Porozumění psychologii pacienta s hypersenzitivitou dentinu

Stomatologie souvisí s psychologií

Myslí si pacienti a zubní lékaři, že je hypersenzitivita dentinu jen drobným problémem nebo chronickým stavem?

Pohled založený na širším sociologickém a psychologickém rámci naznačuje, že změna ve vnímání hypersenzitivity dentinu by mohla pacientům pomoci tento častý problém lépe zvládat a také by mohla posílit vztah mezi zubním lékařem a pacientem.

Je čas přemýšlet o hypersenzitivitě dentinu jinak?

Podle odhadů postihuje hypersenzitivita dentinu (HD) 1 ze 3 lidí.1 Její značný obecný výskyt může znamenat, že je pacienty i zubními lékaři považována z pohledu zdraví dutiny ústní pouze za drobný problém. Přesto i u pacientů s mírnými příznaky mohou problémy se zvládáním HD ovlivňovat každodenní činnosti.

„Víme, že vliv tohoto problému může mít u některých lidí skutečně významný dopad na orální zdraví a s ním související kvalitu života,“ říká profesor Barry Gibson, profesor lékařské sociologie, School of Clinical Dentistry na University of Sheffield. Dodal, že to, jak HD lidi ovlivňuje, se může pohybovat od velmi mírného vlivu až po předvídatelnou příčinu závažnějších onemocnění.

Poskytuje toto zubním lékařům důvod pohled na HD přehodnotit? „Vidět HD jako chronický stav znamená, že si zubní lékař uvědomí, že může mít značný patologický vývoj,“ dodává profesor Gibson.

Pochopení této cesty mezi zdravím a nemocí může mít dlouhodobý přínos pro interakci mezi zubním lékařem a pacientem přesahující čas strávený ve stomatologickém křesle. „Uznání vlivu, jaký může mít takový stav chrupu na životy pacientů mimo zubní ordinaci, může pomoci změnit interakci mezi nimi a jejich zubním lékařem,“ věří Dr. Koula Asimakopoulou, profesorka psychologie zdraví na King’s College London (Velká Británie): „Jde o vybudování vztahu na základě snadných, jednoduchých a mírných opatření a jejich upevnění, která ve výsledku vyvolávají důvěru ve vztahu s pacientem.“

„Víme, že vliv tohoto problému může mít u některých lidí skutečně významný dopad na orální zdraví a s ním související kvalitu života“

Není to zásadní, ale je to důležité

Výzkum týmu profesora Gibsona naznačuje, že HD byla dlouhá léta „vytěsňována, bagatelizována a považována za bezvýznamný problém“.2 Ačkoli to byl nutný důsledek hlavního zaměření veřejného zdraví na zubní kaz, poukazuje na to, že nyní na tyto stavy pohlížíme mj. jako na přímý následek zlepšení péče o dutinu ústní, jako je hypersenzitivita dentinu z důvodu nadměrného čištění.

Z pohledu zubních lékařů je HD běžně se vyskytujícím stavem. Podle průzkumu společnosti GSK mezi zubními lékaři z celého světa diagnostikuje 45 % z nich HD nejméně jednou denně.3 Není překvapením, že pacienti, kteří se o svoji HD zajímají méně, také s menší pravděpodobností vyhledají radu zubního lékaře: ve 42 % na rozdíl od 82 % v případě pacientů, které tento stav velmi obtěžuje.4 Přesto i ti pacienti, které HD obtěžuje méně, téměř v polovině případů trpí příznaky nejméně jednou měsíčně, zatímco více než třetina jimi trpí jednou týdně.5

Tito „mírně“ trpící pacienti nemají sklon se sami zařadit mezi ty, kdo trpí chronickou citlivostí dentinu a jednoduše žijí s tím, že občas pociťují nepříjemné vjemy v ústech a našli si způsoby, jak se s nimi vyrovnat úpravami životního stylu.6,7 Proč by ale měli? Profesor Gibson věří, že zubní lékaři tak mohou přicházet o příležitost navázat vztah se značnou částí svých pacientů. „Mnoho účastníků (v našem výzkumu) uvedlo, že hypersenzitivita dentinu je prostě již součástí jejich života.“

Podvědomé výhýbání se určitým podnětům

Je to chronický problém, ale…

„Na základě klasické sociologické literatury k tomuto tématu vám mohu říci, že hypersenzitivita dentinu zcela jistě zapadá do kategorie chronických stavů,“ potvrzuje profesor Gibson.

