Hassas dişleri en güçlü ışıkla aydınlatmak

Grenoble’daki Senkrotronun Resmi

Dentin Aşırı Hassasiyeti Anlayışımızı Derinleştiriyoruz

Diş hassasiyeti ile Jül Sezar’ın ailesinin villasında gömülü Roma eserleri arasındaki ilişkiyi hiç merak ettiniz mi?

Cevap sekiz futbol stadyumu büyüklüğünde ve güneşten bir milyar kat daha parlak ışık üretmesi.1 Olağanüstü görüntüleme teknolojisinin dentin aşırı hassasiyetine (veya daha yaygın bilinen ifadeyle diş hassasiyetine) güçlü bir ışık tuttuğu ve hassasiyet ürünlerinin nasıl etki gösterdiğine ilişkin daha derin bir anlayış sağlayan senkrotron bilimine hoş geldiniz.

Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin .

Senkrotron nedir?

Sorun: Dentin Aşırı Hassasiyeti

Dentin aşırı hassasiyeti (DAH), veya diş hassasiyeti oldukça yaygın bir durumdur. Yetişkin nüfusun üçte bir kadar büyük bir kısmı bu durumdan etkilenmektedir - ancak bunlardan sadece yaklaşık yarısı aktif şekilde çare aramaktadır.4 Diş macunu seçimimiz gibi basit bir davranışın dentin aşırı hassasiyetinden kaynaklanan ağrıyı gidermeye yardım edebileceği düşünüldüğünde bu rakamlar daha da şaşırtıcıdır. Şimdi öncü yeni araştırmalar sayesinde bunun nasıl gerçekleştiğini daha da ayrıntılı şekilde görmeye başlıyoruz.

Büyük ölçüde, dentin tübülleri boyunca hareket eden sıvının hassasiyetin birincil nedeni olduğunu ifade eden, hidrodinamik teoriye odaklı dentin aşırı hassasiyeti araştırmaları bir asrı aşkın süredir devam ediyor.5,6 Çalışmalarda diş macunu formülasyonlarının dentin tübüllerini nasıl tıkayabildiği ve dentinden geçen kanalları nasıl bloke edebidiği araştırılmıştır. Bu, sıvı akışını azaltabilir ve diş sinirlerinin uyarılmasını önler. Fakat görmek inanmaktır.

Son yıllarda geleneksel görüntüleme teknikleri fırçalanmış dişlerde dentin tıkanmasının derinliğini ve devamlılığını göstermemize yardımcı olmuştur. Fakat şimdiye kadar diş macunu formülasyonlarımızın zaman içinde dentin tıkanması üzerindeki etkisini bu kadar uzamsal (üç boyutlu) detaylarıyla görüntüleme imkanını yakalayamamıştık. Bu muazzam bir iştir – sonuçta, tübül bir saç telinin çapının ellide biridir ve bir dişte 30.000 civarında tübül bulunabilir. Bir diş macununun böylesine karmaşık bir mikroyapı üzerindeki etkisinin izlenmesinde yepyeni bir yaklaşımdan ve en son teknolojiden faydalanılmaktadır.

Bir adım ileride olan GSK Tüketici Sağlığı’nda hassasiyet bilimini ileri taşıma kararlılığımız Sensodyne formülasyonlarımızda iyileştirmeler sağlamaya devam ediyor. Bu kararlılık bizi diş macunu teknolojisini anlamada mümkün olanın sınırlarını zorlamak için dünyanın en büyük senkrotronlarından biri olan, Grenoble’daki Avrupa Senkrotron Radyasyon Tesisi’ne (ESRF) götürdü.

