Podstawy naukowe ProSzkliwo: Osłabione działaniem kwasów powierzchnie szkliwa można odbudować

Aktywna odbudowa szkliwa osłabionego działaniem kwasów za pomocą unikalnej formuły1,2

Unikalna formulacja dla pacjentów z wczesną erozją kwasową

Pasta ProSzkliwo Intensywna Odbudowa Szkliwa zawiera fluorek sodu 0,315% w/w (1450 ppm) i 5% azotanu potasu, a także składniki, które mogą zwiększać aktywność fluorku w celu ułatwienia remineralizacji i hamowania demineralizacji.

 • Dodanie mleczanu sodu i kontrolowanie pH w celu zwiększenia wychwytu fluorków3,4
 • Dodanie kopolimeru, który pomaga wbudować minerały dzięki czemu szkliwo staje się bardziej odporne na działanie kwasów w przyszłości5
Cykl remineralizacji / demineralizacji

Formuła aktywnie odbudowująca

Unikalna formuła ProSzkliwo Intensywna Odbudowa Szkliwa ułatwia remineralizację szkliwa poprzez dostarczanie większej ilości fluorku w głąb osłabionej przez działanie kwasów powierzchni szkliwa*2 i pomaga chronić przed erozją kwasową6 (hamuje demineralizację) dzięki swojej niskiej ścieralności i formule ochrony fluorkowej.

*w porównaniu z dwiema konkurencyjnymi pastami do zębów.

ProSzkliwo Intensywna Odbudowa Szkliwa aktywnie naprawia szkliwo osłabione działaniem kwasów1,2

 • Obraz wychwytu fluorków z mikroskopu SEM

  Przekrojowy obraz DSIMS powierzchni szkliwa in vitro, umożliwiający porównanie przenikania fluorków z produktu ProSzkliwo Intensywna Odbudowa Szkliwa w porównaniu z dwiema konkurencyjnymi pastami do zębów.1

  Na podstawie danych własnych GSK 18005. *w porównaniu z dwiema konkurencyjnymi pastami do zębów. **Podstawy naukowe dotyczące produktu Regenerate Original Advanced Enamel (1450 ppm fluorku w postaci monofluorofosforanu sodu). Stan na marzec 2018 r. ***Oral B Pro-Expert Gum & Enamel Repair (1100 ppm F w postaci fluorku cyny, 350 ppm F w postaci fluorku sodu).

 • Wychwyt fluorków przez szkliwo

  Wychwyt fluorków przez szkliwo był istotnie wyższy w przypadku produktu ProSzkliwo Intensywna Odbudowa Szkliwa w porównaniu z konkurencyjną pastą do zębów oraz placebo (p<0,0001), jak wykazano w jednoośrodkowym, kontrolowanym, zaślepionym dla obserwatora, randomizowanym badaniu, prowadzonym z zastosowaniem trzech metod postępowania w trzech okresach, w układzie naprzemiennym in situ w celu przetestowania skuteczności remineralizujących past do zębów.2 Stosowano jeden raz i oceniano 2 i 4 godziny po zastosowaniu. Przed każdą wizytą w okresie leczenia stosowano 2 dniową fazę wypłukiwania (podczas której używano pasty do zębów bez fluorku).2

  EFU: wychwyt fluorków przez szkliwo. Na podstawie danych własnych GSK 208166. *ProSzkliwo Intensywna Odbudowa Szkliwa (1150 ppm F) w porównaniu z Crest ProHealth Sensitivity and Enamel Shield (1100 ppm F w postaci fluorku cyny).

