bioaktywność po zastosowaniu miejscowym. Wyższy IRTAA retencji skóry dla żelu DIC 2,32% w porównaniu z czterema żelami ETF demonstruje dodatkowo zdolność tego produktu do tworzenia znacznego magazynu / rezerwuaru NLPZ, który umożliwia późniejsze długotrwałe uwalnianie do leżących poniżej tkanek.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że ryzyko działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego jest związane z DIC stosowanym systemowo. Profil farmakokinetyczny DIC stosowanego miejscowo znacznie się różni od stosowanego systemowo. Badania kliniczne wykazały podobną, niską częstość występowania działań niepożądanych jeśli chodzi o serce (0,4% vs 0,3%) i nadciśnienie (0,8% vs 0,7%) w ramionach z miejscowym diklofenakiem stosowanym miejscowo i placebo. Ponadto nie zidentyfikowano żadnych zgłoszeń dotyczących zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego monitorując bezpieczeństwo stosowania leku po wprowadzeniu go do obrotu przez firmę GSK Consumer Healthcare. Dodatkowo miejscowy DIC jest dobrze tolerowany u osób z zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych związanych ze stosowaniem NLPZ, np. u osób w podeszłym wieku oraz przez osoby z chorobami współistniejącymi: nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2 i chorobami naczyniowo-mózgowymi lub sercowo-naczyniowymi. Z tego też powodu miejscowy żel DIC jest skuteczny i bezpieczny.

PM-PL-VOLT-21-00053

Zawarte w wytycznych zalecenia w kwestii leczenia bólów stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów

Stopniowane postępowanie w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Wytyczne zalecają stopniowane podejście do leczenia2,4–6

Postępowanie w chorobie zwyrodnieniowej stawów może wymagać połączenia metod niefarmakologicznych i farmakologicznych.2,6

Wytyczne* zalecają stopniowaną strategię postępowania farmakologicznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów.2,4–6

*Na podstawie publikacji Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE), Europejskiej Ligi na rzecz Zwalczania Reumatyzmu (EULAR) i Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego (ACR).

Może być potrzebne więcej niż jedno leczenie przeciwbólowe

Obraz kobiety trzymającej się za kolano

W zaostrzeniach bólowych może być potrzebne dodatkowe wsparcie

Przewlekłemu bólowi stawów często towarzyszą ostre zaostrzenia zapalne.7

Podczas nich ból ulega nasileniu, a pacjenci mogą potrzebować dodatkowego krótkotrwałego złagodzenia bólu.7

 • Edukacja pacjentów i zmiany stylu życia

  Edukacja pacjentów na temat postępu choroby i zagadnień związanych z jej leczeniem jest pomocna w zachęcaniu do proaktywnego udziału pacjenta w procesie leczenia.2,5,8–11

  Zmiany stylu życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów mogą obejmować:10

  • Redukcję masy ciała
  • Zwalczanie depresji i zaburzeń snu
  • Rehabilitację zawodową
  • Dostosowanie środowiska w domu i w pracy

  Grupy wsparcia dla pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów mogą zapewnić praktyczne porady i wsparcie emocjonalne, ułatwiając pacjentom radzenie sobie z ich stanem zdrowia, zapewniając im lepsze samopoczucie i pełniejsze życie na co dzień.12,13

 • Aktywność fizyczna

  Aktywność fizyczna jest kluczowym działaniem dla utrzymania zdrowych stawów i powinna być głównym zaleceniem w ramach holistycznego postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów.14 Buduje ona wytrzymałość, wzmacnia mięśnie, które podpierają staw, a także pomaga zredukować uczucie zmęczenia.15 Może również pomóc pacjentom w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, co zmniejsza obciążenie stawów.15

  Jednak rodzaj i ilość ćwiczeń muszą być dostosowane do możliwości i potrzeb każdego pacjenta; nadmierne obciążenie stawu lub zbyt duża ilość ćwiczeń może spowodować nasilenie objawów.15 Sporty kontaktowe nie są zalecane, ale pływanie, jazda na rowerze i niskooporowe ćwiczenia wzmacniające mogą być odpowiednie.15