ESRF’nin yüzey alanı 8 futbol sahası büyüklüğündedir

GSK Tüketici Sağlığı’nda Ağız Sağlığı Ar-Ge, İnovasyon Başkanı olan Dr Christabel Fowler bunun nedenini açıklıyor:

"Hassasiyetten muzdarip insanlara koruma ve rahatlama sağlamak için en iyi bilimi kullanarak formülasyonlarımızı her zaman daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Senkrotron çalışmamız bu hedefe hizmet etmektedir. Dişin yapısına ve ürünlerimizin etki mekanizmasına daha detaylı bakmamızı sağlayan yeni teknikler geliştirmek istiyoruz. Diş macunlarımızın nasıl etki gösterdiğini daha iyi görüntüleyebilirsek, diş hekimlerinin bunların arkasındaki bilimi anlamaları daha kolay olur ve hastaların hassas dişlerden kaynaklanan ağrıdan kurtulmalarına yardım eden bir diş macunu seçmelerine yardım eder."

Bir diş macununun etki mekanizmasını anlamanın hasta konsültasyonunu iyileştirebileceğini uzman ortaklarımızdan biliyoruz. New York’lu diş hekimi Dr. Liz Mitrani şöyle diyor: "Bir diş macununun arkasındaki bilimi anlayabilirsem, bu bana onu önermek için güven verir. Diş macununun nasıl etki gösterdiğini görebilirsem ve bunu hastalara açıklayabilirsem onların tedavi uyumlarının devam etme olasılığı çok daha fazla olur.”

Bu büyük bir ödül ve bizi ESRF'ye gitmeye motive eden de buydu: diş hekimlerinin bu bilimi mikroskobik ayrıntılarıyla görmelerine yardım etmek.

Senkrotron bilimi

ESRF, dünyanın en büyük keşiflerinden bazılarına güç veren senkrotron ışığıyla, dönüm noktası niteliğindeki bilim için bir deniz feneridir. Örneğin, kendilerine Nobel Ödülünü kazandıran çalışmalarında bilim insanları ribozumun yapısını açıklığa kavuşturmak için ESRF’yi kullanmıştır.7 Ribozomlar olmasaydı hayat olamazdı. Senkrotron olmasaydı asla bilemezdik. ESRF COVID- 19’a karşı antiviral ilaçların geliştirilmesinde ve aşı arayışında da önemli bir rol oynamaktadır.8

Aslında, senkrotron X-ışınlarının olağanüstü özellikleri virüsler ve hayati organlardan pillere, cama ve Herculaneum parşömenlerine kadar herşeyin sırlarını açığa çıkarmamıza yardım ediyor. Şimdi ESRF, daha önce hiç yapılmamış bilimsel araştırmalarda ışığını dişlere tutuyor - ve bize Sensodyne Onarım ve Koruma Derin Onarım kullanımından sonra tübüllerin içerisinde zamanla neler olup bittiğini üç boyutlu olarak görme imkanı sunuyor.

ESRF’yi her yıl 9.000 bilim insanı ziyaret etmektedir

Dişte kalış süresi nedir?

Dentin aşırı hassasiyeti arkasındaki bilim, diş macununun küçük dentin tübül numuneleri üzerindeki etkisini gösteren geleneksel görüntüleme teknikleri ile ilerlemiştir. Ancak Odaklanmış İyon Işını Taramalı Elektron Mikroskobu (FIB-SEM) gibi teknikler ultra-yüksek  çözünürlük sağlasa da, küçük bir görüş alanına sahiptir.

Senkrotronlar çok daha geniş alanları üç boyutlu olarak mikroskobik detaylarıyla ve yüksek hızda inceleyebilmektedir.

FIB-SEM çalışmaları bir seferde yalnızca 30-40 tübülü analiz edebiliyorken, senkrotronlar tek bir tarama ile neler olduğuna dair daha resimsel bir görüş sağlar. Oklüzyonun ne kadar yol kat ettiğini ve orada ne kadar kaldığını görebiliriz.

Benzer şekilde, geleneksel tekniklerin çoğu tahrip edici niteliktedir: bilim insanları içini görmek için örneklerden kesit almak zorundadır yani her tarama farklı bir örnek gerektirir. Senkrotron görüntülemesi tahribat yaratmaz ve aynı tübülleri tekrar tekrar tarayan "zaman atlamalı" çalışmaların farklı zaman noktalarında bir diş macununun oklüzyon üzerindeki etkisini göstermesini sağlar. Dördüncü boyutun zaman olduğu 4D görüntülemeye açılan bir kapıdır. Bu teknik hassas dişlerin tedavisini dönüştürme potansiyeline sahiptir.

