Zdraví dásní: Příčiny a mechanismy

Zubní lékař s pacientem

Rozpoznání příčin onemocnění parodontu a gingivitidy1,2

Prozkoumejte příčiny a mechanismy těchto obtíží a zjistěte, proč je špatná ústní hygiena hlavní příčinou onemocnění parodontu1,2

Onemocnění parodontu je způsobeno zubním plakem1–4

 • onemocnění parodontu je způsobeno bakteriemi na okraji dásní, které tvoří plak na zubní pelikule1,3
 • endotoxiny a odpadní látky uvolňované těmito bakteriemi plaku způsobují zánět okolní dásně známý jako gingivitida1,2,4
 • pokud není plak odstraněn, časem se tato zánětlivá reakce může stát chronickou parodontitidou, což vede k progresivní destrukci tkání1,2

Progrese gingivitidy a onemocnění parodontu

Gingivitida je reverzibilní onemocnění, které se vyvine ze zdravých dásní, když plak podél linie dásní vyvolá zánět. Pokud se neléčí, může chronický zánět dásní progredovat do chronické parodontitidy, což způsobuje nevratnou destrukci parodontálních tkání. Přestože ne všechny gingivitidy progredují, pravděpodobnost výskytu je téměř u poloviny dospělých.2

Průřez zdravými dásněmi

Zdravé dásně

Dásně bez zánětu a jakýchkoli známek onemocnění parodontu. Typické charakteristiky:

 • bledě růžové a pevné dásně
 • tečkování
 • pevné přilnutí k zubům
 • ostré okraje
 • běžně nejsou náchylné ke krvácení při čištění zubů nebo zubní prohlídce
Průřez dásněmi s gingivitidou

Gingivitida

Reverzibilní zánět dásní vyvolaný zubním plakem.2 Typické charakteristiky:

 • změna barvy dásní
 • otok na okrajích dásní a zaoblení gingiválních papil
 • krvácení při zubní prohlídce nebo čištění zubů
 • hloubka sondáže gingivální štěrbiny nepřesahuje 3 mm
 • gingivální úpon zůstává beze změny
Průřez dásní s chronickou parodontitidou

Chronická parodontitida

Nevratná destrukce parodontálních tkání způsobená chronickým zánětem.2 Typické charakteristiky:

 • dásně viditelně zanícené
 • krvácení při sondáži nebo čištění zubů
 • destrukce junkčního epitelu a ztráta gingiválního úponu (parodontální kapsy a recese)
 • úbytek alveolární kosti
 • mobilita a drift zubů

Jiné parodontální obtíže

 • Hyperplazie gingivy

  Zvětšení dásní vyvolané podrážděním, plakem, zubním kamenem, opakovaným třením nebo traumatem či vyšším počtem užívaných léků.

 • Parodontální absces

  Běžná akutní infekce v parodontální kapse. Abscesy mohou být akutní nebo chronické a asymptomatické, pokud dojde ke spontánní perforaci.

 • Nekrotizující ulcerózní gingivitida a nekrotizující ulcerózní parodontitida

  Nekrotizující ulcerózní gingivitidaBolestivá ulcerace mezizubních papil s šedou nekrotickou tkání viditelnou na povrchu vředů. Může způsobit ztrátu papil.

  Časté u kuřáků a pacientů se špatnou ústní hygienou; predispozicí může být také stres.

  Nekrotizující ulcerózní parodontitidaDiagnostikována u nekrotizující ulcerativní gingivitidy, pokud dojde také ke ztrátě gingiválního úponu.

 • Agresivní parodontitida

  Rychlejší ztráta gingiválního úponu než u chronické parodontitidy. Vyskytuje se u 1 z 1 000 pacientů, kteří jsou obvykle mladší 35 let a jsou jinak zdravotně v pořádku, často s prokázaným výskytem u dalších blízkých členů rodiny.

 • Parodontitida spojená s endodontickými lézemi

  Tyto léze se mohou vyskytovat samostatně nebo splývat a mohou pocházet buď z gingivy, nebo z apexu.

