Agnieszka_Moszczyński_webinar na temat zaawansowanego przeglądu lekowego

Pierwszy z czterech webinarów z serii: "Zaawansowany przegląd lekowy w praktyce - studium przypadków"

Podstawą 7-krokowego modelu jest opieka stawiająca w centrum działań dobro drugiego człowieka czyli "person - centred care". Pozwala on w 7 krokach dokonać dokładnej analizy farmakoterapii pacjenta, która umożliwia farmaceucie identyfikację problemów lekowych. Jest to model przeznaczony do wykonywania zaawansowanego przeglądu lekowego (typ. 3 wg. PCNE ) do którego wykonania muszą być spełnione 3 warunki: podczas przeglądu musi być obecny farmaceuta, pacjent a także farmaceuta musi mieć dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta.

Obecnie trwają starania aby model ten mógł być używany do wykonywania przeglądów lekowych w opiece koordynowanej.

Data wydarzenia: 04.04.2024

Rozpoczęcie wydarzenia: 18:00

Zakończenie wydarzenia: 19:30

Czas trwania: 1,5 godziny

Prezenter: Agnieszka Moszczyński, Farmaceutka kliniczna i independent prescriber z ponad 15-letnim doświadczeniem.

Dowiedz się więcej