Ochrona zdrowia. Bez ograniczeń.

Do potwierdzenia

Brak równego dostępu do ochrony zdrowia jest niesprawiedliwy i krzywdzący, ale można go uniknąć1.

Sformułowany przez ONZ Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 3 „Dobre zdrowie i jakość życia” brzmi: „Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobre samopoczucie”2. Realizacja tego celu i powszechna opieka zdrowotna nie będą możliwe, jeśli nie zadbamy o równy dostęp do ochrony zdrowia.

Konieczne jest zatem dążenie do uzyskania najwyższego, osiągalnego poziomu zdrowia wszystkich ludzi i szczególna troska o potrzeby osób obciążonych największym ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia wynikającym z uwarunkowań społecznych1.

 • Wskaźnik Równości Dostępu do Ochrony Zdrowia opracowany przez Economist Impact

  Haleon wspiera analizy Wskaźnika Równości Dostępu do Ochrony Zdrowia opracowanego przez Economist Impact. Jest to wyjątkowy, obejmujący 37 parametrów sposób oceny dostępności i braku wykluczeń w dostępie do leczenia w 40 krajach. Celem zaangażowanych w ten program firm jest rozszerzenie projektu i objęcie nim w przyszłości większej liczby krajów.

  Economist Impact definiuje równy dostęp do ochrony zdrowia jako proces eliminacji osobistych, społecznych, kulturowych i politycznych przeszkód utrudniających poszczególnym osobom i społecznościom cieszenie się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz zaspokojenie potrzeb życiowych.

  Ten nowy pionierski wskaźnik służy ocenie postępu danego kraju w zakresie zapewniania wszystkim mieszkańcom dobrego stanu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego. Poziom równości dostępu do ochrony zdrowia jest mierzony na podstawie kluczowych danych dotyczących trzech obszarów (patrz rycina poniżej).

  Badania skupiają się na ułatwianiu dialogu pomiędzy decydentami a personelem medycznym i promowaniu działań na rzecz poprawy równości dostępu do ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  Wskaźnik ocenia równość dostępu do ochrony zdrowia w trzech obszarach

  Obszar 1: zdrowie społeczeństwa (33,3%)
   
  1.1) Zdrowie jako priorytet (40%)
  1.1.1 Prawo do zdrowia
  1.1.2 Promocja jakości życia
  1.1.3 Społeczne uwarunkowania zdrowia w przepisach
  1.1.4 Populacje szczególnie zagrożone
  1.1.5 Wykluczenia w opiece zdrowotnej
  1.1.6 System monitorowania nierówności w dostępie do ochrony zdrowia
  1.2) Kwestie zdrowotne we wszystkich przepisach (40%)
  1.2.1 Współpraca międzysektorowa
  1.2.2 Ograniczenie palenia tytoniu
  1.2.3 Reklama żywności skierowana do dzieci
  1.2.4 Wytyczne dotyczące zdrowego żywienia
  1.2.5 Krajowa strategia dotycząca alkoholu
  1.2.6 Podatki od alkoholu i niezdrowej żywności
  1.2.7 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego
  1.2.8 Przepisy dotyczące zdrowia jamy ustnej
  1.3) „Motywacja do działania” (20%)
  1.3.1 Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju (% osiągniętych)
  Obszar 2: równość dostępu do systemów ochrony zdrowia (33,3%)
  2.1) Wydatki na ochronę zdrowia i zakres opieki (40%)
  2.1.1 Rządowe wydatki na ochronę zdrowia
  2.1.2 Populacja wydająca ponad 10% budżetu na ochronę zdrowia
  2.1.3 Zubożenie z powodu wydatków nieobjętych ubezpieczeniem
  2.1.4 Dostęp migrantów do opieki zdrowotnej
  2.2) Infrastruktura i personel (40%)
  2.2.1 Lekarze
  2.2.2 Personel pielęgniarski i położniczy
  2.2.3 Personel stomatologiczny
  2.2.4 Farmaceuci
  2.2.5 Szkolenia dostawców usług medycznych
  2.2.6 Elektroniczna dokumentacja medyczna
  2.2.7 Telezdrowie
  2.2.8 Koordynacja działań sektora publicznego i prywatnego
  2.3) „Motywacja do działania” (20%)
  2.3.1 Wskaźnik powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej (UHC)
  Obszar 3: podmiotowość osób i społeczności (33,3%)
  3.1) Kultura praktyki (40%)
  3.1.1 Opieka zdrowotna przyjazna pacjentowi
  3.1.2 Usługi tłumaczeniowe
  3.1.3 Wolontariat
  3.1.4 Prowadzenie przypadku
  3.2) Upodmiotowienie (40%)
  3.2.1 Programy zwiększania świadomości zdrowotnej
  3.2.2 Edukacja zdrowotna dotycząca samoopieki
  3.2.3 Programy zwiększania dostępu do opieki zdrowotnej
  3.2.4 Udział ogółu społeczeństwa/ społeczności w kształtowaniu polityki
  3.3) „Motywacja do działania” (20%)
  3.3.1 Wskaźnik rozwoju społecznego
 • Haleon działa na rzecz równości dostępu do ochrony zdrowia

  Do 2025 r. zamierzamy pomóc 50 milionom osób rocznie lepiej dbać o swoje zdrowie każdego dnia. Nasze działania są skierowane do wszystkich ludzi — niezależnie od wieku, zdolności fizycznych i umysłowych, płci, przynależności etnicznej czy orientacji seksualnej.

  By osiągnąć ten cel, podejmujemy działania na trzy sposoby: promujemy zmiany poprzez nasze produkty, wzmacniamy w ludziach umiejętność samoopieki oraz inwestujemy w rozwój wiedzy, doświadczenia oraz obszar badań naukowych.

Poznaj nasze narzędzia i materiały

Do potwierdzenia

Wskaźnik Równości Dostępu do Ochrony Zdrowia opracowany przez Economist Impact

Aby uzyskać informacje o aktualnościach i nie tylko, kliknij poniższy link i zapisz się do naszej listy mailingowej.

Chcę się zapisać

Rejestracja

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje

Kliknij w poniższy link, aby zapisać się na naszą listę mailingową i otrzymywać wiadomości, aktualizacje i wiele innych.

Zarejestruj się teraz

Materiały dotyczące opieki nad pacjentem

Materiały dotyczące opieki nad pacjentem

Pobierz materiały edukacyjne, aby udostępnić je swoim pacjentom i pomóc im w lepszym zrozumieniu występujących u nich schorzeń.

Dowiedz się więcej