Dijagnostikovanje osetljivosti zuba

Stomatolog i pacijent

Dijagnostikovanje dentinske preosetljivosti

"Kratkotrajan oštar bol koji nastaje kao odgovor na stimulans, proizilazi iz izloženog dentina, a ne može se pripisati bilo kojoj drugoj formi defekta ili patologije u stomatologiji."1

Anamneza pacijenta

Smernice Kanadskog savetodavnog odbora preporučuju pregled svih pacijenata kako bi se dijagnostikovala dentinska hipersenzitivnost i pomoglo pacijentima u efikasnom upravljanju ovim stanjem.2

Podaci o anamnezi pacijenta trebalo bi prikupiti (pored objektivnih mera) radi podrške dijagnozi.2,3

Neki pojedinci mogu biti podložniji dentinskoj hipersenzitivnosti nego opšta populacija, na primer:2,3

 • osobe koje agresivno peru zube
 • osobe koje su imale parodontalno lečenje
 • česti konzumenti hrane/pića visokog sadržaja kiseline
 • osobe koje imaju bulimiju

Pitanja koja treba postaviti pacijentima kao deo anamneze, a koja mogu ukazati na dentinsku hipersenzitivnost2

Potpitanja Šta može ukazati na dentinsku hipersenzitivnost?
Možete li opisati bol koji osećate? Da li je tup, pulsirajući? Bol opisan kao: Kratkotrajan, oštar
Šta uzrokuje ovaj bol? Da li je određena hrana ili piće okidač za njega? Okidači bola: Termalni, osmotski i/ili taktilni
Možete li mi opisati svoje navike prilikom pranja zuba? Prekomerno četkanje, loša oralna higijena
Možete li mi opisati svoju ishranu? Prekomerna konzumacija kiselina u ishrani: Vino, citrusno voće, voćni sokovi, kiseli krastavci, itd.
Da li patite od gorušice ili imate problem sa čestim povraćanjem? Tražite znakove: refluksa želuca ili prekomernog povraćanja

Diferencijalna dijagnoza dentinske preosetljivosti

Postoji nekoliko stanja sa simptomima sličnim dentinskoj hipersenzitivnosti. Ta stanja treba isključiti pre potvrde dijagnoze dentinske preosetljivosti.3

Etiologija Vrsta bola Stimulus koji izaziva bol Povezane karakteristike
Sindrom puknutog zuba

Oštar, povremeni, kratkotrajan, prestaje uklanjanjem stimulusa

Grickanje

Trauma, parafunkcija

Pulpitis Oštar ili tup, teško odrediti tačnu lokaciju u ustima, spontan (možda ne zahteva stimulans), moguće pulsiranje, duže trajanje, verovatno održava budnost pacijenta tokom noći
 • Termalni (toplotoni stiulans verovatniji)
 • Osmotski
 • Taktilni

Karijes, popravke

Periapikalni parodontitis Tup, spontan (možda ne zahteva stimulans), moguće pulsiranje, duže trajanje, verovatno održava budnost pacijenta tokom noći

Grickanje

 • Moguća periapikalno
 • crvenilo, oticanje, pomeranje zuba
Tabela dijagnostike osetljivosti zuba

Korisni dijagnostički testovi

Dijagnoza dentinske preosetljivosti može se potvrditi upotrebom dentalne sonde za proveru odgovora na taktilni nadražaj ili vazdušnog mlaza za proveru odgovora na hladni nadražaj (stimulans).4

Procena bola kod dentinske preosetljivosti

Testovi za potvrdu dentinske preosetljivosti usmereni su na izazivanje bola određenim stimulansom. U kliničkim ispitivanjima, intenzitet bola ili nivo nelagodnosti može se kvantifikovati od strane kliničara ili pacijenta.4 Šifova skala omogućava kliničaru da oceni stepen bola koji pacijent doživljava u reakciji na hladni vazduh.4 Vizuelna analognа skala (VAS) omogućava pacijentu da označi stepen bola na skali.4

 • Šifova skala

  Šifova skala osetljivosti na hladan vazduh

  Šifova skala osetljivosti na hladan vazduh4

  Stepeni Šifova skale osetljivosti na hladan vazduh su:4

  0. Osoba ne reaguje na stimulans vazduhom. 1. Osoba reaguje na stimulans vazduhom, ali ne zahteva prestanak stimulansa. 2. Osoba reaguje na stimulans vazduhom i zahteva prestanak stimulansa ili se udaljava od stimulansa. 3. Osoba reaguje na stimulans vazduhom, smatra ga bolnim i zahteva prestanak stimulansa.

 • VAS - univerzalno korišćen medicinski alat za praćenje bola

  Vizuelno analognа skala - alat za praćenje bola

  Vizuelno analognа skala (VAS)4

  Dva kraja vizuelno analognе skale predstavljaju:4

  • 0 cm = najmanji bol od spoljnog stimulansa
  • 10 cm = najveći bol od spoljnog stimulansa

Pomozite svojim pacijentima da uživaju u životu bez osetljivosti

Ikonica stomatologa

Upravljanje

Istražite pregled lečenja dentinske preosetljivosti.

Saznaj više

Ikonica zuba

Osetljivost zuba

Saznajte više o osetljivosti zuba.

Saznaj više

Ikonica za sladoled na štapiću

Uzroci i mehanizmi

Saznajte o uzrocima i mehanizmima koji stoje iza dentinske preosetljivost.

Saznaj više

Registrujte se ikona

Registrujte se

Pridružite se zajednici.

Registrujte se

Sensodyne ikonica

Sensodyne asortiman

Saznajte kako Sensodyne asortiman može pomoći vašim pacijentima.

Saznaj više

Ikonica za resurse pacijenata

Resursi za negu pacijenata

Preuzmite resurse za svoje pacijente.

Saznaj više