Herkes için daha iyi bir sağlık

Haleon - Health Partner Sağlık Kapsayıcılık Endeksi

Sağlık adaletsizliği haksızlıktır ve önüne geçilebilir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3, her yaştan bireye sağlıklı bir yaşam sağlamayı ve refahı teşvik etmeyi amaçlamıştır. Bu amaca ulaşmak ve evrensel sağlık güvencesi sağlamak, sağlık hizmetlerine eşit ve kapsayıcı erişim olmadan başarılamaz.

Sağlıkta eşitliği sürdürebilmek, tüm insanlık için mümkün olan en yüksek sağlık standardını yakalamak için çabalamak ve sosyal koşulları göz önünde bulundurarak sağlık hizmetlerine ulaşımın zor olduğu bölgelere özel ilgili göstermek demektir.

 • Economist Impact’in Sağlık Kapsayıcılık Endeksi

  Haleon, 37 gösterge ile ve 40 ülkede sağlık kapsayıcılığının yeni ölçümü olan Economist Impact tarafından geliştirilmiş Sağlık Kapsayıcılığı Endeksini desteklemektedir. Amaç, ilerleyen yıllarda bu çalışmayı daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde geliştirmek olacaktır.

  Economist Impact, sağlığın kapsayıcılığını, bireylerin ve toplumun daha iyi bir zihinsel ve fiziksel sağlığa sahip olmalarını ve bu kapsayıcılığın gerçekleştirildiği bir yaşam sürmelerini engelleyen kişisel, sosyal, kültürel ve politik engellerin ortadan kaldırılması süreci olarak tanımlar.

  Sağlık Kapsayıcılık Endeksi, bir ülkenin herkes için iyi zihinsel, fiziksel ve sosyal sağlığa yönelik ilerleyip ilerlemediğini ölçmelidir. Üç gösterge alanında temel verileri analiz ederek sağlık kapsayıcılığının durumunu değerlendirir (aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz).

  Araştırma, bu bağlamda politikacılar ve sağlık profesyonelleri ile var olan diyaloğu kolaylaştırmayı ve sağlık kapsayıcılığı konusunda harekete geçmeyi amaçlamıştır.

  View index

  Endeks, sağlık kapsayıcılığını 3 ana temelde değerlendirir

  Toplum İçerisinde Sağlık (33.3%)
   
  1.1) Sağlığı önceliklendirmek(40%)
  1.1.1. Sağlık Hakkı
  1.1.2. Refahın Teşviki
  1.1.3.Politikada sağlığın sosyal belirleyicileri
  1.1.4.Hassas nüfus grupları
  1.1.5 Sağlığı hariç tutma 
  1.1.6 Sağlık eşitsizliklerini takip sistemi
  1.2) Tüm poliçelerde sağlık (%40)
  1.2.1 Sektörler arası işbirliği politikası
  1.2.2 Tütün kontrolü
  1.2.3 Gıdaların çocuklara tanıtılması
  1.2.4 Sağlıklı beslenme için beslenme kuralları
  1.2.5 Alkolle ilgili ulusal politika
  1.2.6 Alkol ve sağlıksız gıdalar üzerindeki vergiler
  1.2.7 Gıda güvensizliği politikaları
  1.2.8 Ağız sağlığı politikası
  1.3) “Uygulama ruhu” (%20)
  1.3 SKH'lerin Uygulanması (% başarı)
  Kapsayıcı Sağlık Sistemleri (33.3%)
   
  2.1) Sağlık harcamaları ve kapsamı (%40)
  2.1.1 Devlet sağlık harcamaları
  2.1.2 Sağlığa %10'dan fazla harcayan nüfus
  2.1.3 Cepten yapılan harcamalardan kaynaklanan yoksullaşma
  2.1.4 Göçmen sağlık sigortası
  2.2) Altyapı ve işgücü (%40)
  2.2.1 Doktorlar
  2.2.2 Hemşire ve ebe
  2.2.3 Diş hekimleri
  2.2.4 Eczacılar
  2.2.5 Sağlık hizmeti sağlayacı eğitimi
  2.2.6 Elektronik sağlık kayıtlar
  2.2.7 Telesağlık
  2.2.8 Kamu ve özel sektör koordinasyonu
  2.3) “Uygulama ruhu” (%20)
  2.3 Evrensel Sağlık Hizmeti kapsamı endeksi
  İnsanların ve Toplumun Yetkilendirilmesi(33.3%)
  3.1) Uygulama kültürleri (%40)
  3.1.1 İnsan odaklı sağlık hizmeti
  3.1.2 Çeviri hizmetleri
  3.1.3 Topluluk eşlikçiliği
  3.1.4 Vaka yönetimi
  3.2) İnsanları güçlendirme (%40)
  3.2.1 Sağlık okuryazarlığı programları
  3.2.2 Kişisel bakım için sağlık bilgisi
  3.2.3 Sağlık yardım programları
  3.2.4 Politikaya kamu/toplum katılımı
  3.3) “Uygulama ruhu” (%20)
  3.3 İnsanı Gelişme Endeksi
 • Haleon’un Sağlık kapsayıcılığına bağlılığı

  2025 yılına kadar, yaşları, fiziksel ve zihinsel yetenekleri, cinsiyetleri, etnik kökenleri veya cinsel yönelimleri ne olursa olsun, yılda 50 milyon insanın daha iyi günlük sağlık fırsatlarına erişmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

  Bunu üç temel yolla başarmayı hedefliyoruz: markalarımız aracılığıyla değişimi yönlendirmek; öz bakımı güçlendirmek; fikir lideri ve araştırmaya yatırım yapmak.

Kaynaklarımızı keşfedin

Economic Impact

Economist Impact’in Sağlık Kapsayıcılık Endeksi

Şimdi ziyaret edin

Eğitim Kaynakları

Eğitim Kaynakları

Videolara ve klinik araştırma özetlerine erişin.

Daha fazlasını keşfedin

Hasta Kaynakları

Hasta Kaynakları

Hastalarınızla paylaşmak, durumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için eğitim kaynaklarını indirin.

Daha fazlasını keşfedin