GSK

Araştırmacı Destekli Çalışmalar

GSK olarak, insanların daha fazlasını yapmalarına, daha iyi hissetmelerine ve daha uzun yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.Bu taahhüdün bir parçası olarak, araştırmacı destekli çalışmalara (ISS) verdiğimiz desteğin bu misyonu yerine getirmemizde oynadığı değerli rolün bilincindeyiz.

Araştırmacı destekli bir çalışma, çalışmanın sponsorunun bir araştırmacı, sağlık kurumu veya GSK dışında bir tür tıbbi ağ olduğu ve çalışmayı yürütmek için desteğimizi istediği bir araştırma çalışmasıdır. Bu destek; ürün, finansman veya her ikisinin kombinasyonu şeklinde olabilir.

Başvurularla ilgili daha fazla bilgi ve ayrıntılar için

Daha Fazlasını Keşfedin