Bolest desni: Dijagnoza

Stomatolog postavlja pacijentu pitanje

Dijagnoza parodontalne bolesti

Rana dijagnostika i lečenje parodontitisa povećava verovatnoću zadržavanja zuba.1

Periodontalni pregled

Sa fokusom na prevenciji dentalnih bolesti, pariodontalni pregled treba biti deo svake posete stomatologu. Dokazi su utvrdili da je upala desni tokom vremena ključni pokazatelj mesta koja napreduju ka gubitku pričvršćivanja, čime se naglašava važnost redovnog praćenja na stomatološkim pregledima.2

SZO je prvobitno razvila Indeks parodontalnog stanja zajednice (engl. Community Periodontal Index, CPI) kao način da standardizuje merenja stanja kako bi se omogućilo praćenje prevalencije.

Pacijentu se pregledava usna šupljina

Skrining za parodontalne bolesti

U 2017. godini, Američka akademija za parodontologiju (AAP) i Evropska federacija za parodontologiju (EFP) organizovale su Svetsku radionicu o klasifikaciji parodontalnih i periimplantnih bolesti i stanja kako bi stvorile konsenzusnu bazu znanja koja će se promovisati globalno. Rezultati ove radionice uključivali su definicije za zdravlje desni, gingivitis i parodontitis koristeći ključne mere kao što su dubina sondiranja i mesta krvarenja.3

Metode skrininga variraju u usvajanju po zemljama, ali uglavnom uključuju sledeće elemente:

 • Korišćenje sonde sa kuglicom od 0.5 mm sa označenom trakom između 3.5 mm-5.5 mm i prstenovima na 8.5 mm i 11.5 mm od vrha kuglice.
 • Treba koristiti lagani pritisak sondiranja.
 • Zubi se dele na sekstante i svaki se posebno pregleda.
 • Sva mesta treba pregledati i najviši rezultat se beleži za taj sekstant.
 • Rezultati se dodeljuju na osnovu dubine džepa i prisustva krvarenja pri sondiranju.
 • Osim 5 numerisanih rezultata, takođe se može dodati i simbol * da označi prisustvo parodontalnih nepravilnosti ili uključenost furkacije.

Uputstvo je usvojeno na različite načine. Uključena su 3 primera praktičnih smernica koje su kreirale različite parodontalne organizacije.

Britansko društvo za parodontologiju je razvilo prenosive smernice za Osnovni parodontalni pregled (BPE). Pristupite sada. Pristupite sada.

Saznajte više o Opsežnom parodontalnom pregledu od strane AAP.

Pristupite FDI vodiču za parodontalne bolesti.

Pacijent na pregledu desni

Zdravlje desni

Za očuvan parodoncijum i smanjeni i stabilni parodoncijum:2Nema gubitka pripoja pri sondiranju <10% mesta krvarenja Dubina sondiranja < 3mm

Za uspešno lečenog pacijenta sa stabilnim parodontitisom:Gubitak pripoja pri sondiranju<10% mesta krvarenja Dubina sondiranja < 4mm

Pacijent sa krvarenjem desni

Gingivitis

Očuvan/smanjen parodoncijum (pacijent bez parodontitisa)2 Nema gubitka pripoja pri sondiranju >10% mesta krvarenja Dubina sondiranja < 3mm

Kod pacijenta sa istorijom parodontitisa: Gubitak pripoja pri sondiranju >10% mesta krvarenja Dubina sondiranja < 3mm

Pacijent sa parodontitisom i krvarenjem desni

Parodontitis

Prema Izveštaju o konsenzusu Radne grupe 2 sa Svetskog radnog skupa 2017, pacijent se smatra slučajem parodontitisa ako:4

Interdentalni gubitak pripoja može se detektovati kod >2 ne-susedna zuba ili Bukalni ili oralni gubitak pripoja >3mm sa džepovima >3mm može se detektovati kod >2 zuba i ne može se pripisati uzrocima koji nisu povezani sa parodontitisom.

Tabela: Okvir za postavljanje i ocenjivanje parodontitisa

Slika prilagođena iz Izveštaja konsenzusa Radne grupe 2 na Svetskoj radionici 2017

Postavljanje i ocenjivanje parodontitisa

Svetska radionica o klasifikaciji parodontalnih i periimplantnih bolesti i stanja iz 2017. preporučila je da parodontitis treba da bude karakterisan novim sistemom višedimenzionalnog postavljanja i ocenjivanja.5

Postavljanje:

 • Klasifikuje obim i ozbiljnost bolesti kod pacijenta
 • Meri količinu uništenog i/ili oštećenog tkiva
 • Procenjuje specifične faktore koji mogu doprineti dugoročnoj kompleksnosti slučaja

Postoje 4 faze koje treba odrediti koristeći klinički gubitak pripoja (CAL) ili, ako to nije dostupno, radiografski gubitak kosti (RBL). Gubitak zuba ili faktori kompleksnosti mogu povećati nivo klasifikacije.

Postavljanje:

Cilj je ukazati na:

 • Brzinu progresije
 • Osetljivost na standardnu terapiju
 • Potencijalni uticaj na sistemsko zdravlje

Postoje 3 nivoa ocenjivanja A-C, a osnovni kriterijumi uključuju radiografski gubitak kosti ili klinički gubitak pripoja ili, ako to nije dostupno, % gubitka kosti/uzrast i fenotip slučaja mogu se koristiti.

Pristupite sažetku postavljanja i postavljanja parodontitisa na veb-sajtu AAP

Možete pristupiti EFP kliničkom drvetu odlučivanja za postavljanje i ocenjivanje ovde

Pomozite svojim pacijentima na putu ka optimalnom zdravlju desni

Ikonica stomatologa

Upravljanje

Istražite pregled upravljanja parodontalnim bolestima.

Saznaj više

Ikonica zuba sa desnima

Zdravlje desni

Saznajte više o parodontalnim bolestima.

Saznaj više

Ikonica bakterija na zubu

Uzroci i mehanizmi

Saznajte o uzrocima i mehanizmima parodontalnih bolesti.

Saznaj više

Registrujte se ikona

Registrujte se

Pridružite se zajednici.

Registrujte se

Pakovanje parodontax paste za zube, formulisane sa natrijum-bikarbonatom pomaže u uklanjanju plaka

parodontax portfolio

Saznajte kako parodontax portfolio može pomoći vašim pacijentima.

Saznaj više

Ikonica resursa za pacijente

Resursi za negu pacijenata

Preuzmite resurse za svoje pacijente.

Saznaj više