Vetenskapen bakom xylometazolinhydroklorid

Xylometazolin molekyl

Hur fungerar xylometazolinhydroklorid?

Xylometazolin är ett sympatomimetikum som verkar på α-adrenerga receptorer. Xylometazolin har vasokonstriktorisk effekt och verkar därmed avsvällande och underlättar dränering av sekret. Effekten av Otrivin sätter in inom några minuter och varar 10 timmar (t.ex. hela natten).

Man med förkylning

Kliniska studier

I en dubbel-blind saltvattenlösningskontollerad studie hos patienter med vanlig förkylning, var den avsvällande effekten hos Otrivin 1 mg/ml bättre (p<0.0001) jämfört med saltvattenlösningens. Detta baseras på rinomanometermätningar.

In vitro studier har visat att xylometazolin minskar den infektuösa aktiviteten hos tre serotyper av humant rhinovirus, som orsakar vanlig förkylning. Den kliniska relevansen av denna effekt är för närvarande inte känd.

Xylometazolin har vasokonstriktorisk effekt och verkar därmed avsvällande

Produktsortiment

Otrivin nässpray produktsortiment

Otrivin nässpray

Produkter som hjälper till att lindra nasala symtom.

Övrigt

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial

Här hittar du bland annat utbildningsfilmer inom förkylning, allergi, daglig rengöring av näsan och sluta röka.

Läs mer

Bild Registrera dig nu

Registrera dig nu

Registrera dig på Haleon HealthPartner.

Registrera dig

Ansvarsfull behandling bild

Ansvarsfull behandling

Läs mer om vårt arbete med Ansvarsfull behandling.

Läs mer