Péče o problematické dásně vašich pacientů

Zubní lékař a pacient

Péče o onemocnění parodontu

Rané až středně závažné onemocnění parodontu lze účinně ošetřit v ordinaci s podporou domácí péče. Prostudujte si různé přístupy k péči o onemocnění parodontu, které se ukázaly být efektivními.

Vývojový diagram hodnocení stavu parodontu a léčby

Pro většinu pacientů s raným až středně závažným onemocněním parodontu je nechirurgická péče o problematické dásně vysoce efektivní formou terapie1

Příklady nechirurgické terapie:1

Tím lze dosáhnout:1

 • regulace bakterií a plaku, který je charakteristický pro gingivitidu nebo parodontitidu
 • řešení místních rizikových faktorů
 • minimalizace vlivu systémových rizikových faktorů
 • redukce zánětu
 • zlepšení celkového zdravotního stavu parodontu

Vývojový diagram Britské parodontologické společnosti (British Society of Periodontology), 20161

Efektivní každodenní odstraňování plaku je pro zdraví dásní stejně důležité jako odstraňování zubního kamene a leštění1

Zajištění správného režimu domácí péče pacientů je rozhodující pro prevenci vzniku gingivitidy a snížení rizika parodontitidy.1

Žena čistící si zuby

Každodenní péče: prevence a zachování zdraví dásní

Pravidelné poradenství ohledně režimu každodenní péče vašich pacientů by mělo zahrnovat:1

Žena vyplachující si ústa

Intenzivní ošetření dásní

Pacientům, kteří mají gingivitidu nebo potíže s čištěním, by měla být doporučena krátkodobá intenzivní péče:

Péče o problematické dásně: pomozte Vašim pacientům změnit špatné návyky

Kromě pravidelného profesionálního čištění při prevenci a léčbě parodontálních onemocnění, je třeba také spoléhat na aktivitu pacientů a jejich schopnost odstraňovat plak sami. Udržování hygieny dásní může vyžadovat, aby pacienti kromě změn životního stylu, jakými jsou např. nutnost přestat kouřit a zlepšit stravování, změnili i své návyky, pokud jde o čištění zubů, čištění mezizubních prostor a jiné techniky ústní hygieny.1,3

Kolo TIPPS

Nástroj ústní hygieny: TIPPS1

TIPPS ústní hygieny je nástroj, který je založen na behaviorální teorii, jejímž cílem je, aby se pacient cítil jistěji ve své schopnosti provádět efektivní odstraňování plaku. Vyvinul jej Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme a jeho složky jsou následující:3

 • „Talk“ Promluvte si s pacientem o příčinách jeho problémů s dásněmi a prodiskutujte případné bariéry účinného odstraňování plaku.
 • „Instruct“ Poučte pacienta o nejlepších způsobech účinného odstraňování plaku.
 • Požádejte pacienta, aby praktikoval („Practise“) čištění zubů a používal pomůcky na čištění mezizubních prostor v období dentálních chirurgických zákroků.
 • Zaveďte plán („Plan“), který stanoví, jak pacient začlení ústní hygienu do každodenního života.
 • Poskytněte pacientovi podporu („Support“) tím, že během následných návštěv budete provádět kontrolu.

Kolo TIPPS převzaté ze Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme, 20143

Přečtěte si více o programu TIPPS a o změně špatných návyků pacientů v Prevention and Treatment of Periodontal Diseases in Primary Care od Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme.

Patogenní bakterie se vytvářejí znovu

Poskytování neustálé parodontální podpory pro optimální péči o zdraví dásní

I u pacientů, kteří pravidelně provádějí ústní hygienu na dobré úrovni, se ukázalo, že potenciálně patogenní bakteriální flóra se může znovu vytvořit 3 měsíce po debridementu kořenového povrchu.1 Proto se doporučuje, aby pacienti s parodontitidou navštěvovali lékaře zpočátku každé 2 až 4 měsíce1 v závislosti na anamnéze. Rovněž tím získáváte možnost pokračovat v nácviku ústní hygieny.1

Tým odborníků zubní péče

Přijetí týmového přístupu při řešení problémů parodontu a role hygienisty při péči o problematické dásně

Týmový přístup zubního lékaře a hygienisty může být úspěšným receptem při onemocnění parodontu. Pro zajištění splnění cílů plánu péče je však zásadní dobrá komunikace mezi odborníky i pacientem. Zubní lékaři a hygienisté mohou používat jednoduché schéma pro vytvoření jasného strukturovaného plánu a pro nastínění, jak bude cílů dosaženo.1

Příklad schématu pro tým parodontální péče1
Diagnóza Lokalizovaná gingivitida
Obecná prognóza Dobrá prognóza (pokud dojde ke zlepšení péče o ústní hygienu doma a stravování)
Rizikové faktory Čištění pouze jednou denně a strava s vysokým podílem nezdravých potravin
Rada pro ústní hygienu Čištění dvakrát denně elektrickým zubním kartáčkem a odstraňování mezizubního plaku pomocí dentální pásky
Preventivní poradenství Snížení množství nezdravých potravin a používání zubní pasty pro zdravější dásně dvakrát denně
Debridement Subgingivální debridement v celých ústech, hloubka sondáže ≥ 5 mm s lokální anestézií
Nové hodnocení 3 měsíce (ústní hygiena), 6 měsíců po debridementu kořenového povrchu (pro nové vytvoření parodontálního grafu)
Zubní lékař popisující rentgenový snímek

Odkazování pacientů s onemocněním parodontu ke specialistovi

Všeobecní zubní lékaři jsou povinni provádět screening, diagnostikovat a zavádět léčebné plány při onemocnění parodontu. V některých případech však může být kvůli jejich rozsahu a složitosti nutné odkázat pacienta na specialistu.1

Faktory, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování o tom, zda odkázat pacienta s parodontálními problémy na specialistu, mohou zahrnovat:1

 • závažnost onemocnění a složitost léčby
 • pacientovo přání odborné péče
 • znalosti a zkušenosti zubního lékaře, který zvažuje odkázání na specialistu
 • faktory, které by mohly komplikovat léčebný plán, jako je anamnéza pacienta nebo jiná komorbidita

Další informace o tom, kdy odkázat pacienta na specialistu, naleznete v příručce The Good Practitioner's Guide to Periodontology od Britské parodontologické společnosti (British Society of Periodontology).

Nabídněte efektivní péči o problematické dásně, která Vašim pacientům pomůže na cestě k optimálnímu zdraví dásní

Ikona zubu s dásní

Zdraví dásní

Získejte více informací o onemocnění parodontu.

Více informací

Ikona bakterií v zubu

Příčiny a mechanismy

Zjistěte více informací o příčinách a mechanismech onemocnění parodontu.

Více informací

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacienta

Zjistěte, jaký vliv má onemocnění parodontu na každodenní život pacientů.

Více informací

Ikona zubu s lupou

Diagnóza

Prostudujte si přehled o diagnostice onemocnění parodontu.

Více informací

Logo parodontax

Produkty značky parodontax

Zjistěte, jak mohou produkty značky parodontax pomoci Vašim pacientům.

Více informací

Ikona informací pro pacienty

Informace pro pacienty

Stáhněte si informace pro pacienty.

Více informací