Pielęgnacja protez zębowych

Szczęśliwa para

Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania protez zębowych

Istnieje wiele indywidualnych czynników dotyczących pacjentów, które mogą oznaczać, że pacjenci będą potrzebowali pomocy w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania protez. Mogą one być fizyczne, kliniczne lub behawioralne i mogą obejmować:

 • Anatomię jamy ustnej – gdy powierzchnia dostępna dla przylegania protezy jest ograniczona1,2
 • Kserostomię (suchość w jamie ustnej) – która może ograniczać prawidłową retencję protezy1
 • Protezy całkowite natychmiastowe – których dopasowanie może zmieniać się z czasem, gdyż po ekstrakcji zęba następuje resorpcja kości3
 • Zachowanie naturalnych zębów – w przypadkach, gdy nadmierne siły czynnościowe mogą powodować obluzowanie lub utratę zębów4,5
 • Czynniki dotyczące psychologii pacjenta – jak pacjenci przystosowują się do swoich protez3,6
 • Higienę protezy – niewłaściwa metoda lub częstość czyszczenia może mieć niekorzystny wpływ na higienę protezy zębowej, co przekłada się na zagrożenia dla zdrowia jamy ustnej5,7,8

Protetyczne zapalenie jamy ustnej – spowodowane długotrwałym, nieodpowiednim czyszczeniem protez zębowych lub noszeniem ich przez noc9

Higiena protez zębowych: w jaki sposób kremy mocujące i tabletki czyszczące do protez zębowych mogą pomóc pacjentom w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania protez

Ruchy dolnej i górnej protezy częściowej

Kremy mocujące do protez zębowych – pomagają w utrzymaniu ich prawidłowego funkcjonowania

W przypadku, gdy u pacjenta występują indywidualne czynniki medyczne, fizyczne lub psychologiczne, które mają wpływ na funkcjonowanie protezy, kremy mocujące do protez mogą przyczynić się do poprawienia ich retencji, stabilności, a także odczuwanego przez pacjenta dopasowania i komfortu.2

W przypadku pacjentów z ograniczeniami wynikającymi z anatomii jamy ustnej, kremy mocujące do protez zapewniają:

 • Lepszą retencję najlepiej dopasowanych protez*1
 • Większą stabilność najlepiej dopasowanych protez*2
 • Łatwiejsze dostosowanie się do stopniowych zmian w obrębie tkanek miękkich oraz kości zachodzących w czasie2

*Pacjenci z małymi szczękami lub bardzo płaskimi grzbietami wyrostków zębodołowych (małymi podstawami) nie mogą oczekiwać, że retencja będzie tak dobra jak w przypadku pacjentów z dużymi szczękami lub wystającymi wyrostkami zębodołowymi.1 Jeżeli do osiągnięcia takiego samego poziomu retencji protezy konieczne jest używanie coraz większej ilości kremu mocującego, pacjent powinien zwrócić się do dentysty lub innej osoby z personelu stomatologicznego, aby ocenić dopasowanie i stabilność protez.2

Pacjenci z suchością w jamie ustnej zgłaszali, że kremy mocujące do protez:

 • Poprawiają retencję w najlepiej dopasowanych protezach10
 • Poprawiają zdolność żucia w najlepiej dopasowanych protezach10

U pacjentów z protezami całkowitymi natychmiastowymi, kremy mocujące do protez:

 • Poprawiały retencję11
 • Poprawiały stabilność11
 • Zapewniały efekt amortyzacji12

W przypadku pacjentów z protezami częściowymi krem mocujący do protez może stabilizować i zabezpieczać protezy.13

U niektórych pacjentów, którzy potrzebują pomocy w zaadaptowaniu się do protezy, kremy mocujące do protez mogą poprawiać retencję protezy i uszczelniać ją, zapobiegając wnikaniu cząstek pokarmów, co pomaga pacjentom w dostosowaniu się do protezy oraz poprawie wrażeń związanych z jej noszeniem.

