Diş Protezi Kullanan Hastaların Karşılaştıkları Sorunların Nedenleri

Diş hekimi ve hasta

Protezlerin tasarımı

İyi tasarlanmış bir diş protezi çiğneme becerisini geri kazandırabilir, konuşmayı daha iyi hale getirebilir, estetik olarak caziptir ve ağız sağlığını korumaya yardımcı olabilir.1

İşlevsel ve konforlu diş protezlerinin tasarımında, dikkatli kişisel planlama ve aşağıdaki faktörlerin göz önüne alınmasını gerekir:1,2

 • Klinik
 • Anatomik
 • Teknik

Diş protezi kullanan hastaların sorunları ve nedenleri: iyi protez tasarımının ilkeleri

İyi protez tasarımının temelleri

Üç genel prensip iyi protez tasarımının temelini oluşturur

İyi protez tasarımında üç genel prensip şunlardır:

 • Retansiyon Protez, destekleyici dokulardan dikey yönde uzaklaşmasına (yani protez tabanının alveolar sırttan uzaklaşması) neden olabilecek kuvvetlere karşı dirençli olmalıdır.2,3
 • Stabilite Protez yanal harekete direnç göstererek mümkün olduğunca stabil olmalı ve hastanın ağzında fiziksel varlığını sürekli olarak hatırlatan bir yapıda olmamalıdır.3-5
 • Destek Protez, destekleyici dokulara doğru hareket etmesine (yani protez tabanının alveolar sırta doğru hareketi) neden olabilecek kuvvetlere karşı dirençli olmalıdır.4
Diş hekimi ve hasta

Kısıtlı ağız anatomisi ve protez retansiyonu/stabilitesi

Hastanın ağız anatomisindeki kısıtlılıklar protezin retansiyonunu ve stabilitesini etkileyebilir.6,7Ağıza en iyi oturan protezin performansı hastaların ağız anatomisiyle sınırlanabilir2 ve zaman içinde kemik rezorpsiyonundan kademeli olarak etkilenebilir.7,8

Ağız anatomisi

Ağız anatomisinin etkisi

Retansiyonu olumsuz etkileyen faktörler:

 • Bireysel ağız anatomisiyle tanımlanan yüzey alanı6
  • Küçük alt çene
  • Düz alveolar sırtlar
  • Küçük bazal taban

Hasta üzerindeki etki:

 • Düşük protez retansiyonu6,8 ve stabilitesi7
 • Yetersiz çiğneme becerisi7,8
 • Protezden duyulan memnuniyetin düşük olması7

Corega ürün gamının hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin

Kötü protez hijyeni ağız sağlığını tehlikeye atabilir9–11

 • Kötü ağız hijyeninin etkisi

  Kötü protez hijyeni ağız sağlığını tehlikeye atabilir9–11

  Kısmi protezler kullanılırken hijyene dikkat edilmemesi geri kalan doğal dişlerin sağlığını aşağıdaki şekilde tehlikeye atabilir:10

  • Geri kalan dişleri ve ağız yüzeylerini enfekte edebilen bakteri ve mantarları barındırarak12–14
  • Çürük ve periodontite neden olabilen plak birikiminde artışa zemin hazırlayarak10,11,15
  • Tam protez kullanan hastalarda, kötü hijyen protezin üzerinde plak ve diş taşı birikimine de yol açabilir16,17
 • Yetersiz temizlik ve protez hasarı

  Bilgilendirici görsel malzeme

  Diş protezlerinin temiz tutulması

  Hastaların %80’e varan bir oranı protezleri temizlemek için sıradan diş macunu kullanır8,9

 • Diş protezlerinin üzerinde biyofilm oluşumu

  Bilgilendirici görsel malzeme

  Biyofilm ve diş taşı

  Tam diş protezi kullanan hastaların %63 kadarında protezlerin üzerinde biyofilm ve diş taşları bulunur.*9

  *Bir gözlem çalışmasında9

 • Yetersiz hijyenin tehlikeleri

  Kötü protez hijyeni kısmi veya tam protez kullanan kişilerin sağlığını tehlikeye atabilir.9–11

 • Kötü ağız sağlığı ve hastanın genel sağlığı

  Kumsalda gezinti yapan kadınlar

  Tasarımda hijyenle ilgili ilkeler ve protez kullanan hastaların karşılaştıkları problemlerin nedenleri

  Kötü ağız sağlığı hastaların ağız sağlıklarının yanı sıra onların genel sağlıklarını da etkileyebilir. Kötü protez hijyeni hastaların pnömoni riskini de arttırabilir.12

  Diş protezi tasarımı sırasında hijyen ilkelerine dikkat edilmesi hijyenle ilişkili komplikasyon riskini aşağıdakiler yoluyla önlemeye yardımcı olabilir:4

  • Hasta için temizlenmesi ve bakımı kolay olan diş protezlerinin tasarlanması
  • Diş eti dokularının protezin kapsama alanına gereksiz bir şekilde girmesinin önlenmesi

  Corega'yı kefşedin

Yetersiz protez temizliği protez stomatitine neden olabilir18,19

Bilgilendirici görsel malzeme

Diş protezi kullanan kişilerin %88’i protezlerini etkin biçimde temizlememektedir.20

Bilgilendirici görsel malzeme

Tam diş protezi kullanan kişilerin %67'ye varan bölümünde protez stomatiti mevcuttur.18

Protez stomatiti videosundan bir görüntü

Protez stomatiti

Protez stomatiti protezin altındaki bölgenin çok fazla kızarmasına neden olan bir maya mantarı enfeksiyonuyla sıklıkla ilişkilidir.

Tedavi edilmediğinde, stomatit ağızda ağrıya neden olabilir ve gelecekte protezlerin ağızdaki yerine iyi oturmamasına yol açabilir.18–20

Stomatit, mukozal yüzeyden ziyade, protezin yerleştiği yüzeydeki ve ağıza iyi oturmayan protezler üzerindeki mikrobiyal biyofilmden kaynaklanır.19

Protez stomatitinin prevalansı protezin üzerindeki plak miktarıyla güçlü biçimde ilişkilidir.18

Protez hijyeni bilgilendirici görsel malzeme

Protezden kaynaklanan ve stomatitle ilişkili hasta faktörlerinden bazıları.18

Etkin eğitim yetersiz protez hijyeni uygulamalarının riskini azaltabilir

Tıbbi sorunlar ve hijyen yeterliliği protez performansını etkiler

Protez sorunları olan hastalarınıza protez bakımı yolculuklarında yardımcı olun

Aile simgesi

Hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisi

Diş protezinin hastaların günlük yaşamları üzerindeki etkisini keşfedin

Keşfedin

Diş ve büyüteç simgesi

Tanı

Diş protezinin performansıyla ilgili sorunların tanısına genel bakışı keşfedin.

Keşfedin

Diş Hekimi Simgesi

Tedavi

Diş protezi performansının korunmasına genel bakışı keşfedin

Keşfedin

Diş protezi simgesi

Diş protezinin bakımı

Diş protezinin bakımı hakkında daha fazlasını keşfedin

Keşfedin

Corega logosu

Corega ürün gamı

Corega ürün gamının hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirme kaynaklarını indirin.

Keşfedin