Grip: Belirtiler ve Semptomlar

Hasta ve klinisyen

Gribi tanımak

Grip, ağır hastalığa ve yaşam kalitesi üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olabilir; 1,2 dolayısıyla bu viral hastalığın nasıl saptanacağını anlamakta fayda vardır.

Soğuk Algınlığı ile Gribi karşılaştıran grafik

Belirtiler ve semptomlar

Hem soğuk algınlığı hem de grip benzer ve örtüşen semptomları paylaşabilir3,4; örneğin:

 • Baş ağrısı
 • Boğaz ağrısı
 • Burun akıntısı
 • Burun ve sinüs konjesyonu
 • Öksürük, genellikle kuru5
 • Hapşırık
 • Kas yorgunluğu4

Grip genellikle ani başlar ve aşağıdaki ilave semptomlara da neden olabilir:

 • 3-4 gün süren yüksek ateş6
 • Şiddetli kas ağrısı
 • 2-3 hafta veya daha uzun süre devam edebilen yorgunluk ve halsizlik
 • Üşüme
 • İştahsızlık7-11

Semptomlar uyanıklığı azaltarak12,13 ve olumsuz ruh haline12,13, performans azalmasına13, reaksiyon sürelerinde uzamaya14,15 ve uykuda bozulmaya/azalmaya neden olarak yaşam kalitesini de etkiler.2,14

Grip enfeksiyonu kötüleşerek pnömoni ve solunum yetmezliğine ilerleme potansiyeline sahiptir ve yaşamı tehdit edebilir.10,11

 • Hastanıza yöneltmenizde fayda görebileceğiniz temel sorular:

  Öksüren kadın

  Hastanıza şunları sorun:15

  • Ne tür semptomlar yaşıyorsunuz?
  • Semptomlarınız sürekli mi?
  • Semptomlarınız ne kadar şiddetli?
  • Semptomlarınız iyileşip daha sonra kötüleşti mi?
  • Eğer varsa, semptomlarınıza ne iyi geliyor?
  • Eğer varsa, semptomlarınızı kötüleştiren şeyler neler?
 • Hastanızı daha ileri düzeyde tedavi için ne zaman sevk etmelisiniz?

  Kadın klinisyen

  Aşağıdaki senaryolar potansiyel olarak reçeteli antibiyotikleri gerektirebildiğinden hastalar bu tür durumlarda uzman bir hekime sevk edilmelidir:16

  • Semptomlar 10 gün içinde iyileşmezse veya önce iyileşip sonra birdenbire kötüleşirse; 38°C’den yüksek ateş, yeşil veya sarı mukus ve yüz bölgesinde peşpeşe 3 günden uzun süren ağrı görülürse bu durum bakteriyel bir sinüs enfeksiyonuna işaret edebilir
  • Semptomlar arasında renkli mukusun eşlik ettiği öksürük veya 38°C’den yüksek ateş, üşüme, nefes darlığı ve derin solunumun eşlik ettiği göğüs ağrısı varsa bu durum bakteriyel pnömoniye işaret edebilir.
  • Eğer ana semptomlar, hastadan boğuluyormuş gibi bir ses çıkmasına neden olan şiddetli ve hızlı öksürük krizleri ise, bu durum boğmacaya işaret edebilir.
  • Semptomlar ani boğaz ağrısı, yutma sırasında ağrı, 38°C’den yüksek ateş ve lenf bezlerinde şişliği içeriyorsa bu durum streptokokal boğaz enfeksiyonuna işaret edebilir.
  • Eğer semptomlar şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, boyun ağrısı veya ense sertliği, fotofobi veya purpura tipi döküntüyü içeriyorsa bu durum menenjite işaret edebilir.

  Hastalar aşağıdaki durumlarda uzman bir hekime sevk edilmelidir:

  • Solunum güçlüğü veya hırıltılı solunum
  • 3 haftadan uzun süren öksürük
  • Şiddetli boğaz ağrısı

Gribi anlamak

Nedenler simgesi

Nedenler

Gribin nedenlerini keşfedin.

Keşfedin

Tedavi simgesi

Tedavi

Gribin nasıl tedavi edilebileceğini keşfedin.

Keşfedin

Grip simgesi

Gribe Genel Bakış

Grip hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Şimdi kayıt olun

Şimdi kayıt olun

Haleon HealthPartner topluluğuna katılın

Kayit Olun

Theraflu logosu

Theraflu ürün portföyü

Theraflu’nun hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınızın gribin nedenlerini ve nasıl tedavi edilebileceğini anlamalarına yardımcı olabilecek bir hasta broşürüne erişin.

Keşfedin