Zdraví dásní: Diagnóza

Zubní lékař kladoucí otázky

Diagnóza onemocnění parodontu

Včasné odhalení klinických příznaků onemocnění parodontu je klíčem ke změně jeho průběhu.1

Anamnéza

Posouzení stavu dásní Vašeho pacienta by mělo začít, jakmile poprvé vstoupí do Vaší ordinace – a soubor informací o dosavadní péči o zdraví ústní dutiny je důležitou součástí tohoto procesu. Doporučuje se nejprve položit otevřené otázky, aby bylo možné získat nezaujaté odpovědi, a poté přejít na konkrétnější dotazy týkající se příznaků.2

Navrhované otázky od Britské parodontologické společnosti (British Society of Periodontology):2

 1. Krvácí vaše dásně při čištění zubů nebo přes noc?
 2. Jsou některé z vašich zubů volné?
 3. Můžete žvýkat všechno, co chcete?
 4. Míváte nepříjemnou pachuť v ústech nebo zápach z úst?
 5. Trpíte bolestmi, otoky, dásňovými abscesy nebo puchýři?
 6. Kouříte?
 7. Chtěl/a byste mi ještě něco říci?

Anamnéza pacienta by měla zahrnovat všechny možné rizikové faktory pro onemocnění parodontu.

BPE rozdělení chrupu do sextantů a příklad mřížky

Screening pro odhalení onemocnění parodontu pomocí základního vyšetření

Základní vyšetření parodontu (Basic Periodontal Examination, BPE) je jednoduchý screeningový nástroj pro odhalení onemocnění parodontu. BPE, poprvé vyvinutý Britskou společností pro parodontologii (British Society of Periodontology) v roce 1986, byl naposledy aktualizován v roce 2016.2,3

 • BPE rozděluje chrup do šesti částí – „sextantů“2,3
 • jednotlivé zuby v každém sextantu jsou vyšetřeny a označeny kódem, který se zapíše do mřížky2,3
 • k vyšetření se používá sonda WHO 621 s kulovitým hrotem o průměru 0,5 mm2,3

Kódy skóre BPE3

Kód BPE 0

Kód BPE 0

Po sondování nedošlo ke krvácení.Žádné kapsy větší než 3,5 mm.Žádný zubní kámen/převislá výplň.Černý proužek zcela viditelný.

Kód BPE 1

Kód BPE 1

Po sondování došlo ke krvácení.Kapsy nejsou větší než 3,5 mm.Žádný zubní kámen/převislá výplň.Černý proužek zcela viditelný.

Kód BPE 2

Kód BPE 2

Po sondování došlo ke krvácení.Kapsy nejsou větší než 3,5 mm.Supragingivální nebo subgingivální zubní kámen.Černý proužek zcela viditelný.

Kód BPE 3

Kód BPE 3

Kapsy 3,5 mm až 5,5 mm.Supragingivální nebo subgingivální zubní kámen.Černý proužek částečně viditelný.

Kód BPE 4

Kód BPE 4

Kapsy větší než 5,5 mm.Černý proužek zcela v parodontální kapse.

KÓD BPE *

KÓD BPE *

Přítomnost furkace.Je-li detekována furkace, měl by se zaznamenat i příslušný kód.*

Interpretace kódů skóre BPE2

Britská parodontologická společnost (British Society of Periodontology) poskytuje následující návody pro interpretaci skóre BPE:2

