Ksilometazolin hidroklorür formülasyonları

Ksilometazolin burun mukozasındaki genişlemiş kan damarlarını daraltır.1,2

Ksilometazolin alfa adrenerjik reseptörlere bağlanarak vazokonstriksiyona ve buna bağlı olarak burun mukozasında dekonjesyona neden olan sempatomimetik bir ajandır.1,2 Bu etki uygulamadan sonra 2 dakika içinde başlar ve 12 saate kadar devam edebilir.1

Graf P, Eccles R, Chen S. Efficacy and safety of intranasal xylometazoline and ipratropium in patients with common cold. Expert Opin Pharmacother. 2009 Apr;10(5):889-908

Ksilometazolin ile yürütülen bir klinik çalışma, nazal konjesyonu gidermede plasebodan üstünlüğünü göstermiştir3

Ksilometazolin içeren burun spreylerinin, 12 saate kadar devam ettiği gösterilen dekonjesyon etkisiyle burun tıkanıklığını gidermede plasebodan anlamlı ölçüde üstün olduğu kanıtlanmıştır.1,3 Ayrıca ksilometazolinin farklı pek çok soğuk algınlığı semptomunu önemli ölçüde iyileştirerek (örn., daha kolay nefes alma) hastaların tedavi memnuniyetini anlamlı olarak arttırdığı saptanmıştır.3 Ksilometazolinin etkisi 2 dakika kadar kısa sürede ortaya çıkar.1

Ksilometazolin, nazal konjesyonun hızlı ve uzun süreli şekilde giderilmesini sağlar.1

 • Ksilometazolin hidroklorürün mikroskop altındaki temsili görüntüsü

  Burun mukozasında genişlemiş kan damarlarının güçlü vazokonstriksiyonu1,2

  Daha sonra vazokonstriksiyon burun mukozasında ve komşu farenks dokularında dekonjesyon sağlayarak burundaki hava akışını iyileştirir.1,2

  Ksilometazolinin yapısı

  Topikal dekonjestanların faydaları

  Burun spreyi formundaki topikal dekonjestanlar oral dekonjestanlara göre pek çok avantaja sahiptir:

  • Oral dekonjestanların aksine, emilim ve kan dolaşımında taşınma gerektirmeden; direkt olarak burun mukozasında lokal etki gösterirler. Rahatlama hemen, birkaç dakika içinde gerçekleşir2
  • Daha uzun süren etki sağlarlar2
  • Minimal sistemik emilime ve dolayısıyla daha az sistemik yan etkiye sahiptirler4
 • Hamakta gülümseyen kadın

  Ksilometazolin hidroklorür uygulandıktan sonra dakikalar içinde etki göstermeye başlar ve etkisi 12 saate kadar devam edebilir.1 Bu açıdan, etki göstermeye yarım saat içinde başlayan ve etkisi ancak 6 saate kadar uzayabilen oral dekonjestanlardan oldukça farklıdır.2

 • Klinisyen ve hasta

  Yaklaşık %10 insidansla görülen yaygın yan etkiler arasında burun mukozasında kuruluk veya rahatsızlık, bulantı, baş ağrısı, burun ve boğazda yanma hissi veya lokal iritasyon yer alır.1 Yaklaşık %0,0001 gibi çok daha düşük bir insidansla ortaya çıkan yan etkiler solunum veya yutma güçlüğü, yüzün, dudakların, dilin veya boğazın şişmesini içeren alerjik reaksiyonlar, bulanık görme, anjiyoödem, döküntü, kaşıntı, nefes alırken veya yutkunurken zorlanma gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, geçici görme bozukluğu ve düzensiz kalp atışıdır. 1

  Ksilometazolinin, monoamin oksidaz inhibitörleri ve trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar dahil belirli antidepresan ilaçlarla etkileştiği bilinmektedir; bu maddelerin kardiyovasküler etkileri kan basıncında artışa neden olabilir. 1