Současný klasifikační systém onemocnění parodontu

Současný klasifikační systém onemocnění parodontu, který byl vyvinut v roce 1999 na Mezinárodním semináři pro klasifikaci onemocnění parodontu (International Workshop for Classification of Periodontal Conditions), je založen na osmi kategoriích.2 Nový klasifikační workshop se konal koncem roku 2017; konsenzus z tohoto zasedání měl být zveřejněn v roce 2018.2

Hlavní kategorie onemocnění v současné klasifikaci onemocnění parodontu
1 Onemocnění dásní
2 Chronická parodontitida
3 Agresivní parodontitida
4 Parodontitida jako projev systémového onemocnění
5 Nekrotizující onemocnění parodontu
6 Absces parodontu
7 Parodontitida spojená s endodontickými lézemi
8 Vývojové nebo získané deformity a obtíže

Tabulka převzata od Britské parodontologické společnosti (British Society of Periodontology), 20162

Rizikové faktory onemocnění parodontu lze rozdělit do dvou kategorií2

Bakterie na zubu

Modifikovatelné rizikové faktory

Lokální

 • plak a zubní kámen2,5
 • nošení částečných náhrad2
 • defektní chrup včetně otevřeného skusu a převislé a špatně tvarované výplně2,5
 • anatomické faktory včetně nesprávné pozice zubů, furkací, kořenových drážek a vyklenutí a sklovinných perel2,5

Systémové

 • špatná ústní hygiena2
 • kouření a tabákové výrobky2
 • stres2
 • špatná výživa2
 • diabetes mellitus (špatně kompenzovaný)2
 • užívání léků, které způsobují xerostomii2

Cílení na preventabilní rizikové faktory, jako je např. špatná ústní hygiena, může zlepšit zdraví dásní a pozitivně ovlivnit výsledky léčby

Rodinná anamnéza

Neovlivnitelné rizikové faktory

 • rodinná anamnéza a genetické faktory2,5
 • hormonální nerovnováha, např. během puberty, těhotenství a menopauzy6
 • imunodeficience2,5

Další informace o rizikových faktorech onemocnění parodontu naleznete v příručce The Good Practitioner's Guide to Periodontology od Britské parodontologické společnosti (British Society of Periodontology).

Pacient na recepci zubního lékaře

Překážky pacientů v péči o dásně

Těžko dostupná místa

 • jakákoli nepravidelnost, která ztěžuje čištění zubů, může podpořit hromadění plaku,5,7 např.:
  • špatná pozice zubů5
  • převislé okraje výplně5
  • špatně tvarovaná výplň5
  • některé typy zubních náhrad5
 • tvorba kamene (zubního kamene) může způsobit retenci plaku5

Pacienti ignorují příznaky a odbornou radu

Rané příznaky onemocnění dásní mohou být ignorovány z mnoha možných důvodů:

 • nedostatek povědomí o důležitosti zdraví dásní (krvácení dásní považují za „normální“)8
 • názor, že zuby jsou důležitější než dásně8
 • zaměření se spíše na současné kosmetické problémy než na možné budoucí problémy způsobené onemocněním parodontu9
 • očekávání, že problémy s dásněmi vyřeší zubní lékař a vlastní péče pacienta o zdraví dásní není dostatečná9

Pomozte svým pacientům na cestě k optimálnímu zdraví dásní

Ikona rodiny

Dopad na kvalitu života pacienta

Zjistěte, jaký vliv má onemocnění parodontu na každodenní život pacientů.

Více informací

Ikona zubu s lupou

Diagnóza

Prostudujte si přehled o diagnostice onemocnění parodontu.

Více informací

Ikona zubního lékaře

Péče

Objevte možnosti, jak pečovat o vaše pacienty trpící onemocněním parodontu.

Více informací

Ikona zubu s dásní

Zdravotní stav dásní

Získejte více informací o onemocnění parodontu.

Více informací

Logo parodontax

Produkty značky parodontax

Zjistěte, jak mohou produkty značky parodontax pomoci Vašim pacientům.

Více informací

Ikona informací pro pacienty

Informace o péči pro pacienty

Stáhněte si informace pro pacienty.

Více informací