HD může změnit způsob chování pacientů, omezovat jejich stravovací návyky, přimět je k úpravě každodenního života a ovlivňovat jejich sociální interakce, stejně jako může mít emoční dopad a ovlivňovat jejich osobní identitu.8

Profesor Gibson uznává, že jedním z problémů je nedostatečné porozumění progresi HD. „Ale může mít, a u mnoha lidí tomu tak je, skutečně významné dopady na každodenní život.“

… proč si na něj lidé nestěžují?

Jednoduše řečeno, lidé s HD se již tento stav naučili zvládat, a dokonce i ti, kteří tvrdí, že se jím příliš nezabývají, změnili svůj životní styl tak, aby tento stav zvládli.9

„Jedním ze základních ukazatelů toho, že trpíte chronickým stavem jsou omezení týkající se provádění každodenních úkonů. Zubní lékaři a pacienti, kteří tento stav neberou příliš vážně tak činí proto, že se rychle přizpůsobili, neboť bolest vás nutí se přizpůsobit,“ vysvětluje profesor Gibson.

Zaznamenání i mírných dopadů HD na kvalitu života vedlo k vytvoření dotazníku „Zkušenosti s hypersenzitivitou dentinu“ (Dentine Hypersensitivity Experience Questionnaire – DHEQ), který je validovaným opatřením uzpůsobeným pro tento stav, používaným k vyhodnocení schopnosti reagovat na změnu v kvalitě života související s orálním zdravím u pacientů s HD.10,11

Výzkum vycházející z dotazníku DHEQ zjistil, že u pacientů s HD lze toto adaptivní chování rozdělit do čtyř kategorií:10,12

Tento stav má také emoční dopad. V průzkumu shledávalo 89 % dotazovaných HD nepříjemným stavem a podobné procento jej považovalo za otravný.10,12

„Hypersenzitivita dentinu vyžaduje celou řadu úprav v chování, aby se pacient vyhnul bolesti a citlivosti,“ vysvětluje profesor Gibson.

Jsem v pohodě – bez šálku horkého čaje mohu žít

Faktem je, že pacienti s HD již sami udělali tyto změny, což je činí zajímavými, myslí si Dr. Asimakopoulou. Změna chování je obecně těžkou částí, ale varuje, že by si pacienti s HD mohli zadělat na dlouhodobější problémy.

„Když hovoříme o schopnosti, příležitosti a motivaci, používáme model změny chování COM-B. Lidé budou při změně chování zaškrtávat všechna tři políčka. Pouze v tom případě bude jejich zjevný krátkodobý úspěch při řešení problému pravděpodobně znamenat, že nejspíše nebudou chtít do dlouhodobého řešení problému zapojit zubního lékaře, pokud jim sám nepředloží a nenabídne návrh řešení, které bude opravdu snadné.“

Faktorem může být i to, kdo problém nadnese. Nedávným průzkumem společnosti GSK mezi zubními lékaři z celého světa bylo zjištěno, že jen 53 % z nich si myslí, že je jejich úkolem nadnést svým pacientům téma HD.3

Jakmile se však toto téma nadnese, může mít „snadné řešení“, jak uvádí Dr. Asimakopoulou, které může jednoduše spočívat i v doporučení zubní pasty na hypersenzitivitu dentinu. Každodenní používání zubní pasty na citlivost zubů může podstatně zlepšit dopad HD na kvalitu života již po 8 týdnech, zejména pokud jde o emoční dopad, omezení týkající se stravovacích návyků a způsob, jakým pacient své návyky mění.10-12

