NovaMin formulacije

Formulacije sa NovaMinom grade sloj sličan hidroksiapatitu preko i unutar dentinskih tubula

NovaMin je inkorporiran u Sensodyne Repair & Protect kako bi popravio izloženi dentin:*1–7

 • U kontaktu sa pljuvačkom, NovaMin pokreće niz jonskih razmena
 • To rezultira lokalnim porastom pH vrednosti u okruženju, što omogućava NovaMinu da se veže za kolagena vlakna u izloženom dentinu
 • Kada se veže za dentin, čestice NovaMina deluju kao rezervoari kalcijuma i fosfata, formirajući snažan i reparativni sloj sličan hidroksiapatitu preko izloženih dentinskih tubula kako bi pomogao u zaštiti od bolova uzrokovanih osetljivošću dentina

*Formira zaštitni sloj preko osetljivih područja zuba. Pranje zube dva puta dnevno radi dugotrajne zaštite od osetljivosti.

Pročitaj više

SEM slika hidroksiapatit-sličnog sloja preko izloženog dentina

NovaMin formira robustan hidroksiapatit-sličan sloj preko izloženog dentina i unutar izloženih dentinskih tubula1,2

In vitro SEM prikaz hidroksiapatit-sličnog sloja formiranog supersaturiranom rastvorom NovaMina u veštačkoj pljuvački nakon pet dana (bez četkanja).1

SEM slika prilagođena prema Earl et al. 20111SEM, skenirajući elektronski mikroskop

NovaMin pomaže u formiranju okluzivnog sloja preko izloženog dentina1,2

 • TEM slika dentina na 2000nm

  Slika dentina dobijena pomoću transmisione elektronske mikroskopije (TEM) na 2000nm

  Okludirani dentinski tubul prolazi od vrha do dna slike.1

  TEM slika dentina na 500nm

  Slika dentina dobijena pomoću transmisione elektronske mikroskopije (TEM) na 500nm

  Visoko uvećanje koje pokazuje NovaMin kao okluzivni materijal uz unutrašnji zid dentinskog tubula.1

  TEM slika dentina na 200nm

  Slika dentina pomoću transmisione elektronske mikroskopije (TEM) na 200nm

  Veoma visoko uvećanje prethodne slike koje prikazuje taloženje kristalnog kalcijum fosfata uz unutrašnji zid i među kolagenim vlaknima dentina.1

  TEM, transmisioni elektronski mikroskop TEM slike su dentina nakon 5 dana in vitro lečenja sa NovaMin i prilagođene su prema Earl et al. 20111

 • Slike površine dentina dobijene skenirajućim elektronskim mikroskopom (SEM).

  Slike površine dentina pre pranja zuba sa pastom za zube formulisanom sa NovaMin-om i otporni sloj formiran nakon toga, dobijene skenirajućim elektronskim mikroskopom (SEM)1

  NovaMin je Bioglass koji koristi prirodne gradivne elemente zuba3 kako bi remineralizovao izloženi dentin, formirajući kristalni sloj hidroksiapatita.1,3,6–11

  • Kalcijum i fosfor su dva glavna sastojka hidroksiapatita, minerala od kojeg su napravljeni zubi - ovo je ključno za način delovanja NovaMin-a.
 • X-zraci dentina grafički prikaz

  Odnos kalcijuma i fosfora (Ca:P) u hidroksiapatitu- sličnom sloju je otprilike 1,67, slično kao kod dentina i hidroksiapatita1

  Kada se preklope, energetsko-disperzivni rendgenski (EDX) mikroskopski prikazi novog reparativnog sloja (hidroksiapatitu-sličan sloj) i površina dentina potvrđuju se njihovi slični neorganski sastavi.

 • Grafički prikaz proporcije osetljivih zuba koji ispunjavaju uslove

  Smanjenje od 53% u proporciji zuba koji ispunjavaju uslove kao osetljivi u odgovoru na test isparavanja vazduha (Schiff Sensitivity Scale) nakon 24 nedelje pranja zuba dva puta dnevno sa Sensodyne Repair & Protect sa 5% NovaMin.*13,14

  Grafićki prikaz prilagođen prema GSK podacima pod oznakom RH0189713*Osetljivi zubi koji ispunjavaju uslove ispunjavaju sledeće uključujuće kriterijume: znaci EAR, GI ≤1, klinička pokretljivost=0, bez isključenja zuba i osetljivost na odgovarajući mlaz vazduha. ITT populacija (n=75)

 • Grafički prikaz poboljšanja osetljivosti zuba

  2,2% poboljšanje preosetljivosti dentina na stimulanse nakon 24 nedelje pranja zuba dva puta dnevno sa Sensodyne Repair & Protect sa 5% NovaMin.*13,14

  Grafički prikaz prilagođen prema GSK podacima na snazi RH0189713*Maksimalni na dodir bio je 80g. Povećanje praga osetljivosti dentina na stimulanse ukazuje na poboljšanje osetljivosti dentina. ITT populacija (n=75)

Sensodyne Repair & Protect pasta za zube

Sensodyne Repair & Protect pasta za zube

Sensodyne Repair & Protect pasta za zube koristi NovaMin formulaciju.

#1 preporučeni brend od strane stomatologa za osobe sa osetljivim zubima

Ikonica zuba

Osetljivost zuba

Saznajte više o osetljivosti dentina.

Saznaj više

Sensodyne ikonica

Sensodyne asortiman

Saznajte kako Sensodyne asortiman može pomoći Vašim pacijentima.

Saznaj više

Ikonica za resurse pacijenata

Resursi za negu pacijenata

Preuzmite resurse za svoje pacijente.

Saznaj više