  ODPOWIEDNIE ĆWICZENIA

 • Fizykoterapia

  Fizykoterapię stosuje się w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów i obejmuje ona ćwiczenia wzmacniające i aerobowe, podpory i wkładki ortopedyczne, jak też terapię ciepłem/zimnem.5,6,8–11

 • Przezskórna stymulacja elektryczna nerwów (TENS)

  Terapia TENS jest zalecana w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych i biodrowych.4–6,16

 • Leczenie farmakologiczne

  Leczenie farmakologiczne pierwszego rzutu obejmuje doustny paracetamol i/lub miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

  Zgodnie ze stopniowym podejściem do leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów, paracetamol doustny lub miejscowe NLPZ, takie jak diklofenak, należy stosować jako opcje leczenia farmakologicznego pierwszej linii.4–6,17

  Konieczne może być długotrwałe stosowanie paracetamolu, a miejscowe NLPZ są odpowiednie do dalszego uśmierzania bólu lub leczenia zaostrzeń bólowych.4,5,18 Podczas stosowania paracetamolu w chorobie zwyrodnieniowej stawów należy jednak brać pod uwagę stosunek ryzyka do korzyści dla stosowania paracetamolu.19

  Doustne NLPZ można rozważyć jako kolejny krok w terapii, ale należy je ograniczyć do krótkotrwałego stosowania.2,5,6,8

  Opioidy powinny być zarezerwowane tylko dla opornej na leczenie lub ciężkiej choroby zwyrodnieniowej stawów.2,5,6,8

  Istnieją mieszane dowody i wytyczne w kwestii tego, czy miejscowa kapsaicyna i nutraceutyki, takie jak glukozamina i chondroityna, mogą również oferować pewne korzyści jako leczenie wspomagające.2,5,6,8,9,11,20,21 Najnowsze wytyczne Królewskiego Australijskiego Kolegium Lekarzy Ogólnych nie zalecają stosowania tych nutraceutyków w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego i/lub biodrowego.16

 • Leczenie chirurgiczne

  Interwencje chirurgiczne w ciężkich przypadkach silnych bólów stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów obejmują częściową lub całkowitą alloplastykę stawu.2,5,6,8,9

Jak można pomóc Annie?

Anna

Anna

Anna budzi się każdego dnia rano z bólem i sztywnością stawów.

Potrzebuje długotrwałej ulgi w bólu, aby móc powrócić do zajęć, które lubi, takich jak chodzenie na spacery i spędzanie czasu z wnukami. Martwi się jednak o działania niepożądane leczenia.

Anna chciałaby odzyskać mobilność poprzez złagodzenie bólu stawów.

Voltaren Max zwalcza zaostrzenia bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów,24–26 zapewniając ulgę w bólu stawów nawet do 24 godzin w przypadku wygodnego stosowania miejscowego dwa razy dziennie. Stosowany miejscowo diklofenak charakteryzuje się niskim poziomem wchłaniania ogólnoustrojowego, co wiąże się z mniejszym ryzykiem ogólnoustrojowych działań niepożądanych.25

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Informacje o bólu stawów i chorobie zwyrodnieniowej stawów

Ikona przyczyn

Przyczyny

Dowiedz się o przyczynach bólu stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ikona oznak i objawów

Oznaki i objawy

Dowiedz się, jak rozpoznawać bóle stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów oraz kiedy kierować pacjentów do specjalisty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przegląd skręceń i nadwyrężeń mięśni i stawów

Przegląd skręceńa i nadwyrężeń mięśni i stawów

Sprawdź, jak częste są skręcenia i nadwyrężenia mięśni i stawów i poznaj dwóch pacjentów z tymi problemami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji

Voltaren Max

Voltaren Max na bóle stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów

Do 12 godzin ulgi w bólu stawów.24

WIĘCEJ INFORMACJI

Panadol Joint

Voltaren Emulgel 1% na skręcenia i nadwyrężenia mięśni i stawów

Zmniejsza ból, redukuje stan zapalny i przyspiesza naturalny proces gojenia.6–8

WIĘCEJ INFORMACJI

VoltaTec product shot

Zasoby dotyczące opieki nad pacjentami

Uzyskaj dostęp do ulotki dla swoich pacjentów, która może pomóc im zrozumieć przyczyny bólu stawów oraz najskuteczniejsze sposoby jego leczenia.

WIĘCEJ INFORMACJI