Péče o snímatelný ortodontický aparát: čistící tablety Corega Pro Cleanser Orthodontics

Corega Pro Cleanser Orthodontics

Corega Pro Cleanser Orthodontics pro zachování čistoty a svěžesti snímatelného ortodontického aparátu

Tablety Corega Pro Cleanser Orthodontics slouží pacientům, kteří používají různé druhy ortodontických pomůcek, jako jsou snímatelná rovnátka, nákusné dlahy a chrániče zubů, např. sportovní chrániče či chrániče proti bruxismu.

 • Ničí 99,99% bakterií způsobujících zápach z úst*1-3
 • Pomáhají udržovat ortodontické pomůcky čisté a průhledné4,5
 • Pomáhají odstraňovat skvrny a nežádoucí zabarvení6-7
 • Čistění za 3-5 minut
 • Pro každodenní použití
 • Neabrazivní složení

*v laboratorních testech, při používání dle návodu.

Test-materiálu

Testováno na 20 běžných materiálech snímatelných ortodontických pomůcek.

Corega Pro Cleanser Orthodontics je náš první čistící přípravek, u něhož testy prokázaly kompatibilitu s více než 20 různými materiály snímatelných ortodontických pomůcek, zahrnující: 4,5

 • Transparentní snímatelná rovnátka Invisalign
 • Polykarbonátový čirý chránič zubů
 • PVC (Bio-art) vakuově tvarovaný čirý chránič zubů
 • Transparentní snímatelná rovnátka Vivera (Align technology)

Složení Corega Pro Cleanser Orthodontics je navrženo tak, aby nedošlo k narušení materiálů používaných na snímatelných rovnátkách, nákusných dlahách a chráničích zubů.4,5

V laboratorních testech

Šetrné a neabrazivní složení

Corega Pro Cleanser Orthodontics nabízí efektivní čištění se složením, které je šetrné k povrchu stejně jako voda.

Volba způsobu čištění má vliv na integritu materiálu. 4,5

Byla provedena nezávislá in vitro studie, s cílem vyhodnotit integritu materiálu a integritu povrchu, při testování různých způsobů čištění, včetně namáčení aparátu do roztoku z čistících tablet Corega Pro Cleanser Orthodontics a jeho čištění běžnou zubní pastou. 4,5

Studie prokázala, že Corega Pro Cleanser Orthodontics nabízí efektivní čištění se složením, které je šetrné k povrchu stejně jako voda. 4,5

Corega Pro Cleanser Ortodontics tak můžete svým pacientům doporučit s jistotou.

Doporučte každodenní používání tablet Corega Pro Cleanser Orthodontics

pro zachování čistoty a svěžesti snímatelných ortodontických pomůcek.

Corega Pro Cleanser Orthodontics

Čistící tablety Corega Pro Cleanser Orthodontics jsou určené pro pacienty, kteří používají snímatelná rovnátka, nakusné dlahy, chrániče zubů a sportovní chrániče

Studie prokázala, že Corega Pro Cleanser Orthodontics nabízí efektivní čištění se složením, které je šetrné k povrchu stejně jako voda.4,5 Corega Pro Cleanser Orthodontics tak můžete svým pacientům doporučit s jistotou.

Podrobnosti o produktu Corega Pro Cleanser Orthodontics

 • Složení

  Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Potassium Caroate (Potassium Monopersulfate), Sodium Carbonate, Sodium Carbonate Peroxide, TAED, Sodium Benzoate, PEG-180, Sodium Lauryl Sulfate, VP/VA Copolymer, Aroma, Subtilisin, Cellulose Gum, Sodium Nitrite, CI 42090, CI 73015

 • Návod k použití

  1. Vložte jednu tabletu COREGA do dostatečného množství velmi teplé (ne horké) vody, které bude stačit na ponoření ortodontické pomůcky.
  2. Namáčejte 3-5 minut. Pro dosažení lepšího výsledku dočistěte ortodontickou pomůcku roztokem za pomoci měkkého zubního kartáčku. Zbylý roztok po použití ihned vylejte.
  3. Pomůcku dobře opláchněte tekoucí vodou.

  Doporučujeme používat čistící tablety Corega Pro Cleanser Orthodontics každý den pro narušení utvořeného biofilmu

  a zachování čistoty a svěžesti snímatelných ortodontických pomůcek.

 • Upozornění a varování

  UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte tablety do úst ani vzniklým roztokem ústa nevyplachujte. Roztok nepijte ani nepoužívejte jako ústní vodu. Při manipulaci stabletami nebo roztokem se nedotýkejte úst ani očí. Nepoužívejte přípravek, pokud máte alergii na některou ze složek. Uchovávejte mimo dosah dětí nebo osob, které by mohly tablety nebo roztok náhodně požít.

  PO POŽITÍ: Okamžitě kontaktujte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

  PŘI PODRÁŽDĚNÍ: Přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  VAROVÁNÍ: Zdraví škodlivé v případě požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Po použití zlikvidujte obsah do domácího odpadu.

  Obsahuje MÁTOVÝ OLEJ a SUBTILISIN, které mohou způsobovat alergickou reakci.

Zjistěte více, jak pomoci svým pacientům se snímatelnými ortodontickými pomůckami.

Logo Corega

Corega

Zjistěte více, jak pomoci svým pacientům se snímatelnými ortodontickými pomůckami.

Více informací

Registrujte see nyní

Registrujte se nyní

Připojte se k naší komunitě

Registrujte se zde

Ikona pacientů

Informace o péči pro pacienty

Stáhnout informace pro vaše pacienty

Více informací