Advil® Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül

Advil® Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül ürün görseli

Advil® Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül

12 yaş üstü danışanlarınızın ağrısının hızlıca kesilmesinde Advil Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül etkilidir.1-4 Advil Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül akut ve kronik ağrı tedavisinde hızlı ve güçlü etki gösterir.1-4

Güçlü etki

Güçlü etki

Advil Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül üstün jel teknolojisiyle akut ve kronik ağrı tedavisinde hızlı ve güçlü etki gösterir.4

 • Osteoartrit
 • Romatoid artrit
 • Ankilozan spondilit
 • Akut gut artriti
 • Akut kas iskelet sistemi ağrıları ve
 • Dismenore tedavisinde endikedir.4
Üstün jel teknolojisiyle kullanım kolaylığı ve hızlı etki 1-4

Advil Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül üstün jel teknolojisiyle kullanım kolaylığı ve hızlı etki sağlar. 1-4

Advil Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül üstün jel teknolojisiyle:

 • Artmış biyoyararlanım 1,2
 • Düşük doz aktif madde 1,2
 • Daha az yardımcı madde ihtiyacı 1,2
 • Yutma kolaylığı 2
 • İlacın tadını almadan kullanım 1,2 

avantajlarına sahiptir.

Üstün Jel Teknolojisiyle 2 Kat Daha Hızlı Emilim1-4

Üstün Jel Teknolojisiyle 2 Kat Daha Hızlı Emilim1-4

Advil Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül üstün jel teknolojisiyle 2 kat daha hızlı emilim3* ile daha hızlı başlayan analjezik etki gösterir.1-4

*ibuprofen standart tablet formülasyonlarına kıyasla

Üstün Jel Teknolojisiyle Hızlı Analjezik Etki1-3

Üstün Jel Teknolojisiyle Hızlı Analjezik Etki1-3

Advil Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül üstün jel teknolojisiyle hızlı analjezik etki gösterir.1-3

Dengeli COX İnhibitör Profili ve Düşük Yan Etki Riski5

Dengeli COX İnhibitör Profili ve Düşük Yan Etki Riski5

Advil® Liqui-Gels 200 mg Yumuşak Kapsül  kardiyovasküler ve gastrointestinal risk yönünden diğer NSAİİ'lere kıyasla daha olumlu güvenlilik profiline sahiptir.5*

*selekoksib, diklofenak, meloksikam, nimesulid, etodolak, rofekoksib, ketorolak, indometasin, ketoprofen, aspirin, naproksen, nabumeton moleküleriyle kıyaslandığında.

Advil® Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül hastalarıza nasıl yardımcı olabilir?

Vaka 1: Adet Ağrısı (Dismenore)

Vaka 1: Adet Ağrısı (Dismenore)

Dismenorede antiinflamatuvar analjezik etki

Dismenorede antiinflamatuvar analjezik etki

Vaka 2: Akut Bel Ağrısı

Vaka 2: Akut Bel Ağrısı

Üstün Jel Teknolojisi ile Hızlı Emilim1-3

Üstün Jel Teknolojisi ile Hızlı Emilim1-3

Advil® Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül ürün detayları

advil_TR

Advil® Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül 

Advil Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül akut ve kronik ağrı tedavisinde hızlı ve güçlü etki gösterir.1-4

Advil® Liqui-Gels 200 mg yumuşak kapsül ürün detayları

 • Her kapsül 200 mg ibuprofen içerir.

  İbuprofen analjezik, antienflamatuar ve antipiretik etkileri olan bir fenilpropiyonik asit türevidir. İbuprofen’in, diğer NSAİİ’lerde olduğu gibi, COX-1 ve COX-2 enzimlerini inhibe ederek prostaglandin sentezini baskılamak suretiyle etki gösterdiği düşünülmektedir. İnsanlarda, ibuprofen inflamasyona bağlı ağrıyı, şişliği ve ateşi azaltır.

  Ayrıca trombosit agregasyonunu geri dönüşlü olarak inhibe eder.

 • 12 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinlerde; ihtiyaca göre her 6 ila 8 saatte, iki doz arasında en az 4 saat bırakarak 1 veya 2 kapsül alınır. 24 saat içinde 6 kapsül (1200 mg) aşılmamalıdır. 12 ila 18 yaş arasındaki çocuk ve adölesanlarda 3 günden fazla kullanım gerekirse veya semptomlar kötüleşirse doktora danışılmalıdır. Eğer semptomlarda düzelme gözlenmez veya kötüleşirse, ya da 10 günden daha fazla süreyle kullanım gerekirse doktora danışılmalıdır. Ağız boğaz irritasyonunun engellenmesi için kapsüller çiğnenmeden, parçalanmadan, bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır.

 • Özel kullanım uyarıları ve önlemleri4

  NSAİİ'ler ölümcül olabilecek trombotik olaylar, miyokard infarktüsü ve inme riskinde artışa neden olabilir. NSAİİ'ler kanama, ülserasyon, mide veya bagırsak perforasyonu gibi ölümcül olabilecek ciddi Gİ advers etkilere yol açarlar. Yaşlı hastalar ciddi Gİ etkiler bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar. Kalp yetmezliği veya hipertansiyon öyküsüne sahip hastalarda, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan veya renal yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Gastrointestinal hastalık şikayeti ve kronik iltihaplı bağırsak hastalığı bulunan hastalar yakın takip altında bulundurulmalıdır. Karma tip bağ dokusu hastalıkları ve sistemik lupus eritematozus’ da aseptik menenjit riskinin arttığı bildirilmiştir.

  Kontrendikasyonlar4

  İbuprofen’e ve/veya yardımcı maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılık, aspirin veya diğer NSAİİ ile, astım, rinit, anjiyoödem, ürtiker, rinit veya alerjik reaksiyonlar gözlenen hastalarda, önceden geçirilmiş veya rekürran peptik ülser veya gastrointestinal (Gİ) kanama, geçmişlerinde önceki bir NSAİİ tedavisine baglı gastrointestinal kanama ya da perforasyon öyküsü, şiddetli hepatik yetmezligi, şiddetli renal yetmezligi ve şiddetli kalp yetmezligi (NYHA Sınıf IV), serebrovasküler kanama ya da herhangi bir aktif kanama, koroner arter by-pass greft operasyonu geçirenlerde ameliyat öncesi veya sonrası dönem ve hamileliğin son 3 ayında kontrendikedir.

 • Ürtiker ve pruritus ile birlikte hipersensivite reaksiyonları, baş ağrısı, abdominal ağrı, distansiyon dispepsi, bulantı, ciltte çesitli döküntüler yaygın olmayan sekilde görülen yan etkilerdir. Klinik çalışmalar, özellikle yüksek dozda (2400 mg/gün) ibuprofen kullanımının arteriyel trombotik olayların (örn. miyokard enfarktüsü ya da inme) riskinde küçük bir artış ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Daha fazlasını keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Bel ağrısının tedavisi

Bel ağrısının nasıl tedavi edilebileceğini öğrenin.

DAHA FAZLASINI KEŞFEDİN

Hekim Kaynakları

Hekim Kaynakları

Yeniliklerimizin ardındaki bilimi keşfedin

DAHA FAZLASINI KEŞFEDİN

Baş ağrısı yaşayan bir kadın

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için hazırlanan bilgilendirici materyalleri gözden geçirin.

DAHA FAZLASINI KEŞFEDİN