Krem mocujący do protez Corega

Krem mocujący Corega Neutralny Smak

Krem mocujący do protez Corega: pomaga pacjentom zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ich protez

Przejście od zębów naturalnych do protez zębowych może być trudne.1 Krem mocujący Corega opracowano w taki sposób, aby ułatwić nowym pacjentom z protezami zębowymi dostosowanie się do protez całkowitych lub częściowych poprzez:2–4

 • Poprawienie retencji*
 • Zwiększenie stabilności*
 • Zapewnienie efektu amortyzującego

Pacjenci z protezami częściowymi zgłaszają mniej ruchów zarówno w przypadku protez częściowych górnych oraz  dolnych przy stosowaniu  kremu mocującego Corega.4

*w porównaniu z niestosowaniem kremu mocującego

Ludzie jedzący kolację

System podwójnego polimeru ułatwia prawidłowe funkcjonowanie protezy zębowej, gdy pacjenci najbardziej tego potrzebują

Krem mocujący Corega zawiera system podwójnego polimeru, co do którego wykazano:

 • Poprawę retencji i stabilności w najlepiej dopasowanych protezach*5–7
 • Poprawę sprawności żucia7
 • Poprawę uszczelnienia i ochronę przed przedostawaniem się pokarmów pod protezę7
 • Utrzymywanie protez przez czas do 12 godzin8
 • Zwiększenie siły zgryzu o około 1–2 kg*7

*w porównaniu z niestosowaniem kremu mocującego

Mechanizm działania kremu mocującego do protez zębowych

Mechanizm działania Corega

Kremy do protez Corega opracowano w celu stabilizacji, zabezpieczenia i utrzymania funkcji protez zębowych częściowych.2,4

Czytaj dalej

Krem mocujący do protez Corega: zalecenie stosowania kremu mocującego Corega w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania protez zębowych

Krem mocujący Corega Neutralny Smak

Krem mocujący Corega Neutralny Smak

Dla pacjentów, którzy preferują krem mocujący o neutralnym smaku.

Szczegóły produktu dotyczące kremu mocującego Corega Neutralny Smak

 • Składniki

  Kopolimer wapniowo/sodowy PVM/MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna.

 • Wskazówki dotyczące stosowania

  Stosowanie produktów Corega

  Za pierwszym razem należy użyć niewielkiej ilości kremu, gdyż zbyt duża ilość może powodować jego wypływanie. Określenie właściwej ilości dla konkretnej protezy może wymagać kilku prób. Stosować raz dziennie w celu zapewnienia bezpiecznego umocowania. W razie konieczności stosowania kremu częściej niż raz na dobę należy zasięgnąć porady dentysty.

  Sposób stosowania:

  1. Krem mocujący Corega należy stosować raz dziennie na czyste, suche protezy, tak  jak pokazano na rysunku.
  2. Przepłukać usta, założyć protezę na miejsce, mocno przytrzymać, a następnie przygryźć, aby zapewnić odpowiednie mocowanie.

  Zdejmowanie protezy:

  1. Przepłukać jamę ustną ciepłą wodą, a następnie powoli wyjąć protezę.

  Usunąć resztki kremu mocującego z protezy i z jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.

 • Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. U niektórych osób może występować nadwrażliwość lub uczulenie na ten produkt. Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego np. nudności. Połknięcie niewielkich ilości tego produktu, w przypadku jego używania zgodnie z zaleceniami, może nastąpić i nie jest szkodliwe. Nieprawidłowo dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia. Należy regularnie zgłaszać się do dentysty na kontrole dopasowania protezy. Aby zapobiec zatykaniu się końcówki, należy utrzymywać nasadkę i dyszę w stanie suchym.

Dowiedz się więcej o produktach Corega.

Logo Corega

Seria Corega

Sprawdź, jak seria Corega może pomóc Twoim pacjentom

Dowiedz się więcej

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Dołącz do społeczności

Zarejestruj sie

Ikona pacjentów

Zasoby dotyczące opieki nad pacjentami

Pobierz zasoby dla swoich pacjentów

Dowiedz się więcej