Wytyczne ACP

“…oceny pacjentów wykazały, że kremy mocujące do protez mogą poprawiać odbiór osoby używającej protezy pod względem jej retencji, stabilności oraz jakości życia…”2

Badania dotyczące pielęgnacji protez przez pacjentów

Tabletka czyszcząca do protez zębowych w porównaniu z antybakteryjną pastą do zębów po 5 minutach: Candida albicans*14

Tabletki czyszczące do protez zębowych – pomagają w utrzymaniu higieny i prawidłowego funkcjonowania protez

W przypadku, gdy u pacjenta występują indywidualne czynniki medyczne, fizyczne lub psychologiczne, które mają wpływ na higienę protez oraz ich funkcjonowanie, środki czyszczące do protez zębowych mogą przyczynić się do poprawy ich higieny i zabijania bakterii związanych z protetycznym zapaleniem jamy ustnej.2,14–16

Pacjenci ze słabą higieną protez osiągali większą skuteczność czyszczenia, gdy szczotkowanie połączono ze stosowaniem tabletki czyszczącej do protez:

 • Istotnie większa redukcja płytki nazębnej15,16
 • Istotnie większa redukcja całkowitej liczby bakterii15,16

Tabletki czyszczące do protez zębowych są w stanie zabić znacznie więcej bakterii związanych z protetycznym zapaleniem jamy ustnej w porównaniu z innymi środkami czyszczącymi, takimi jak antybakteryjna pasta do zębów.14

*w porównaniu z niestosowaniem kremu mocującego. Integralność materiałową materiałów protez zębowych, w tym polimetakrylanu metylu (PMMA) i metali, oceniano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej i profilometrii po leczeniu w warunkach laboratoryjnych przy zastosowaniu schematów symulujących 2 lata typowego użytkowania przez konsumentów. Leczenie oceniano również w teście czasu zabijania drobnoustrojów w porównaniu z szeregiem drobnoustrojów występujących w jamie ustnej po zastosowaniu typowych schematów leczenia.14Pasta do zębów Colgate Total

Wytyczne ACP

“Protezy należy codziennie czyścić, namaczając je i szczotkując z użyciem skutecznego, nieabrazyjnego środka do czyszczenia protez.”2

Stała pielęgnacja protez zębowych

Codzienna pielęgnacja protez zębowych w domu

Oprócz codziennej pielęgnacji protez zębowych w domu pacjenci potrzebują regularnego kontaktu ze specjalistami, aby zapewnić utrzymanie dobrego stanu zdrowia jamy ustnej.17

Infografika 3 miesiące

Wizyty kontrolne co 3 miesiące w pierwszym roku używania protezy.18

Infografika 6–12 miesięcy

Kontrole co 6–12 miesięcy w celu wczesnego wykrycia próchnicy lub paradontozy.19

Postępowanie związane z pielęgnacją protez zębowych oraz pomoc pacjentom na ich drodze do optymalnej pielęgnacji protez zębowych dzięki produktom Corega

Ikona protezy

Pielęgnacja protez

Dowiedz się więcej na temat pielęgnacji protez.

Dowiedz się więcej

Ikona przyczyn dotyczących protez

Przyczyny i mechanizmy

Dowiedz się więcej o czynnikach, które mogą ograniczać funkcjonowanie protez i obniżać poziom higieny.

Dowiedz się więcej

Ikona rodziny

Wpływ na jakość życia pacjenta

Dowiedz się o wpływie, jaki protezy mają na codzienne życie pacjentów.

Dowiedz się więcej

Ikona zęba ze szkłem powiększającym

Rozpoznanie

Zapoznaj się z przeglądem informacji o diagnozowaniu problemów z funkcjonowaniem protez zębowych.

Dowiedz się więcej

Logo Corega

Corega

Sprawdź, jak produkty Corega mogą pomóc Twoim pacjentom.

Dowiedz się więcej

Ikona zasobów dla pacjentów

Materiały edukacyjne

Pobierz materiały dla swoich pacjentów.

Dowiedz się więcej