  Gebelik veya emzirme döneminde ksilometazolin kullanılmadan önce dikkatli olunmalı ve uygun tıbbi tavsiye alınmalıdır. 1Ayrıca, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, hipertiroidizm, diabetes mellitus, feokromositoma ve prostat hipertrofisi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Olası sistemik vazokonstriktör etkileri nedeniyle gebelik süresince kullanılmamalıdır.1

 • Burnunu temizleyen kadın

  Diğer topikal vazokonstriktörlerde olduğu gibi, uzun süreli ya da aşırı kullanım rebound konjesyona (yeniden burun tıkanıklığı oluşması)neden olabileceğinden 5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır.5 Ksilometazolinin 5 günden daha uzun süre kullanılması önerilmez (%0,05 ve %0,1 konsantrasyonlarda).

  Rebound konjesyonu önlemek için, hastalara önerilen doz ve süreyi aşmamaları söylenmelidir; 1,5 eğer önerilen maksimum süreden sonra semptomlar yeterince kontrol altına alınamazsa, hastalara bir uzman klinisyenden tıbbi tavsiye almaları tavsiye edilmelidir.1 Ayrıca hastalara burun mukozasının temizlenmesine yardımcı olmak amacıyla ksilometazolin ile eş zamanlı olarak bir nazal salin ürünü kullanmaları da önerilebilir. 5

 • Parkta oynayan aile

  Otrivine'in %0.05 ksilometazolin içeren pediatrik formu, yalnızca yetişkin gözetiminde ve 2-12 yaş aralığında uygulanabilir.6 %0.1 konsantrasyonlu yetişkin formları ise, 12 yaş ve üstünün kullanımına uygundur.7

  2 yaşın üstündeki çocuklarda (%0.05 ksilometazolin içeren Otrivine): Günde 1–2 kez her bir burun deliğine 1 defa püskürtülür; günlük toplam uygulama sayısı 2’yi geçmemelidir.6

  Diğer topikal vazokonstriktörlerde olduğu gibi, uzun süreli ya da aşırı kullanım rebound konjesyona neden olabileceğinden 5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır.6,7

Ksilometazolin hidroklorür içeren Otrivine ürün gamını keşfedin

Otrivine Doz Ayarlı Burun Spreyi

Otrivine Doz Ayarlı Burun Spreyi

Otrivine Doz Ayarlı Burun Spreyi burun spreyi burun tıkanıklığını dakikalar içinde giderir ve etkisi 12 saate kadar devam eder. Koruyucu içermeyen, ksilometazolinli bir formülasyona sahiptir.7

Otrivine Care Doz Ayarlı Burun Spreyi ürün görseli

Otrivine Care Doz Ayarlı Burun Spreyi

Otrivine Care Doz Ayarlı Burun Spreyi ksilometazolin ve hipromelloz + sorbitol ile burun tıkanıklığını hızla giderir, kuruluk ve tahrişi önlemeye yardımcı olur.8,9,10

Otrivine Menthol Doz Ayarlı Burun Spreyi

Otrivine Menthol Doz Ayarlı Burun Spreyi

Otrivine Menthol Doz Ayarlı Burun Spreyi ksilometazolin ile burun tıkanıklığını hızla giderir ve mentolün ferahlatıcı etkisiyle nefes almayı rahatlatır.11,12

Otrivine Pediatrik Doz Ayarlı Burun Spreyi

Otrivine Pediatrik Doz Ayarlı Burun Spreyi

Otrivine Pediatrik Doz Ayarlı Burun Spreyi 2-12 yaş arası çocuklarda burun tıkanıklığını ksilometazolin ile hızlıca gidermeye yardımcı olur.6

Otrivine – Burun Sağlığında Ortağınız

Akan burun simgesi

Soğuk algınlığı tedavisi

Soğuk algınlığı tedavisi hakkında daha fazlasını keşfedin

Keşfedin

Otrivine logosu

Otrivine ürün portföyü

Otrivine ürün portföyünün hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirici materyalleri indirin.

Keşfedin