Dentin Aşırı Hassasiyeti: Hastaların Yaşam Kalitesine Etkisi

Dentin aşırı hassasiyetini tetikleyen faktörler ve hastalar

Dentin aşırı hassasiyetinin günlük yaşam üzerindeki etkisini açığa çıkarmak

Dentin aşırı hassasiyeti yaygın bir diş sağlığı sorunudur. Bu sorunla ilişkili kısa süren, keskin ağrıyı yaşayan pek çok kişi tetikleyicilerden kaçınmak için büyük çaba sarf edebilir. Burada dentin aşırı hassasiyetinin günlük yaşam üzerindeki olası etkisine ve insanların geliştirdikleri başa çıkma mekanizmalarına değiniyoruz.

Dentin Aşırı Hassasiyeti Deneyimi Anketi

Dentin aşırı hassasiyetinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla, İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi Klinik Diş Hekimliği Fakültesi’nden bir ekip GSK ile işbirliği yaparak Dentin Aşırı Hassasiyeti Deneyimi Anketini (DHEQ) geliştirmiştir.1

Hem kalitatif ve kantitatif değerlendirme hem de genel popülasyonda validasyon, DHEQ’nun iyi psikometrik özellikler sergilediğini göstermiştir. Anketin kullanımı dentin aşırı hassasiyetinin yaşam kalitesi üzerindeki sübjektif etkilerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi edinilmesini sağlayabilir.1

DHEQ, yaşam kalitesinin dentin aşırı hassasiyetinden nasıl etkilendiğini (örn., hastaların günlük aktiviteleri veya duygusal iyi olma hali üzerindeki etkisi) araştırır.1

Dentin aşırı hassasiyetinin hastalarınız üzerindeki etkisini değerlendirmek için DHEQ anketini indirin.

Dentin aşırı hassasiyeti olan 800’den fazla kişide yürütülen altı klinik çalışmanın DHEQ sonuçları dentin aşırı hassasiyetinin günlük yaşam üzerindeki geniş çaplı etkisini göstermektedir2,3

Yiyecek ve içeceklerde kısıtlamalar

Katılımcıların %70’i yeme-içme keyiflerini kaybettiklerini ifade etti

Yeme-içme üzerindeki sosyal etki

Katılımcıların %26’sı yemek yerken ağızlarını gizleme ihtiyacı hissetti

Başa çıkma mekanizmaları

Katılımcıların %36’sı ağızlarını eşarpla kapatarak dentin aşırı hassasiyetiyle başa çıkmaya çalıştı

Kendilerini yaşlı hissetmelerine neden olmuştur

Katılımcıların %33’ü hassas dişlerin kendilerini yaşlı hissetmelerine neden olduğunu ifade etti

Sensodyne – dünyanın lider hassasiyet diş macunu

Diş ve büyüteç simgesi

Tanı

Dentin aşırı hassasiyetinin tanısına genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Diş hekimi simgesi

Tedavi

Dentin aşırı hassasiyeti tedavisi yaklaşımına genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Diş simgesi

Dentin aşırı hassasiyeti

Dentin aşırı hassasiyeti hakkında daha fazlasını keşfedin

Keşfedin

Çubuk Dondurma Simgesi

Nedenler ve mekanizmalar

Dentin aşırı hassasiyetinin nedenleri ve mekanizmaları hakkında daha fazlasını keşfedin

Keşfedin

Sensodyne logosu

Sensodyne ürün gamı

Sensodyne ürün gamının hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirme kaynaklarını indirin..

Keşfedin.