Hastane röntgenlerindekinden 100 milyar kat daha parlak bir ışık

Dentini korumak

Sensodyne Onarım ve Koruma üzerinde yaklaşık on yıldır çalışıyoruz ve dört yıldır geliştirmekte olduğumuz tekrar tasarlanmış, yeni bir formülasyonun etki mekanizmasını görüntülemek istedik: Sensodyne Onarım ve Koruma Derin Onarım.

Formülasyon, patentli NovaMin teknolojisi ile sodyum florür içerir ve açığa çıkmış dentinin onarımına yardım ettiği kanıtlanmıştır.9–11 NovaMin açıkta kalan dentin üzerinde ve açığa çıkmış dentin tübüllerinin içinde hidroksiapatit benzeri sağlam bir katman oluşturur9-12 ve bu katman alttaki dentinden daha serttir.13-16

Sensodyne Onarım ve Koruma Derin Onarım'ın dentin aşırı hassasiyetini giderdiği ve buna karşı uzun süreli koruma sağladığı klinik olarak kanıtlanmıştır.17–19 Ama biz daha derine inmek ve dentin üzerinde zamanla nasıl etkili olduğunu daha da detaylı görmek istedik. 3Dmagination'ın kurucu ortağı olan ve ESRF'de sonraki zaman atlamalı çalışmayı yöneten Dr. Kamel Madi'ye göre gidilecek tek yer senkrotrondu:

"Tübüller karmaşıktır, yoğunluk, çap ve konumdan konuma yönelim bakımından farklılık gösterir. Oklüzyon da karmaşıktır ve “blokaj” derinliğe ve zamana bağlıdır; iki saat sonra kapanan bir tübül dört saatten sonra yeniden açılabilir. Bu nedenle, kapanmanın derinliğini ölçmek ve blokaj mekanizmalarını zaman içinde haritalamak, tübüllerin üç boyutlu morfolojisine dinamik erişim gerektirir. Bu, gerçek anlamda sadece bir senkrotronda mümkündür.”

Dr. Madi'nin "3D film çekmek gibi" olduğunu söylediği zaman atlamalı çalışma dentinin karmaşık özelliklerini görüntülemek için faz kontrast tomografisini kullanmıştır. “Her bir numune, Sensodyne Onarım ve Koruma Derin Onarım formülasyonu ile fırçalandı, ardından X-ışını kaynağı ile dedektör arasında bulunan bir numune platformuna yerleştirildi ve sürekli olarak 180° döndürüldü. Her mikrorotasyondan sonra - yaklaşık 0.072° - numunenin gölge görüntüsünü elde ettik (projeksiyon). Aynı numuneler daha sonra etkin maddeyle reaksiyonu tetiklemek için yapay tükürüğe kondu ve 8 saatlik bir süre boyunca farklı zaman noktalarında tekrar tarandı. Ardından binlerce projeksiyon analiz için 3 boyutlu bir görüntüye dönüştürüldü.” (Şekil 1)

Sensodyne Onarım ve Koruma Derin Onarım ile tedavi edilen dentin numunelerinde ortalama oklüzyon derinliği

Şekil 1. Sensodyne Onarım ve Koruma Derin Onarımın (%5 Novamin içeren) Novamin (N) içeren diş macunu formülasyonuyla in vitro koşullarda tedavi edilen dentin numunelerinde ortalama oklüzyon derinliğinin (um) görselleştirilmesi.20

Görünmeyeni görünür kılmak

Çalışma, yeni formülasyonun tübüllerin mikroyapısının derinlerine ulaştığını ve hassasiyete karşı uzun süreli koruma için dentin yüzeyinde güçlü bir onarıcı tabaka oluşturduğunu göstermiştir. X-ışını analizini doğrulamak amacıyla  bir kez daha geleneksel görüntülemeye döndük. ESRF’de kullanılan örneklerin aynısı FIB-SEM ile görüntüleme ve analiz için Cambridge Üniversitesi’ndeki Cavendish Mikroskopi Odasına gönderildi.