Obrázek: Modul změny chování COM-B (převzato od Michie, a kol., 2011)

Obrázek: Modul změny chování COM-B (převzato od Michie, a kol., 2011)13

Na slovíčko

Pro zubního lékaře znamená větší povědomí o HD podstatný rozdíl v přístupu k pacientům. Dr. Asimakopoulou věří, že HD nabízí zubním lékařům příležitost spolupracovat s pacientem na základě jednoduchého modelu změny chování. „HD je skvělá příležitost, jak dosáhnout spolupráce. Existuje určitý problém a existuje řešení v podobě zubní pasty, kterou pacientovi doporučíte – problém poté bude lépe zvládnutelný. Myslím si, že HD poskytuje zubním lékařům příležitost podílet se na úspěšné změně chování pacientů.“

Výzkum nicméně naznačuje, že pro zubní lékaře může být při řešení problémů jako je HD, faktorem čas: 31 % zubních lékařů tvrdí, že nevěnují dostatek času seznámení se s chováním pacientů ve vztahu k orálnímu zdraví a přibližně každý čtvrtý uvádí, že nevěnuje dostatek času nabízení rad ohledně tohoto chování.3

„Zubní lékař, který se nezabývá mírným stavem HD, v zásadě vysílá směrem k pacientovi vzkaz, že tento stav není důležitý, nestojí za jeho čas a pozornost a že pacient by se jím neměl zabývat. Víme, že v takovém případě se bude stav nenápadně dále vyvíjet a jen tak přes noc nezmizí, zůstane spíše nepříjemností, než aby byl považován za velký zdravotní problém,“ říká Dr. Asimakopoulou.

Profesor Gibson souhlasí a vyzdvihuje problém progrese, kdy se HD stane pro pacienty obtížnější: „Co se stane, když se u konkrétního pacienta později dostaví progrese k více patologickému stavu? Je velmi nepravděpodobné, že se znovu obrátí na zubního lékaře, který se s nimi o problému nechtěl bavit.“

“Myslím si, že HD poskytuje zubním lékařům příležitost podílet se na úspěšné změně chování pacientů.“

Citlivý přístup znamená úspěch

Změna ve způsobu vnímání HD, od bezvýznamného, mírného stavu, po chronické potíže, které mají významný dopad na kvalitu života pacientů, představuje pro zubního lékaře příležitost přivést pacienta ke spolupráci a být součástí úspěšné a snadné změny chování.

To může pacientům nejen pomoci problém lépe zvládat, ale také to může zlepšit vztah mezi zubním lékařem a pacientem, v okamžitém i v dlouhodobém horizontu.

Obrázek rodiny

Dopad na kvalitu života pacienta

Zjistěte, jaký vliv může mít hypersenzitivita dentinu na každodenní život pacientů.

Více informací

Od diskuze k diagnóze

Diagnostika pro lepší partnerství

Jedna prostá otázka může být klíčová pro odhalení hypersenzitivity dentinu u Vašich pacientů a otevírá tak prostor k lepší komunikaci o zdraví ústní dutiny.

Více informací

Dr Mitrani

Komunikace v praxi

Dobré komunikačí schopnosti zvyšují pacientovu důvěru ve Vás. Zeptáte-li se proaktivně i na méně závažnou komplikaci, jakou je např. hypersenzitivita dentinu, ukážete tím pacientovi, že se o jeho stav doopravdy zajímáte.

Více informací

Obrázek Péče o pacienty – zdroje

Péče o pacienty – zdroje

Stáhněte si zdroje pro své pacienty.

Více informací

<i>I</i>ce Lolly Icon	Obrázek nanuku

Hypersenzitivita: přehled

Přečtěte si více informací o hypersenzitivitě dentinu.

Více informací

Logo Sensodyne

Produkty značky Sensodyne

Zjistěte, jak mohou produkty značky Sensodyne pomoci Vašim pacientům.

Více informací