En doktor ger medicinsk information till en patient

Ansvarsfull behandling - Hjälper människor att använda läkemedel på rätt sätt

Haleon har en informationskampanj som riktar sig direkt till patienter och kunder , men även till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård eller på apotek. Syftet med initiativet Ansvarsfull behandling är att ge tydliga och praktiska råd och information.

Ansvarsfull behandling

En doktor pratar med en patient om vilken smärtlindring som behövs.

Ansvarsfull behandling

När man använder läkemedel är det bra att förstå hur de kan påverka varandra. Det kan uppstå olika biverkningar och underliggande hälsotillstånd kan påverka effekten.

Läs mer här:

Rätt lindring för dina behov| Ansvarsfull behandling

Apotekare står framför hyllan

Ansvarsfull dosering

Läs bipacksedeln noga och följ doseringen beroende på vilka läkemedel du använder och kombinerar. Det är viktigt att endast använda den mängd du behöver och under så kort period som möjligt.

Läs mer här:

Dosera på rätt sätt | Ansvarsfull behandling

En äldre kvinna tittar på en burk med medicin

Ansvarsfull förvaring

Att förvara läkemedel på fel sätt kan förstöra dem. Lär dig hur man förvarar läkemedel på ett säkert sätt så att de behåller sin effekt och är utom räckhåll för barn.

Läs mer här:

Ansvarsfull behandling | Rätt förvaring

Överbliven medicin lämnas till kassering i ett kärl för  att kassras på rätt sätt.

Ansvarsfull retur och kassering av läkemedel

Miljön är viktig. Det är därför viktigt att vi kasserar utgågna och oönskade läkemedel på rätt sätt – från återvinning av förpackningar till att hantera utgångna läkemedel.

Läs mer här:

Ansvarsfull behandling | Kassera läkemedel på rätt sätt