Öksürük: Nedenler

Eczacı ve danışan

Öksürüğün nedenlerini araştırmak

Öksürük soğuk algınlığı ve gribin yaygın bir semptomudur,1,2 ve bazı vakalarda şiddetli olabilir.3,4 Burada öksürüğün arkasındaki çeşitli nedenlere daha yakından bakıyoruz.

Öksürük Refleksi görseli

Öksürük doğal ve gerekli bir reflekstir

Öksürük, solunum yollarını açık tutmak için solunum sisteminin fizyolojik bir savunma yanıtıdır.

Akciğerlerde ve solunum yollarında bulunan duyusal öksürük reseptörleri tahriş edici maddeler tarafından uyarılırken, sinyaller beynin öksürük merkezine ve beyin korteksine ve daha sonra beyin sapına gönderilir. Burada efektör nöronlar, kasılmaları için diyafram ve interkostal (kaburgalar arası) kaslarla iletişim kurar.5 Takiben larenks ve karın kaslarının eşgüdümlü hareketi havayı larenksten hızla iterek tipik öksürme hareketine neden olur.5,6

 • Öksürüğün Sınıflandırılması

  Öksürük simgesi

  Öksürük tipinin belirlenmesi

  Öksürük akut veya kronik ve ıslak veya kuru olabilir. Uygun tedavi öksürüğün tipini esas aldığından, hastanın öksürüğünü sınıflamak önemlidir.

  Akut öksürükler 3 haftadan kısa sürer,7 ve subakut olarak sınıflanan öksürükler 3-8 hafta sürelidir. Kronik öksürük 8 haftadan daha uzun sürer.8

  Balgam üretimi olmayan (nonprodüktif) öksürük olarak da bilinen kuru öksürük çok az mukusa neden olur veya hiç mukus oluşmaz. Öksürme nöbetleri beklenmedik ve öngörülmeyen tarzda olabilir ve boğazda kaşıntı benzeri bir gıdıklanma veya yanma hissiyle tetiklenir. Islak veya balgam üreten (prodüktif) öksürük göğüse yapışan mukusu uzaklaştırma amacını taşıyan istemli bir öksürüktür. 8-10

 • Tetikleyici Faktörler

  Öksürüğü tetikleyen faktörler

  Farklı öksürük sınıfları farklı nedenlerle ilişkilidir. Öksürük nedenlerinin listesi uzundur ancak aşağıdakileri içerir:

  Burnuna dokunan kadın

  Üst solunum yolu enfeksiyonları

  Bu enfeksiyonlar akut veya subakut öksürüklerin ana kaynağıdır ve hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonları içerir; en sık rastlanan etken rinovirüstür.11

  Hapşırma simgesi

  Alerji

  Alerjik rinit akut öksürüğe neden olabilir.

  Eczanede öksüren kadın

  Retronazal akıntı (geniz akıntısı)/üst hava yolu öksürük sendromu

  Bronşiyal astım ve gastroözofageal reflü ile birlikte bu durumlar kronik öksürük nedenlerinin yaklaşık %80’ini oluşturur.11

 • Diğer nedenler

  Öksüren kadın

  Öksürüğün diğer ciddi nedenleri

  Akut öksürükte düşünülmesi gereken diğer durumlar pnömoni, akciğer kanseri ve tüberkülozu içerir.11

Sinecod – Ökürüğün Giderimi için Güvenilir Formülasyon

Burun akıntısı simgesi

Belirtiler ve Semptomlar

Öksürüğün belirtilerini ve semptomlarını keşfedin.

Keşfedin

Tedavi simgesi

Tedavi

Öksürüğün tedavisine genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Şimdi kayıt olun

Şimdi kayıt olun

Haleon HealthPartner topluluğuna katılın

Kayit Olun

Öksürük simgesi

Öksürük

Öksürük hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Sinecod logosu

Sinecod Ürün Portföyü

Sinecod’un hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirici materyalleri indirin.

Keşfedin