Hypersenzitivita dentinu: diagnostika pro lepší partnerství

Od diskuze k diagnóze

Pohovořme si o citlivosti zubů

Stanovení proaktivní diagnózy hypersenzitivity dentinu by mohlo pomoci posílit vztah mezi poskytovatelem odborné stomatologické péče a pacientem. Položením jednoduché otázky, zda se pacient omezuje v jídle kvůli hypersenzitivitě dentinu, by mohlo být odrazovým můstkem ke zlepšení komunikace a spolupráce s pacientem v péči o jeho orální zdraví.

Myslete i na ty méně závažné problémy

Přehlížejí zubní lékaři možnost snadného zapojení pacienta do spolupráce? Dr. Koula Asimakopoulou, profesorka psychologie zdraví na King’s College London věří, že tomu tak může být: „Hypersenzitivita dentinu je pro zubní lékaře velkou, opravdu velkou příležitostí ukázat, že mají o pacienty skutečný zájem – i o jejich malé nepříjemnosti – které je mohou znepokojovat, a nejen o opravdu velké problémy.“

90 % pacientů uvedlo, že považují diagnostiku hypersenzitivity dentinu za důležitou39 % pacientů se proaktivně zeptá svého lékaře na hypersenzitivitu dentinu

V průzkumu uvedlo 9 z 10 dotázaných zubních lékařů, že je pro ně osobně důležité diagnostikovat u svých pacientů hypersenzitivitu dentinu (HD).1 Přesto se na HD proaktivně ptá pouze 39 % zubních lékařů.1

Profesor lékařské sociologie Barry Gibson působící v School of Clinical Dentistry na University of Sheffield souhlasí s tím, že být proaktivní v dotazování se pacientů na HD může mít širší výhody: „Zubní lékaři, kteří věnují péči a pozornost hypersenzitivě dentinu, tak projevují zájem o své pacienty, kterým to v případě potřeby pomůže překonat zábrany vůči návštěvě zubaře a žádosti o pomoc v případě potenciálně závažnějších problémů.“

Budování lepšího vztahu s pacientem přináší jasná pozitiva i zubním lékařům. V průzkumu uvedlo 99 % zubních lékařů, že vytváření a udržování dobrých vztahů s pacienty často vedlo k lepší nebo alespoň o něco větší spokojenosti pacienta, 93 % uvedlo, že to často vedlo k lepším nebo alespoň o něco lepším klinickým výsledkům a 97 % uvedlo, že se zlepšila míra dodržování návštěv zubní ordinace.1

Není to jen v jejich hlavách

Proaktivní přístup a dotazování se na HD je příkladem nové etiky péče v rámci rozvíjející se koncepce v sociologii. Jak vysvětluje profesor Gibson: „Dobrým zubním lékařem je někdo, kdo prokazuje tento druh etiky v péči, kdo projevuje péči a pozornost a zaměřuje se na pacienta jako na jednotlivce. Pokud pacient přijde s citlivostí dentinu a vy mu neprojevíte péči a pozornost, pak se z tohoto stavu může ve chvíli, kdy dojde k progresi, stát závažnější problém.“

Dotazování se na HD umožňuje zubnímu lékaři stát se partnerem pro pacienta.„Když zubní lékař uzná problém hypersenzitivity dentinu, dodá to vztahu s pacientem na významu v těchto aspektech: věnováním pozornosti problému, nabídnutím řešení problému a jeho normalizací,“ říká dr. Asimakopoulou. „Tento druh rozhovoru bude pro pacienta zvláště významný, protože potvrdí, že si nepředstavuje problém jen ve své hlavě, ale že se jedná o skutečný problém, který má fyzický základ a je hoden toho, aby mu zubní lékař věnoval svůj čas a pozornost.“

Toto je podloženo i výzkumem, který ukazuje, že vnímání kvality stomatologické péče ze strany pacientů a pravděpodobnost, že vyhledají odbornou pomoc, souvisí s jejich dojmy ze zubních lékařů coby poskytovatelů péče.2 U pacientů patří mezi vnímané vlastnosti zubních lékařů, které pravděpodobně zvýší míru jejich spokojenosti to, jak je informují o možnostech ošetření a jaké jsou jejich komunikační schopnosti.2

„Hovoří-li se o hypersenzitivitě dentinu jako o nevýznamném stavu, v podstatě se tím uzavírá cenná příležitost zapojit pacienta do spolupráce.”