 • Odzysk mikrotwardości powierzchni (SMHR)

  Wartość SMHR była istotnie większa w przypadku produktu ProSzkliwo Intensywna Odbudowa Szkliwa w porównaniu z konkurencyjną pastą do zębów oraz z placebo (p<0,0001).2 Wykazano to w jednoośrodkowym, kontrolowanym, zaślepionym dla osoby oceniającej, randomizowanym badaniu, prowadzonym z zastosowaniem trzech metod postępowania w trzech okresach, w układzie naprzemiennym in situ w celu przetestowania skuteczności remineralizującej past do zębów. Stosowano jeden raz i oceniano 2 i 4 godziny po zastosowaniu. Przed każdą wizytą w okresie leczenia stosowano 2 dniową fazę wypłukiwania (podczas której używano pasty do zębów bez fluorku).2

  SMHR: odzysk mikrotwardości powierzchni. Wartość SMHR określa wzrost twardości powierzchni szkliwa w wyniku wchłaniania minerałów, czyli remineralizacji, po zastosowaniu produktu. Na podstawie danych własnych GSK 208166. *ProSzkliwo Intensywna Odbudowa Szkliwa (1150 ppm F) w porównaniu z Crest ProHealth Sensitivity and Enamel Shield (1100 ppm F w postaci fluorku cyny).

 • 3 wymiarowa analiza profilometryczna (3DP) próbek szkliwa ludzkiego

  W analizie 3DP próbek szkliwa ludzkiego, w celu zmierzenia utraty materiału (wysokości stopnia) pomiędzy zabezpieczonymi taśmą a odsłoniętymi obszarami szkliwa po zabiegu szczotkowania, szczotkowanie przy użyciu produktu ProSzkliwo Intensywna Odbudowa Szkliwa było związane z ochroną przed utratą tkanki na skutek demineralizacji i zużycia powierzchni w porównaniu z dwoma produktami konkurencyjnymi.6

  Na podstawie danych własnych GSK 181023.

  *w porównaniu z dwiema konkurencyjnymi pastami do zębów.

  **Regenerate Original Advanced Enamel Science (1450 ppm fluorku w postaci monofluorofosforanu sodu). ***Oral B Pro Expert Gum & Emamel Repair (1100 ppm F w postaci fluorku cyny, 350 ppm F w postaci fluorku sodu).

 • Względna odporność na erozję po zastosowaniu produktu ProSzkliwo Intensywna Odbudowa Szkliwa

  W jednoośrodkowym, kontrolowanym, zaślepionym dla osoby oceniającej, randomizowanym badaniu, prowadzonym z zastosowaniem trzech metod postępowania w trzech okresach, w układzie naprzemiennym in situ w celu przetestowania skuteczności remineralizującej past do zębów,*** produkt ProSzkliwo Intensywna Odbudowa Szkliwa był istotnie skuteczniejszy pod względem zapobiegania demineralizacji, na co wskazywała wartość %RER w porównaniu z produktem konkurencyjnym oraz z placebo (p<0,0001).2

  RER: względna odporność na erozję; parametr ten określa, czy pasta do zębów przynosi łączne korzyści w postaci zwiększonej remineralizacji i odporności szkliwa na substancje kwasowe.

  Na podstawie danych własnych GSK 208166. *w porównaniu z niezoptymalizowaną pastą do zębów z fluorkiem. **ProSzkliwo Intensywna Odbudowa Szkliwa (1150 ppm F) w porównaniu z Crest ProHealth Sensitivity and Enamel Shield (1100 ppm F w postaci fluorku cyny). ***Postępowanie przeprowadzono jeden raz i oceniano 2 i 4 godziny po zastosowaniu. Przed każdą wizytą w okresie postępowania stosowano 2 dniową fazę wypłukiwania (podczas której używano pasty do zębów bez fluorku).

Zdjęcie pasty do zębów Sensodyne ProSzkliwo

Sensodyne ProSzkliwo Codzienna Ochrona

Do codziennego wzmacniania i ochrony szkliwa.*1–5

Sensodyne ProSzkliwo – pomaga chronić Twoich pacjentów przed erozją kwasową szkliwa

Ikona szczotkowania zębów

Erozja kwasowa szkliwa

Dowiedz się więcej na temat kwasowej erozji.

Dowiedz się więcej

Logo Sensodyne ProSzkliwo

Seria Sensodyne ProSzkliwo

Sprawdź, jak seria Sensodyne ProSzkliwo może pomóc Twoim pacjentom.

Dowiedz się więcej

Ikona zasobów dla pacjentów

Zasoby dotyczące opieki nad pacjentami

Pobierz zasoby dla swoich pacjentów.

Dowiedz się więcej