Diş Minesi Aşınmasına ve Asit Erozyonuna Genel Bakış

Minesi aşınmış dişler

Diş minesi aşınması (asit erozyonu)

Diş minesi aşınması uzun dönemli etkileri olabilen, ilerleyici ve pek çok faktöre bağlı bir sorundur.1,2 Diş minesi normal günlük asit saldırılarına karşı koymak için donanımlı olsa da, aside sık ve uzun süreli maruz kalım ilerleyici demineralizasyona neden olabilir. Bu asidik ortamda diş minesi zaman içinde kalıcı hasarı önlemek için asit saldırıları dönemlerinde yeterince hızlı remineralize olamayabilir.1,2

Beslenme ve yaşam biçimindeki değişikliklerin yanı sıra beklenen yaşam süresindeki uzama nedeniyle diş minesi aşınması diş sağlığının uzun süreli yönetiminde giderek artan önemli bir sorun haline gelmektedir.3 Erozif hasar hastanın diş sağlığını geri kalan yaşamı boyunca tehlikeye atabilir ve potansiyel olarak pahalı, tekrarlayan ve karmaşık restorasyonlar gerektirebilir.3

Diş minesi aşınması hakkında daha fazlasını keşfedin

Portakal dilimi

Nedenler ve mekanizmalar

Diş minesi aşınmasının nedenlerini ve mekanizmalarını keşfedin.

Keşfedin

Aile simgesi

Hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etki

Diş minesi aşınmasının hastaların günlük yaşamları üzerindeki etkisini keşfedin.

keşfedin

Diş ve büyüteç simgesi

Tanı

Diş minesi aşınmasının tanısına genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Diş hekimi simgesi

Tedavi

Diş minesi aşınması tedavisine genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Promine logosu

Sensodyne Promine ürün gamı

Sensodyne Promine ürün gamının hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirme kaynaklarını indirin.

Keşfedin