Dentin Aşırı Hassasiyeti: Tanı

Diş hekimi ve hasta

Dentin aşırı hassasiyetinin tanısı

“Başka herhangi bir diş kusuru veya patolojisiyle ilişkilendirilemeyen, bir uyarana yanıt olarak açığa çıkmış dentinden kaynaklanan kısa süreli, keskin ağrı.”1

Hasta öyküsü

Kanada Danışma Kurulu Kılavuzu tanı koymak ve sorunu etkin biçimde tedavi edebilmek için tüm hastaların dentin aşırı hassasiyeti yönünden taranmasını önermektedir.2

Tanıyı desteklemek için hasta öyküsüne ihtiyaç vardır (objektif ölçümlere ek olarak).2,3

Belirli kişiler dentin aşırı hassasiyetine genel popülasyondan daha yatkın olabilir; örneğin:2,3

 • Dişlerini çok sert fırçalayan kişiler
 • Periodontal tedavi almış kişiler
 • Yüksek miktarda asit içeren yiyecek/içecekleri sık tüketen kişiler
 • Bulimiası olan kişiler

Dentin aşırı hassasiyetine işaret edebilen hasta öyküsü kapsamında hastalara sorulacak sorular2

Araştırma soruları Neler dentin aşırı hassasiyetine işaret edebilir?
Yaşadığınız ağrıyı tarif edebilir misiniz?Hafif mi, zonklama tarzında mı? Ağrının tarifi:Kısa süreli, keskin
Bu ağrının nedeni nedir?Bu ağrıyı belirli bir yiyecek veya içecek mi tetikliyor? Ağrıyı tetikleyen faktörler:Termal, ozmotik ve/veya dokunsal
Diş fırçalama alışkanlıklarınızı bana tarif edebilir misiniz? Aşırı fırçalama, kötü ağız hijyeni
Beslenme şeklinizi bana tarif edebilir misiniz? Beslenmede çok fazla asit alımı: Şarap, turunçgiller, meyve suları, turşu vb.
Asit reflünüz var mı veya sık sık kusuyor musunuz? Gastrik reflü veya aşırı kusma belirtilerini araştırın

Dentin aşırı hassasiyetinin ayırıcı tanısı

Semptomları dentin aşırı hassasiyetine benzeyen birçok ağız sağlığı sorunu vardır. Dentin aşırı hassasiyeti tanısı konmadan önce bu sorunlar elenmelidir.3

Etiyoloji Ağrı tipi Ağrıyı tetikleyen uyaran İlişkili özellikler
Çatlak diş sendromu Keskin, aralıklı, kısa süreli ağrı;uyaran ortadan kalktığında geçer Isırma

Travma, parafonksiyon

Pulpitis (pulpa enflamasyonu) Keskin veya hafif ağrı, ağızdaki kesin yerini belirlemek zordur, spontan (uyaran gerekli olmayabilir), muhtemelen zonklama tarzında, daha uzun süreli, muhtemelen hastayı bütün gece uyanık bırakan ağrı Termal (ısı uyaranı daha muhtemel)OzmotikDokunsal Çürük, restorasyonlar
Periapikal periodontitis Künt, spontan (uyaran gerekli olmayabilir), zonklama tarzında, daha uzun süreli, muhtemelen hastayı bütün gece uyanık bırakan ağrı Isırma Muhtemel periapikal kızarıklık, şişlik, diş sallanması

Faydalı tanı testleri

Dentin aşırı hassasiyetinin tanısı dokunsal uyarana yanıtı belirlemek için diş sondu kullanılarak veya soğuk uyarana yanıtı saptamak için hava üflelenerek doğrulanabilir.4,5

Dentin aşırı hassasiyetinden kaynaklanan ağrının değerlendirilmesi

Dentin aşırı hassasiyetini doğrulama testleri tanımlanmış bir uyaranla ağrının tetiklenmesi amacıyla yapılır. Klinik çalışmalarda, ortaya çıkan ağrının yoğunluğu veya rahatsızlık düzeyi klinisyen veya hasta tarafından ölçülebilmektedir.4 Schiff ölçeği klinisyene hastanın soğuk havaya tepki olarak yaşadığı ağrının şiddetini derecelendirme imkanı verir.4 Görsel analog ölçek (VAS) hastanın ağrı derecesini kademeli bir ölçek üzerinde işaretlenmesine olanak sağlar4

 • Schiff ölçeği

  Schiff ölçeğinin günlük pratikte kullanımı

  Schiff soğuk havaya duyarlılık ölçeği4

  Schiff soğuk havaya duyarlılık ölçeğinin dereceleri şunlardır:4

  1. Hasta hava uyaranına tepki vermez
  2. Hasta hava uyaranına tepki verir ancak uyaranın sonlandırılmasını talep etmez
  3. Hasta hava uyaranına tepki verir ve uyaranın sonlandırılmasını talep eder veya uyarandan uzaklaşır
  4. Hasta hava uyaranına tepki verir, uyaranı “ağrılı” olarak değerlendirir ve uyaranın sonlandırılmasını talep eder
 • VAS- ağrıyı izlemek için evrensel olarak kullanılan bir tıbbi araç

  VAS- ağrıyı izlemek için evrensel olarak kullanılan bir tıbbi araç

  Görsel analog ölçek (VAS)4

  Görsel analog ölçeğin iki ucu şunları temsil eder:4

  • 0 cm = dış uyaranla minimum ağrı
  • 10 cm = dış uyaranla maksimum ağrı

Hastalarınızın hassasiyet endişesi olmadan hayattan keyif almasına yardımcı olun

Diş hekimi simgesi

Tedavi

Dentin aşırı hassasiyeti tedavisi yaklaşımına genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Diş hekimliği psikoloji ile buluşuyor

Hassasiyet Psikolojisi

Hassasiyet Psikolojisi hakkında daha fazlasını öğrenin

Keşfedin

Çubuk Dondurma simgesi

Nedenler ve mekanizmalar

Dentin aşırı hassasiyetinin nedenleri ve mekanizmaları hakkında daha fazlasını keşfedin

Keşfedin

Aile simgesi

Hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etki

Dentin aşırı hassasiyetinin hastaların günlük yaşamları üzerindeki etkisini keşfedin.

Keşfedin

Sensodyne logosu

Sensodyne ürün gamı

Sensodyne ürün gamının hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirme kaynaklarını indirin.

Keşfedin