Promine’nin Ardındaki Bilim: Asit nedeniyle zayıflamış diş minesi yüzeyleri onarmaya yardımcı olur

Asit erozyonunun erken evresinde olan hastalar için özel bir formülasyon

Promine Diş Minesi Onarım sodyum florür (1450 ppm) ve %5 w/w potasyum nitratın yanı sıra remineralizasyonu arttırmak ve demineralizasyonu önlemek için florürün etkisini güçlendiren maddeler içerir. Bu maddeler şunlardır:

 • Florür alımını arttırmak için laktat ve kontrol altında tutulan pH3,4
 • Mineralleri diş minesinin içinde tutmaya yardımcı olarak mineyi gelecekteki asit saldırısına karşı daha dirençli hale getirmek için kopolimer5
Remineralizasyon / demineralizasyon döngüsü

Aktif biçimde onarıma yardımcı olan bir formülasyon

Özel Promine Diş Minesi Onarım formülasyonu, asit nedeniyle zayıflamış diş minesi yüzeylerinin derinlerine daha fazla florür ulaşmasını sağlayarak diş minesi remineralizasyonunu arttırmaya*2 ve düşük düzeyde aşındırıcı ve florür koruyucu formülüyle asit erozyonuna karşı korumaya yardımcı olur6 (demineralizasyonu önlemeye yardımcı olur).

*iki rakip diş macununa göre.

Promine Diş Minesi Onarım asit nedeniyle zayıflamış diş minesini aktif biçimde onarmaya yardımcı olur1,2

 • Florür alımının SEM görüntüleri

  Promine Diş Minesi Onarım ile karşılaştırma yapılan diğer 2 diş macununun florür penetrasyonunu karşılaştırmak için diş minesi yüzeyinin in vitro kesitsel DSIMS görüntüleri.1

  GSK’nın 18005 numaralı dosyasındaki verilerden uyarlanmıştır. *iki rakip diş macununa göre. **Sodyum monoflorofosfat içeren rakip diş macunu (sodyum monoflorofosfat şeklinde 1450 ppm florür içerir). Mart 2018 verileri. ***Stannöz florür içeren rakip diş macunu (stannöz florür şeklinde 1100 ppm F ve sodyum florür şeklinde 350 ppm F içerir).

 • Diş minesi florür alımı

  Diş macunlarının remineralizasyon performansını

  test etmek amacıyla yürütülen tek merkezli, kontrollü, araştırmacı körlemeli, randomize, üç tedavili, üç dönemli, çapraz geçişli in situ tasarımlı bir çalışmada gösterildiği gibi, Promine Diş Minesi Onarım diş macunu ile diş minesinde florür alımı karşılaştırma yapılan bir diş macununa ve plaseboya göre anlamlı olarak daha yüksektir (p<0.0001).2 Tedavi bir kez uygulanmış ve 2 saat ve 4 saat sonra değerlendirilmiştir. Her bir tedavi vizitinden önce 2 günlük arınma fazı (florür içermeyen bir diş macunu kullanılarak) tatbik edilmiştir.2

  EFU, Diş Minesinde Florür Alımı. GSK’nın 208166 numaralı dosyasındaki verilerden uyarlanmıştır *Stannöz florür içeren karşılaştırma yapılan diş macunu (stannöz florür şeklinde 1100 ppm F içerir).

 • Yüzey mikro sertliği geri kazanımı (SMHR)

  Karşılaştırma yapılan bir diş macununa ve plaseboya kıyasla Promine Diş Minesi Onarım ile anlamlı olarak daha yüksek SMHR saptanmıştır (p<0.0001).2 Bu sonuç, diş macunlarının remineralizasyon performansını test etmek amacıyla yürütülen tek merkezli, kontrollü, araştırmacı körlemeli, randomize, üç tedavili, üç dönemli, çapraz geçişli in situ tasarımlı bir çalışmada gösterilmiştir. Tedavi bir kez uygulanmış ve 2 saat ve 4 saat sonra değerlendirilmiştir. Her bir tedavi vizitinden önce 2 günlük arınma fazı (florür içermeyen bir diş macunu kullanılarak) tatbik edilmiştir.2

  SMHR, yüzey mikro sertliği geri kazanımı. SMHR, ürün kullanıldıktan sonra mineral alımına yani remineralizasyona bağlı olarak diş minesi yüzeyinin sertliğindeki artışı ölçer. GSK’nın 208166 numaralı dosyasındaki verilerden uyarlanmıştır. *Stannöz florür içeren karşılaştırma yapılan diş macunu (stannöz florür şeklinde 1100 ppm F içerir).

 • İnsan diş minesi örneklerinin 3 boyutlu profilometri (3DP) analizi

  İnsan diş minesi örneklerinde yapılan bir 3DP analizinde, fırçalama uygulamasından sonra diş minesinin bantla kapatılmış bölgesinde ve açık bölgesinde madde kaybı (basamak yüksekliği) ölçülmüştür. Promine Diş Minesi Onarım ile karşılaştırma yapılan diğer 2 diş macununa kıyasla demineralizasyon ve yüzey aşınmasına bağlı doku kaybına karşı koruma sağlamıştır.6

  GSK’nın 181023 numaralı dosyasındaki verilerden uyarlanmıştır.*Karşılaştırılan iki diş macununa göre. **Sodyum monoflorofosfat içeren karşılaştırma yapılan diş macunu (sodyum monoflorofosfat şeklinde 1450 ppm florür içerir). Mart 2018 verileri. ***Stannöz florür içeren karşılaştırma yapılan diş macunu (stannöz florür şeklinde 1100 ppm F ve sodyum florür şeklinde 350 ppm F içerir).

 • Promine Diş Minesi Onarım ile Relatif Erozyon Direnci

  Diş macunlarının remineralizasyon performansını test etmek amacıyla yürütülen tek merkezli, kontrollü, araştırmacı körlemeli, randomize, üç tedavili, üç dönemli, çapraz geçişli in situ tasarımlı bir çalışmada*** % RER ile saptandığı gibi, Promine Diş Minesi Onarım diş macunu karşılaştırma yapılan diş macununa ve plaseboya göre demineralizasyona karşı anlamlı düzeyde daha iyi koruma sağlamıştır (p<0.0001).2

  RER, Relatif Erozyon Direnci; diş macunlarının artmış remineralizasyon ve diş minesinin aside direnci bakımından kombine fayda sağlayıp sağlamadığını ölçer. GSK’nın 208166 numaralı dosyasındaki verilerden uyarlanmıştır. *optimize edilmemiş florürlü bir diş macununa göre. **Stannöz florür içeren karşılaştırılan diş macunu (stannöz florür şeklinde 1100 ppm F içerir). ***Tedavi bir kez uygulanmış ve 2 saat ve 4 saat sonra değerlendirilmiştir. Her bir tedavi vizitinden önce 2 günlük arınma fazı (florür içermeyen bir diş macunu kullanılarak) tatbik edilmiştir.

Sensodyne Promine Diş Minesi Onarım ürün görseli

Promine Diş Minesi Onarım Diş Macunu

Asit erozyonunun erken bulgularının görüldüğü hastalar için özel ve uzman bir diş macunu

Sensodyne Promine – hastalarınızı diş minesi aşınmasına karşı korumaya yardımcı olur

Diş fırçalama simgesi

Diş minesi aşınması

Diş minesi aşınması hakkında daha fazlasını keşfedin.

Keşfedin

Sensodyne Promine logosu

Sensodyne Promine ürün gamı

Sensodyne Promine ürün gamının hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirme kaynaklarını indirin.

Keşfedin