Hassas Dişlerin Nedenleri

Açığa çıkmış dentin tübüllerinin taramalı elektron mikroskobuyla elde edilen görüntüsü

Dentin aşırı hassasiyetinin nedenlerinin saptanması

Dentin aşırı hassasiyeti zaman içinde gelişebilen yaygın bir diş problemidir. Burada dentin aşırı hassasiyetinin etiyolojisine ve nasıl ortaya çıktığına ilişkin en yaygın kabul gören teoriye daha yakından bakıyoruz.

Dentin aşırı hassasiyetinin hidrodinamik teorisi

Brännström’ün hidrodinamik teorisi dentin aşırı hassasiyetinin nasıl geliştiğine dair günümüzde en yaygın kabul gören teoridir:1–4

 • Dentin aşırı hassasiyeti dentin içerisinde bulunan tübüller açığa çıktığında ortaya çıkar; tübüllerin açığa çıkması en sık olarak diş eti çekilmesi veya diş minesi aşınmasından kaynaklanır
 • Açığa çıktıktan sonra bu tübüller uyaranlarla temas edebilirler ve bu temas tübüllerin içinde sıvının hareket etmesine neden olabilir
 • Bu tip hareket pulpadaki sinirleri tetikleyerek kısa süren, keskin bir ağrıya yol açabilir
 • Dentinin açığa çıkması

  Dentin açığa çıkmasının nedenleri

  Dentin tübülleri nasıl açığa çıkar?

  Dentin tübülleri aşağıdakilere bağlı olarak diş eti çekilmesi sonucunda açığa çıkar:3,5

  • Periodontal hastalıklar
  • Çok sert fırçalama tekniği

  Diş minesi aşınması aşağıdaki faktörlerden biri veya daha fazlasıyla dentin tübüllerinin açığa çıkmasına yol açar:6

  • Sıklıkla asitlerden veya özofageal reflüden kaynaklanan erozyon
  • Abrazyon yani aşırı diş fırçalama ve/veya diğer alışkanlıklar nedeniyle diş minesi ve dentin kaybı
  • Atrisyon (nadiren); diş gıcırdatmadan kaynaklanır
 • Tetikleyici faktörler

  Dentin aşırı hassasiyetini tetikleyen faktörler

  Dentin tübüllerinin açığa çıkması tübüllerin içerisindeki sıvıların hareket etmesine imkan verir ve farklı türde uyaranlarla tetiklenebilir.3,4

  Soğuk su, sıcak kahve simgesi

  1. Termal uyaranlar

  Soğuk (daha muhtemel), sıcak

  Macun sürülmüş diş fırçası simgesi

  2. Dokunsal uyaranlar

  Diş fırçalama

  Çikolata simgesi

  3. Ozmotik uyaranlar

  Şekerli yiyecek ve içecekler

 • Sinir uyarılması

  Dişin kesidi

  Sinir uyarılması ve ağrısı

  Dış uyaranlara bağlı olarak dentin tübüllerinin içerisindeki sıvının hızlı hareketinin diş pulpasındaki sinirleri uyararak ağrıya yol açabildiği teorisi ileri sürülmektedir.4

Sensodyne – dünyanın lider hassasiyet diş macunu

Aile simgesi

Hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etki

Dentin aşırı hassasiyetinin hastaların günlük yaşamları üzerindeki etkisini keşfedin.

Keşfedin

Diş ve büyüteç simgesi

Tanı

Dentin aşırı hassasiyetinin tanısına genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Diş hekimi simgesi

Tedavi

Dentin aşırı hassasiyeti tedavisine genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Diş simgesi

Dentin aşırı hassasiyeti

Dentin aşırı hassasiyeti hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Sensodyne logosu

Sensodyne ürün gamı

Sensodyne ürün gamının hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirme kaynaklarını indirin.

Keşfedin