Boğaz Ağrısı: Nedenler

Kadın uzman

Boğaz ağrısının nedenlerini keşfetmek

Boğaz ağrısı grip enfeksiyonu sırasında yaşanan yaygın bir semptomdur.1,2 Burada, grip sırasında boğaz ağrısına, nedenlerine ve hangi farklı ayırıcı tanıların göz önüne alınmasının gerekebileceğine daha yakından bakıyoruz.

Öksüren kadın

İnflamasyonun boğaz ağrısındaki rolü

İnfluenza virüsünden kaynaklanan enfeksiyon, enfekte olan hastada immün yanıtı tetikleyerek çeşitli kemotaktik, proenflamatuvar ve bağışıklığı düzenleyici sitokinlerin salımına neden olur.3 Bu inflamatuvar aracı maddelerin aktivitesi boğaz ağrısı gibi tipik grip semptomlarını tetiklemekten sorumludur.4

 • İmmün yanıt

  İş yerinde hasta erkek

  Vücudun enfeksiyona karşı immün yanıtı

  İnfluenza virüsüyle enfeksiyon vücudun epitel hücrelerini ve lökositleri tetikleyerek onları bağışıklık sistemi hücrelerini aktive etmek üzere çeşitli sitokinleri açığa çıkarmaları yönünde uyarır. Her bir sitokin grubu bir rol oynar; örneğin:3

  • Bağışıklık hücrelerinin ekspresyonunda artış
  • Lökositlerin enfeksiyon bölgesine göçü

  Sitokinlerin varlığının yanısıra, tetiklenen hücrelerden prostaglandinlerin salımının, grip sırasında yaşanan boğaz ağrısının nedeni olduğu düşünülmektedir.4

 • Boğaz Ağrısının Diğer Nedenleri

  Boğaz ağrısı grip dışındaki nedenlerden de kaynaklanabilir

  Boğaz ağrısı grip enfeksiyonuna özgü bir durum değildir ve hem enfektif hem de enfektif olmayan başka nedenlere bağlı olabilir.5

  Hapşıran kadın

  Diğer viral hastalıklar

  Bunlar soğuk algınlığı, kızamık, suçiçeği ve krup hastalığını içerir.5

  Öksürme simgesi

  Bakteriyel hastalıklar

  Boğaz ağrısıyla ilişkili en yaygın bakteriler Streptococcus pyogenes’dir ve strep boğaz olarak bilinen hastalığa neden olur.5

  Sulu gözler

  Alerjiler

  Küf, toz, polen ve hayvan kepeği gibi alerjenler karşısında ortaya çıkan reaksiyonlarda boğaz ağrısı da görülebilir.5

  Dış ortamda bulunan azot dioksit pek çok hastalıktan sorumlu tutulmaktadır ve bu görüş hergün daha da güçlenmektedir. Örneğin çocuklarda orta kulak iltihabı, egzama, kulak/burun/boğaz enfeksiyonları ve besin alerjenlerine duyarlılık riskinde artış ve yetişkinlerde fazla miktarda azot diokside maruz kalım dönemlerinden sonra kan pıhtılaşmasında artış son dönemlerde raporlanmıştır. 6

Theraflu – Daha İyi Hissetmenin Gücü

Hapşırma simgesi

Belirtiler ve Semptomlar

Boğaz ağrısına eşlik eden belirtiler ve semptomları keşfedin.

Keşfedin

Tedavi simgesi

Tedavi

Boğaz ağrısının tedavisine genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Şimdi kayıt olun

Şimdi kayıt olun

Haleon HealthPartner topluluğuna katılın

Kayit Olun

Boğaz ağrısı simgesi

Boğaz ağrısı

Boğaz ağrısı hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Theraflu logosu

Theraflu ürün portföyü

Theraflu’nun hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirici materyalleri indirin.

Keşfedin