Cambridge Üniversitesi’ndeki Cavendish Mikroskopi Odasına gönderildi.

FIB-SEM, tübüllerde neler olup bittiğini anlamaya yardımcı olan daha yüksek çözünürlüklü görüntüleme sağlar. Cavedish Mikroskopi Odası Başkanı Dr. Richard Langford şöyle açıklıyor:

“ Numunelerden kesit almak için bir iyon ışını kullandık, daha sonra kesit yüzeyini bir electron ışını ile inceledik. Bu işlem, yüzeyin altındaki oklüzyonun 3 boyutlu görüntüsünü oluşturmak için birçok kez tekrarlandı. Ayrıca, kapatıcı materyalin kimyasal ve yapısal bileşimine bakmak için üçücü bir tekniği Transmisyon Elektron Mikroskobunu kullandık. “

“ Çalışmalar, yeni formülasyonun (Sensodyne Onarım ve Koruma Derin Onarım) tübüllerin derin oklizyonunu ve oluşan materyalde daha fazla florür bulunmasını sağladığını gösterdi. Bu ilave florür, muhtemelen dişlere asitli yiyecek ve içeceklere karşı daha güçlü koruma sağlayacaktır. Sonuç olarak, FIB-SEM çalışması, senkrotron verilerini doğrulamamızı sağladı: gözlemlenen ortalama oklüzyon derinliği, X-ışını işlemiyle hesaplananlarla benzerdi. “

En küçük detaylar için devasa makinalar

Küçük anlar için büyük bilim

Dr. Mitrani, çalışmalardan elde edilen bilimsel ilerlemelerin ağız sağlığını daha da iyileştirebileceğini düşünüyor. “(Diş macununun ardındaki) bilime dair daha fazlasını öğrenmek ve mekanizmayı mikroskobik düzeyde anlamak heyecan verici çünkü bu bizim temelimiz. Bu temeli anladığınızda, hastalarımızın sorunlarını çözen ürünler için daha güvenle reçete yazan diş hekimleri olmak için bu temeli esas alabiliriz.”

Daha uzun vadede, senkrotron çalışması diş macunu mühendisliğinde kademe atlamayı sağlayabilir. Dr. Madi şöyle diyor: “Araştırma, fırçalanmış dişlere bakış açımızda devrim yarattı – binlerce tübülün içini görmemize ve meydana gelen değişikliklikleri 3 boyutlu olarak gözlemlememize izin verdi. Gelecekte daha fazlasını da göreceğiz ama bu heyecan verici Teknik, diş macunu optimize etmek ve hastaya özel formülasyonlar tasarlamak için yeni kapılar açacak.”

Hasssiyet bilimi ilerlemeye devam edecek ancak şimdiye kadarki hikaye hastalar için heyecan verici. Çünkü Sensodyne Onarım ve Koruma Derin Onarım’I laboratuvarda test etmek ve ne kadar derine nüfuz ettiğini göstermek dört yılımızı aldı ve hayal edebilecek en parlak ışığı gerektirdi. Fakat bunun gerçek hayatta işe yaradığını kanıtlamak için yalnızca bir saniye ve bir yudum buz gibi limonata yeterli.

Küçük ve özel anlar için büyük bilim. Hassasiyeti değil anı yaşayın.

Sensodyne R&P Derin Onarım ambalaj fotoğrafı

Sensodyne Onarım ve Koruma Derin Onarım

Sensodyne Onarım & Koruma Derin Onarım’ın hastalarınıza nasıl yardım edebileceği hakkında daha fazlasını öğrenin

Daha fazlasını keşfedin

Numuneler simgesi

Numune talep edin

Ürünlerimizi bugün deneyin ve hastalarınıza nasıl yararlı olabileceklerini görün

Daha fazlasını öğrenin

Hasta bilgilendirme materyalleri simgesi

Hasta kaynakları

Dentin aşırı hassasiyeti olan hastalarınız için bilgilendirme materyallerini indirin

Daha fazlasını öğrenin