Všechno je to o pacientech

Je důležité vytvořit si přístup zaměřený na pacienta. Výzkum zjistil, že pro přístup zaměřený na pacienta je nezbytných pět složek, bez nichž jsou tito pacienti méně spokojení, méně aktivní a mohou trpět větší zátěží v důsledku příznaků:3

 • Komunikace a partnerství (sympatický zdravotnický odborník, který se zajímá o starosti a očekávání pacientů, a který diskutuje o problému a nabídne léčbu)
 • Osobní vztah (zdravotnický odborník, který zná pacienta a jeho emoční potřeby)
 • Podpora zdraví
 • Pozitivní přístup (být v souvislosti s problémem rozhodný a určit, kdy je třeba jej řešit)
 • Zájem o vliv problémů na život pacienta

Na základě výzkumu bylo zjištěno, že osobní vztah mezi pacientem a zubním lékařem existuje nad rámec toho, co se děje v ústech. Sami zubní lékaři uvedli, že tento vztah pomáhají budovat hovory o rodinném životě nebo práci, podělení se o osobní zkušenosti a obecně čas věnovaný rozhovorům a naslouchání pacientům.1

HD může zubním lékařům nabídnout příležitost zahájit osobnější rozhovor s pacientem. Profesor Gibson zdůrazňuje: „Domnívám se, že hovoří-li se o hypersenzitivitě dentinu jako o nevýznamném stavu, v podstatě se tím uzavírá cenná příležitost zapojit pacienta do spolupráce. Pronesete-li: „Je to jen zvýšená citlivost, popřemýšlejte o zubní pastě pro citlivé zuby“, rozhovor pro mnohé pacienty v tuto chvíli končí, protože jste neprojevili péči a nepokusili se rozhovor dále rozvinout.“

Dr. Asimakopoulou si je vědoma toho, že dotazování se na HD může vyžadovat změnu stávajícího přístupu. „Zubní lékaři možná budou při každodenním provozu potřebovat podporu ohledně řešení otázek týkajících se HD. Je třeba si zvyknout, že dotazování se na HD je normální, snadné a přijatelné.“

HD samozřejmě nemusí být pro mnoho pacientů problém. Ačkoliv se připouští, že HD má každý třetí pacient, může jí být postiženo více pacientů, jen to každý pacient nemusí pociťovat jako zvláštní problém, nebo problém, který stojí za to, aby se o něm radili se svým zubním lékařem.4

Proto je důležité se na HD standardně dotazovat, domnívá se dr. Asimakopoulou. „Je to skutečně o tom zaměřit se na pacienta a nechat se jím vést. Jen proto, že pacient říká: „Ne, děkuji, nechci o tomto konkrétním problému mluvit“, neznamená to, že s ním o něm nesmíte mluvit nikdy.“

Výhody distančních konzultací

Nikdy jsme si nebyli bližší, i když jen na dálku

Profesor Gibson vysvětluje jedinečnou komunikační dynamiku v zubní ordinaci. „V zubní ordinaci existuje hierarchie mezi pohledem a pocitem. Vy jako pacient věci cítíte, ale zubní lékař se na ně dívá. A tento pohled je důležitější než pocit.“

V souvislosti s přechodem k telefonním a online interakcím na dálku se tato hierarchie změnila. Dr. Asimakopoulou se však domnívá, že vytváří pro zubní lékaře jedinečnou příležitost: „Myslím, že zubní lékař bude muset přemýšlet o zásahu prostřednictvím svých komunikačních dovedností.“

Dodává, že provádění klinické práce za používání osobních ochranných prostředků (OOP) může být na překážku obvyklé interakci tváří v tvář. „Naproti tomu online nebo telefonní konverzace by měla být opravdu snadná, protože ji neruší žádné OOP a stejně široká škála principů, které zubní lékaři používají při osobních konzultacích platí i online. Je to nejspíše příležitost, jak poskytovat opravdu dobrou péči budující trvalý vztah s pacienty.“

HD je ideální příležitost pro konzultace na dálku. „Je snadné se na tento stav zeptat. Je to něco, čím trpí hodně lidí, takže si můžete na konverzaci na toto téma zvyknout a být na ni připraven. A je to stav, který lze snadno řešit. Pacienti nemusí dělat žádné složité změny životního stylu, se kterými by se těžko vypořádávali – vše, co musí udělat, je používat správnou zubní pastu,“ říká dr. Asimakopoulou.

