Hastalarınızın diş protezi performansıyla ilgili sorunlarının tedavisi

Mutlu çift

Diş protezlerinin performansını korumak

Hastaların kendi protezlerinin performansını korumak için yardıma ihtiyaç duydukları anlamına gelen birçok bireysel hasta faktörü mevcuttur. Bunlar fiziksel, klinik veya davranışsal faktörleri içerebilir; örneğin:

 • Ağız anatomisi – adezyon için mevcut yüzey alanının sınırlı olması1,2
 • Kserostomi (ağız kuruluğu) – normal protez retansiyonunu bozabilir1
 • Geçici tam protezler – diş çekiminden sonra kemik rezorpsiyonu meydana geldiğinden protezin oturuşu zaman içinde değişebilir3
 • Doğal dişlerin korunması – aşırı fonksiyonel kuvvetler diş sallanması ve diş kaybına neden olabilir4,5
 • Hasta psikolojisi – hastaların proteze adapte olma şekilleri3,6
 • Protez hijyeni – temizleme yöntemi veya sıklığı yetersiz protez hijyenine yol açabilir ve ağız sağlığını riske atabilir5,7,8
 • Protez stomatiti – uzun süre yetersiz protez temizliğinden veya protezin bütün gece çıkarılmamasından kaynaklanır9

Hastalarınızın diş protezi performansıyla ilgili sorunlarının tedavisi: diş protezi temizleyicileri ve yapıştırıcıları hastalara diş protezinin performansını korumada nasıl yardımcı olabilir?

Alt ve üst damak kısmi protezlerinde hareket

Protez yapıştırıcıları- protez performansının korunmasına yardımcı olur

Hastalarda protez performansını etkileyen bireysel tıbbi, fiziksel veya psikolojik faktörler mevcut olduğunda, protez yapıştırıcıları retansiyonu, stabiliteyi ve hastanın protez oturuşu ve konforuyla ilgili algılarını iyileştirerek fayda sağlayabilir.2

Ağız anatomisi sınırlı olan hastalarda, protez yapıştırıcıları:

 • Ağıza en iyi oturan protezlerde retansiyonu iyileştirmiştir *1
 • Ağıza en iyi oturan protezlerde stabiliteyi iyileştirmiştir *2
 • Yumuşak ve sert dokuda zaman içindeki değişikliklerle başa çıkmaya yardımcı olmuştur2

DİPNOT

*Çeneleri küçük veya alveolar sırtları çok düz (tabanda protezin yerleştiği bölge küçüktür) olan hastalar retansiyonun çeneleri büyük veya alveolleri belirgin olan hastalardaki kadar mükemmel olmasını bekleyemezler.1 Aynı düzeyde protez retansiyonuna ulaşmak için daha fazla miktarda yapıştırıcı gerekirse, hasta protezin oturuşunun ve stabilitesinin değerlendirilmesi için bir diş hekimini veya diş sağlığı profesyoneline başvurmalıdır.2

Ağız kuruluğu olan hastalarda protez yapıştırıcılarının aşağıdakileri sağladığı kendileri tarafından bildirilmiştir:

 • Ağıza en iyi oturan protezlerde retansiyonu iyileştirdiği10
 • Ağıza en iyi oturan protezlerde çiğneme becerisini arttırdığı10

Geçici tam protezleri olan hastalarda protez yapıştırıcıları:

 • Retansiyonu iyileştirmiştir 11
 • Stabiliteyi iyileştirmiştir11
 • Yastık etkisi sağlamıştır12

Kısmi protezleri olan hastalarda, protez yapıştırıcı protezleri stabilize edebilir ve sabitleyebilir.13

Protezlerine uyum sağlamak için yardıma ihtiyaç duyan bazı hastalarda, protez yapıştırıcıları protezin retansiyonunu iyileştirebilir ve yemek parçacıklarının protezin altına kaçmasını engelleyebilir ve böylelikle hastaların protezlerine adapte olmalarına ve daha iyi bir protez deneyimi yaşamalarına yardımcı olabilir.

ACP kılavuzları

“…hasta değerlendirmeleri diş protezi yapıştırıcılarının, protez kullanan kişinin retansiyon ve stabilite algılarını ve yaşam kalitesini iyileştirebildiğini göstermiştir …”2

Hastalarınızın diş protezi performansıyla ilgili sorunlarının tedavisi hakkında çalışmalar

Antimikrobiyal diş macununa göre diş protezi temizleyiciyle 5 dakika sonra: Candida albicans *14

Diş protezi temizleyicileri- protezlerin hijyenik performansını korumaya yardımcı olur

Hastalarda protez performansını etkileyen bireysel tıbbi, fiziksel veya psikolojik faktörler mevcut olduğunda, protez temizleyicileri protez hijyenini iyileştirmeye ve protez stomatitiyle ilişkili bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir.2,14–16

Protez hijyeni kötü olan hastalar fırçalama ve protez yapıştırıcısı kombine edildiğinde daha etkin bir temizliğe ulaşmıştır:

 • Plakta anlamlı olarak daha fazla azalma15,16
 • Toplam bakteri sayısında anlamlı olarak daha fazla azalma15,16

Antimikrobiyal diş macunu gibi diğer temizlik ajanlarına kıyasla, diş protezi temizleyicileri protez stomatiti ile ilişkili bakterilerin anlamlı olarak daha fazlasını öldürebilmektedir.14

*hiç yapıştırıcı kullanılmamasına göre. Polimetil metakrilat (PMMA) ve metaller gibi protez materyallerinin bütünlüğü, 2 yıllık tipik tüketici kullanımını taklit eden laboratuvar rejimleriyle uygulamadan sonra taramalı elektron mikroskobu ve profilometriyle değerlendirilmiştir. Uygulamalar bir dizi ağız mikroorganizmasına karşı mikrobiyal öldürme süresi testinde de tipik tedavi rejimleriyle değerlendirilmiştir.14Karşılaştırılan eşdeğer diş macunu

ACP kılavuzları

“Diş protezleri etkili, aşındırmayan bir protez temizleyici içerisinde her gün bekletilerek ve fırçalanarak temizlenmelidir”2

Sürekli Protez Bakımı

Evde günlük protez bakımı

Evde günlük protez bakımına ek olarak, ağız sağlıklarının korunduğundan emin olmak için hastalar düzenli olarak diş hekimlerine gitmelidir.17

3 ay bilgilendirici görsel malzemesi

Diş protezi kullanımının ilk yılında 3 ayda bir kontrol hatırlatması.18

6-12 ay infografiği

Çürük başlangıcı veya periodontal hastalıkları saptamak için 6–12 ayda bir genel kontroller.19

Diş protezi performansıyla ilgili sorunlarının çözümünde ve Corega ile optimal diş protezi bakımı yolcuklarında hastalarınıza yardımcı olmak

Diş protezi simgesi

Diş protezinin bakımı

Diş protezinin bakımı hakkında daha fazlasını keşfedin

Keşfedin

Diş Protezinin Nedenleri simgesi

Nedenler ve mekanizmalar

Protezin performansını sınırlayabilen ve hijyeni tehlikeye atabilen faktörler hakkında daha fazlasını keşfedin

Keşfedin

Aile simgesi

Hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisi

Diş protezinin hastaların günlük yaşamları üzerindeki etkisini keşfedin

Keşfedin

Diş ve büyüteç simgesi

Tanı

Diş protezinin performansıyla ilgili sorunların tanısına genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Corega logosu

Corega ürün gamı

Corega ürün gamının hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin

Keşfedin

Hasta bilgilendirme materyalleri simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirme kaynaklarını indirin.

Keşfedin