Kód BPE Pokyny Další vyšetření Nové hodnocení parodontu
0 Ošetření parodontu není nutné Nic není indikováno Zopakujte BPE při další kontrolní návštěvě
1 Pokyny pro ústní hygienu (oral hygiene instruction, OHI) Grafy plaku a krvácení Zopakujte BPE při další kontrolní návštěvě
2 Jako u kódu 1, plus odstranění retenčních faktorů plaku, včetně veškerého supragingiválního nebo subgingiválního zubního kamene Grafy plaku a krvácení Zopakujte BPE při další kontrolní návštěvě
3 Jako u kódu 2 s debridementem kořenového povrchu (root surface debridement, RSD) v případě potřeby
 • Grafy plaku a krvácení
 • Mělo by být zváženo rentgenové vyšetření (aby bylo možné zjistit, zda došlo ke ztrátě úponu)
Vytvoření parodontálního grafu sextantů se skóre 3, po počáteční terapii
4 OHI, RSD. Posouzení potřeby komplexnější léčby; může být indikováno doporučení ke specialistovi
 • Grafy plaku a krvácení
 • Mělo by být zváženo rentgenové vyšetření (aby bylo možné zjistit, zda došlo ke ztrátě úponu)
Vytvoření úplného parodontálního grafu před a po léčbě
* Ošetření podle kódu BPE (0–4). Posouzení potřeby komplexnější léčby; může být indikováno odkázání na specialistu
 • Grafy plaku a krvácení
 • Mělo by být zváženo rentgenové vyšetření (aby bylo možné zjistit, zda došlo ke ztrátě úponu)
Vytvoření úplného parodontálního grafu před a po léčbě
Podrobný parodontální graf

Podrobný parodontální graf

Pacienti s BPE 3,4 a * vyžadují vytvoření podrobného parodontálního grafu. Šestibodové grafy parodontálních kapes by měly zaznamenávat hloubku sondáže a krvácení při sondování (rovněž recesi, mobilitu a postižení furkací), minimálně u všech míst ≥ 4 mm a krvácení při sondáži.2

Další informace o vytvoření podrobného parodontálního grafu naleznete v příručce The Good Practitioner's Guide to Periodontology od Britské parodontologické společnosti (British Society of Periodontology).

Anotovaný rentgenový snímek

Podrobný parodontální graf

Rentgenové snímky jsou nezbytnou součástí vyšetření a diagnostiky parodontu a mohou pomoci při stanovení prognózy u konkrétních zubů. Sledování morfologie postižených zubů a úbytku alveolární kosti je důležité pro dlouhodobou léčbu pacientů s parodontitidou.2

Expozice rentgenovému záření by měla být:2

 • v projekcích založených na individuálním stavu pacienta
 • klinicky odůvodněná
 • náležité kvality, aby pacientovi poskytla jasný přínos

Rentgenové snímky ukazují rysy periodoncia na horizontálním bitewing filmu2

Další informace o rentgenových snímcích naleznete v příručce The Good Practitioner's Guide to Periodontology od Britské parodontologické společnosti (British Society of Periodontology).

Vývojový diagram diagnózy

Stručný přehled úplné diagnózy

Výše uvedený vývojový diagram představuje stručný přehled prvků úplné diagnózy, jak je uvedeno v The Good Practitioners Guide to Periodontology. Současně s tímto procesem by měl být zkoumán úplný profil anamnézy pacienta, včetně identifikace jakéhokoli systémového onemocnění, které by mohlo být s paradontitidou spojeno.2

Pomozte svým pacientům na cestě k optimálnímu zdraví dásní

Ikona zubního lékaře

Péče

Objevte možnosti, jak pečovat o vaše pacienty trpící onemocněním parodontu.

Více informací

Ikona zubu s dásní

Zdravotní stav dásní

Získejte více informací o onemocnění parodontu.

Více informací

Ikona bakterií v zubu

Příčiny a mechanismy

Získejte více informací o příčinách a mechanismech onemocnění parodontu.

Více informací

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacienta

Zjistěte, jaký vliv má onemocnění parodontu na každodenní život pacientů.

Více informací

Logo parodontax

Produkty značky parodontax

Zjistěte, jak mohou produkty značky parodontax pomoci Vašim pacientům.

Více informací

Ikona informací pro pacienty

Informace o péči pro pacienty

Stáhněte si informace pro pacienty.

Více informací