Je to něco, díky čemuž můžete pacienta chválit a tím jej odměnit za snahu. Protože mnoho pacientů již své chování změnilo, aby svoji HD zvládli, můžete jim poblahopřát, že „zvládli to nejtěžší“, dodává. „Zubní lékař, který ukáže, že se stará a že je empatický i vůči jednoduché změně chování, bude mít pravděpodobně lepší pozici při řešení složitějších situací.

80 % pacientů uvedlo, že při jídle zatěžují některé zuby méně a jiné více.

Konzultace ohledně HD

Čas na konzultaci ohledně HD lze snadno začlenit do každodenní rutiny. Použití dotazníku „Zkušenosti s hypersenzitivitou dentinu (Dentine Hypersensitivity Experience Questionnaire – DHEQ) pak umožňuje zubním lékařům prozkoumat problém hlouběji. Přestože je dotazník určen k posuzování změn chování, profesor Gibson uvádí, že jej lze použít jako měřítko vývoje HD i jako pomocný nástroj při diskusích. Zde se můžete registrovat a stáhnout si DHEQ pro použití ve Vaší ordinaci: Samozřejmě by vše mělo zapadat do širších principů komunikace s pacientem. Dr. Asimakopoulou radí zahájit konzultaci pokládáním otevřených otázek, zjištěním návyků a poté poskytnout řešení ve vztahu k návykům pacienta, shrnout potřebné aktivity a stanovit cíle, na kterých se společně dohodnete.

Dodává, že tyto základní principy platí i při konzultacích na dálku. Pro zubní lékaře, kteří mají obavy z této novodobé komunikace, má ujištění: „Pacienti mají v komunikaci jako takové mnohem delší praxi než ve stomatologii!“

Vydejte se na cestu

Být proaktivní v diagnostice HD u pacientů může nejen podpořit přístup ordinace zaměřený na pacienta, ale může být také prostředkem k prokázání etiky péče. To může pomoci budovat dlouhodobé vztahy, které vydrží.

S přechodem ke konzultacím na dálku může HD poskytovat také snadné otevření dveří k tomu, aby zubní lékař zavedl širší aspekty své preventivní stomatologie.

Jak říká dr. Asimakopoulou: „Je důležité skutečně rozumět cestě konkrétního pacienta ke zdraví i k nemoci a léčit jej striktně holisticky jako jedinečnou lidskou bytost.“

Základy komunikačních dovedností7,8

 • Aktivní naslouchání a otevřený přístup při dotazování
 • Vcítění se/empatie
 • Vysvětlování pomocí neodborného, dobře srozumitelného jazyka, např. používání výrazu „citlivé zuby“, spíše než „hypersenzitivita dentinu“. Je třeba si být vědom toho, že pacienti, které příznaky tolik neobtěžují, nepovažují sami sebe za postižené citlivostí.9 Až když se jich zeptáte na spouštěče, jako jsou horké/studené nápoje, které jim citlivost způsobují, může to vyvolat jejich reakci
 • Objasnění informací a kontrola, zda jim pacient rozumí
 • Používání krátkých srozumitelných vět bez těžko pochopitelných pojmů a složitých sousloví
 • Poskytování ujištění
 • Sdělení nejprve důležitých bodů – zdůrazněte, že se jedná o důležité body a případně je zopakujte
 • Být konkrétní, nikoli obecný
 • Důležité jsou také neverbální aspekty, a i ty lze při konzultacích na dálku vylepšit, jde např. o řeč těla, mimiku, postoj, gesta a neverbální prostředky, tj. tón, výšku hlasu, hlasitost a intonaci. Zhruba 93 % komunikačních dovedností je neverbálních, pouze 7 % je verbálních.

