Diş Eti Sağlığı: Tanı

Soru soran diş hekimi

Periodontal sorunlara tanı koymak

Periodontitisin erken teşhisi ve tedavisi diş retansiyonu olasılığını artırır1

Periodontal Muayene

Diş hastalığının önlenmesine odaklanılarak, her diş hekimi ziyaretinin bir parçası periodontal muayene olmalıdır. Kanıtlar, zamanla dişeti iltihabının ataşman kaybına doğru ilerleyen bölgeler için önemli bir gösterge olduğunu ortaya koymuştur ve bu da diş randevularında düzenli izlemenin önemini pekiştirmektedir. 2

DSÖ, Topluluk Periodontal İndeksini (CPI) prevalansın izlenmesine izin verecek şekilde durumun ölçümünü standartlaştırmanın bir yolu olarak geliştirmiştir.

Ağız muayenesi olan hasta

Periodontal hastalık taraması

2017'de Amerikan Periodontoloji Akademisi (AAP) ve Avrupa Periodontoloji Federasyonu (EFP), küresel olarak tanıtılacak bir fikir birliği bilgi tabanı oluşturmak için Periodontal ve Peri-İmplant Hastalıkları ve Durumlarının Sınıflandırılması Dünya Çalıştayı'nı topladı. Bu çalıştaydan elde edilen çıktılar, sondalama derinlikleri ve kanama bölgeleri gibi temel ölçütler kullanılarak diş eti sağlığı, diş eti iltihabı ve periodontitis tanımlarını içermektedir. 3

Tarama yöntemleri, ülkeye göre benimsenmelerine göre değişir, ancak esas olarak aşağıdaki unsurları içerir:

 • Prob ucundan 8,5 mm ve 11,5 mm'de halkalar ve 3,5 mm-5,5 mm arasında işaretli bir bant ile 0,5 mm uçlu prob kullanımı
 • Hafif prob kuvveti kullanılmalıdır.
 • Dişler bölgelere ayrılır ve her bölge ayrı ayrı incelenir
 • Tüm bölgeler incelenmeli ve en yüksek puan o bölge için kaydedilmelidir.
 • Skorlar, cep derinliklerine ve sondalamada kanama olup olmadığına göre dağıtılır
 • numaralı puana ek olarak, periodontal anormalliklerin veya furkasyon tutulumunun varlığını açıklamak için bir * simgesi de eklenebilir.

Kılavuz çeşitli şekillerde benimsenmiştir. Farklı periodontal organizasyonlar tarafından oluşturulan 3 pratik yönerge örneği dahil edilmiştir.

İngiliz Periodontoloji Derneği, Temel Periodontal Muayene (BPE) için indirilebilir kılavuzlar geliştirmiştir. Hemen erişin.

AAP'den Kapsamlı Periodontal Muayene hakkında daha fazlasını keşfedin

FDI Periodontal Hastalıklar hasta başı kılavuzuna erişin.

BPE KOD 0

Diş eti sağlığı

Bozulmamış periodonsiyum ve indirgenmiş ve stabil periodonsiyum için: 2

Sondalama ataşman kaybı yok <%10 kanama bölgeleri Sondalama derinlikleri < 3mm

Başarılı bir şekilde tedavi edilmiş stabil periodontitis hastası için: Sondalamada ataşman kaybı <%10 kanama bölgeleri Sondalama derinlikleri < 4 mm

BPE KOD 1

Gingivitis

Bozulmamış/azaltılmış periodonsiyum (periodontitis olmayan hasta) 2Sondalama ataşman kaybı yok >%10 kanama bölgeleri Sondalama derinlikleri < 3mm

Periodontitis öyküsü olan bir hastada: Sondalamada ataşman kaybı >%10 kanama bölgeleri Sondalama derinlikleri < 3mm

BPE KOD 3

Periodontitis

2017 Dünya Çalıştayındaki Çalışma Grubu 2'nin Mutabakat Raporuna göre, aşağıdaki durumlarda bir hasta periodontitis vakasıdır: 4Periodontal nedenler dışındaki bir nedene bağlanamayacak şekilde; Interdental KAK >2 bitişik olmayan dişte tespit edilebilir veya Bukkal veya oral KAK >3mm ve cepleşme >3mm, 2 ve daha fazla dişte saptanabilir.

Tablo: periodontitisin evrelendirilmesi ve derecelendirilmesi

Periodontitis için Evreleme ve Derecelendirme

2017 Dünya Periodontal ve Peri-İmplant Hastalıkları ve Koşullarının Sınıflandırılması Çalıştayı, periodontitisin yeni bir çok boyutlu evreleme ve derecelendirme sistemi ile karakterize edilmesini tavsiye etti.

Evreleme:

 • Bir hastanın hastalığının kapsamını ve ciddiyetini sınıflandırır
 • Kaybedilen ve/veya hasar görmüş doku miktarını ölçer
 • Vakanın uzun süreli zorluğu ile ilişkilendirilebilecek belirli faktörleri değerlendirir.

Klinik ataşman kaybı (KAK) veya bu mevcut değilse radyografik kemik kaybı (RKK) kullanılarak belirlenmesi gereken 4 aşama vardır. Diş kaybı veya diğer zorlayıcı faktörler sınıflandırma seviyesini artırabilir.

Derecelendirme:

Şunları belirtmeyi amaçlar:

 • İlerleme oranı
 • Standart tedaviye olan yanıt
 • Sistemik sağlık üzerindeki potansiyel etki

A-C arasında 3 derecelendirme seviyesi vardır ve birincil kriterler arasında radyografik kemik kaybı veya klinik ataşman kaybı bulunur veya bu mevcut değilse % kemik kaybı/yaş ve vaka fenotipi kullanılabilir.

AAP web sitesinde periodontitis evreleme ve derecelendirme özetine erişin

Evreleme ve derecelendirme için EFP klinik karar ağacına buradan erişebilirsiniz

Şimdi İndirin

Hastalarınıza optimal diş eti sağlığı yolculuklarında yardımcı olun

Diş hekimi simgesi

Tedavi

Periodontal sorunların tedavisine genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Diş ve diş eti simgesi

Diş eti sağlığı

Periodontal sorunlar hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Dişteki bakteriler simgesi

Nedenler ve mekanizmalar

Periodontal sorunların nedenlerini ve mekanizmalarını keşfedin.

Keşfedin

Diş hekimiyle konuşan hastanın görüntüsü

Hasta davranış değişikliği

parodontax, diş eti sağlığını iyileştiren ve diş eti hastalığını önlemeye yardımcı olan alışkanlıklara - toplu olarak - nasıl ilham verebileceğimizi öğrenmek için davranış değişikliği uzmanları ve hastalarla birlikte çalışmaktadır.

Yakında sizlerle

Plak gidermeye yardımcı olmak için sodyum bikarbonat ile formüle edilmiş parodontax diş macunu ürün yelpazesinin ambalajı.

Parodontax ürün gamı

Parodontax ürün gamının hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirme kaynaklarını indirin.

Keşfedin