Översikt

Corega produktsortiment

Utformad för att bibehålla tandprotesens funktion i vardagen

Övergången från naturliga tänder till proteser kan vara en utmaning, och nya patienter har ofta orealistiska förväntningar på sina proteser.1,2

Corega bidrar till att bibehålla optimal protesfunktion och hygien.

Corega fixativ3

  • Förbättrad retention
  • Stänger ute matpartiklar

Corega tabs- rengöring för tandproteser3

  • Minskad mängd biofilm*
  • Minskad mängd potentiellt skadliga bakterier och svamp*

*vs. endast blötläggning i vatten

Tandlöshet i Sverige och Europa

Patienter

Tandlöshet

För bara ett par generationer sedan var tandlöshet vanligt förekommande och det ansågs i det närmaste normalt att man skulle tappa sina tänder med stigande ålder. Under de senaste decennierna har dock förekomsten av total tandlöshet minskat dramatiskt i Sverige. Var 6:e person (40-70år) var helt tandlös 1973 medan prevalensen av total tandlöshet år 2013 enbart var 0,3 % i samma åldersgrupp.4

Matpartiklar under tandprotesen

Variationer i Europa

Enligt en nyligen publicerad studie är det stora skillnader i tandhälsa mellan 15 undersökta europeiska länder. I åldersspannet 65 till 74 år var prevalensen av total tandlöshet i genomsnitt 14%, med en variation från 28% till 3%.4

Bild med emblem

Sverige

Sverige uppvisar den överlägset lägsta prevalensen (3%) liksom det högsta antalet kvarvarande naturliga tänder hos individer över 50 år och uppfyller WHO mål med att det ska finnas minst 20 kvarvarande tänder i befolkningen 80 år eller äldre. Den årliga incidensen av total tandlöshet i Sverige uppskattas ligger på 23 fall per 100 000 invånare.4

Corega

Verkningsmekanism

Teknologin bakom Corega

Corega tandprotesfixativ

Corega fixativ är formulerat för att stabilisera, säkra och bibehålla tandprotesens funktion.5,6

Corega rengöringstabletter

Corega rengöringstabletter innehåller fyra aktiva ingredienser som tillsammans verkar för att bibehålla proteshygien, med minimal risk för repor.7,8

Corega produktsortiment

Corega rengöringstabletter produktbild

Corega rengöringstabletter

Hjälper patienter att hålla sin tandprotes ren varje dag.

Corega fixative produktsortiment

Corega fixativ

Hjälper patienter att bibehålla protesfunktionen varje dag.

Övrigt

Bild utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial

Ta del av våra utbildningsfilmer inom ilningar, blödande tandkött och erosioner.

Läs mer

Prover

Beställ tandkrämsprover

Skicka med patienter ett produktprov tillsammans med dina rekommendationer, för att uppmuntra dem att göra förändringar mot en bättre munhälsa.

Beställ här

Bild Registrera dig nu

Registrera dig nu

Registrera dig på Haleon HealthPartner.

Registrera dig