Tipy pro konzultace na dálku

 • I distanční konzultace můžou být úspěšné

  Dr. Asimakopoulou v současné době pracuje spolu s týmem odborníků na vytvoření nových návodů, jak pomoci zubním lékařům vrátit se k práci v době COVIDu. Její rady, jak mohou zubní lékaři dosáhnout úspěchu jsou:

  - Poskytujte informace o neinvazivních možnostech léčby opakovaně a za použití jednoduchého jazyka

  - Používejte jasné příklady a důkazy, abyste pacientům vysvětlili, že k řešení onemocnění není vždy zapotřebí složitých nástrojů a složitých stomatologických zákroků

  - Zaměřte se na řešení konkrétního chování, které chcete, aby pacient upravil a veďte konkrétní rozhovor o této změně chování:

  • Cítí se pacient být schopen toto chování změnit?
  • Má možnost to udělat?
  • Má motivaci své chování změnit?
 • Plánování distančních konzultací

  Konzultace na dálku mohou vyžadovat více plánování, ale i zkrácená konzultace může být užitečná:10

  • Rozvaha – zda je konzultace na dálku vhodným řešením
  • Organizace – zajištění potřebných technologií
  • Nezbytné – mít po ruce všechny potřebné informace
  • Zahájení – začněte konzultaci. Pokud si děláte poznámky, informujte pacienta, že nebude moci udržovat oční kontakt
  • Provedení – veďte konzultaci vaším obvyklým strukturovaným přístupem, ale častěji si ověřujte, zda pacient porozuměl a shrnujte dosavadní závěry
  • Naslouchání – zvažte potřeby pacienta a dohodněte se spolu na dalších krocích na základě společného rozhodovacího procesu
  • Ukončení – zakončení konzultace
 • Praktické tipy pro distanční konzultace

  Praktické tipy doporučované ostatním zdravotníkům, kteří se poprvé účastní konzultací na dálku zahrnují:10

  • Mluvit by měla vždy jen jedna osoba – pokud ji potřebujete přerušit, je lepší to naznačit gestem, než skákat do řeči
  • Raději pomalu přikyvujte nebo se usmívejte, než abyste hlasitě vyjadřovali souhlas
  • Mluvte pomaleji, zřetelně a používejte jednoduchá slova v krátkých větách
  • Udržujte oční kontakt a pozitivní mimiku
  • Snažte se vyhnout přemrštěným gestům rukou nebo pohybům těla
  • Je-li pacient rozrušený nebo naštvaný, zvažte tyto kroky:
  • Průzkum – odhalte problém, např.: „Prosím, pomozte mi pochopit, s čím máte problém.“
  • Výstraha – zkuste se posunout vpřed, pokud pacient křičí, např. „Můžeme na tom společně pracovat, ale nejdřív potřebuji, abyste přestal křičet.“
  • Výzva – stanovte hranice konzultace, např. „Nemůžeme v tomto hovoru pokračovat, pokud budete dále křičet.“
  • Eskalace – dodržte své předchozí prohlášení, např. „Je na čase tento hovor ukončit a naplánovat jiný termín.“
Podpora při konzultaci

Praktický průvodce pro pomoc Vašim pacientům

Stáhněte si náš manuál s dalšími tipy, jak komunikovat s pacienty trpícími hypersenzitivitou dentinu.

Stáhnout zde

 Stomatologie souvisí s psychologií

Psychologie pacienta s hypersenzitivitou dentinu

Budeme-li vnímat hypersenzitivitu dentinu jako chronický stav, který může mít dopad na emoční stav pacientů, můžeme tak úspěšně změnit jejich návyky.

Více informací

Dr Mitrani

Komunikace v praxi

Dobré komunikačí schopnosti zvyšují pacientovu důvěru ve Vás. Zeptáte-li se proaktivně i na méně závažnou komplikaci, jakou je např. hypersenzitivita dentinu, ukážete tím pacientovi, že se o jeho stav doopravdy zajímáte.

Více informací

Obrázek Péče o pacienty – zdroje

Péče o pacienty – zdroje

Stáhněte si zdroje pro své pacienty.

Více informací

Obrázek nanuku

Hypersenzitivita: přehled

Přečtěte si více informací o hypersenzitivitě dentinu.

Více informací

Sensodyne Logo

Produkty značky Sensodyne

Zjistěte, jak mohou produkty značky Sensodyne pomoci Vašim pacientům.

Více informací